Spørsmål og svar om korona til barnefamilier

Når skal barnehagebarn og elever holdes hjemme? Dette spørsmålet er det kanskje mange foreldre som lurer på i disse dager, særlig hvis barnet har forkjølelsessymptomer. Her finner du rådene som gjelder for når barn skal holdes hjemme fra barnehage og skole.

Innhold

Barn under 10 år:

  • Mange barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, særlig etter å ha vært ute, eller som restsymptom etter å ha blitt frisk av en luftveisinfeksjon. I slike tilfeller behøver ikke barnet holdes hjemme eller testes. MEN hvis barnet har ett eller flere andre symptomer i tillegg (for eksempel hoste, vond hals, feber, nedsatt allmenntilstand, hodepine), skal barnet være hjemme.
  • Hvis barnet har nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon (også ved milde symptomer): Hold barnet hjemme et par dager for å se an symptomene, før eventuell testing. Hvis symptomene glir over, eller barnet kun har restsymptomer med rennende nese, bør ikke barnet testes og kan gå tilbake til barnehage/skole.
  • Hvis et barn testes, skal det være hjemme til man har fått svar på testen.
  • Hvis barnet er testet og får et negativt testsvar, skal barnet holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. (Så lenge allmenntilstanden er god, gjør det ikke noe om barnet evt. har restsymptomer.)

Barn over 10 år og voksne:

  • Covid-19 har ofte følgende symptomer: Feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, hodepine og/eller sykdomsfølelse.
  • Ved symptomer på Covid-19: Ring koronatelefonen (tlf. 957 13 000) for å avtale testing. Dette gjelder alle med  luftveisinfeksjon eller andre symptomer nevnt over.
  • De som testes skal være hjemme til de har negativt testsvar OG er symptomfrie.

Tvilstilfeller:

  • Det er ikke lett å skille en forkjølelse fra symptomer på Covid-19. Derfor vil det alltid kunne oppstå tvilstilfeller. Men det generelle rådet er at man skal ha lav terskel for å holde seg/barnet hjemme - og lav terskel for å ta en koronatest.