Bruk av munnbind

Smittesituasjonen lokalt i Frogn er nå så rolig at vi kan oppheve anbefalingen om bruk av munnbind. Det vi skal fortsette å holde fokus på er avstand. Munnbindet kan nå tas av.

Innhold

Vi vet ikke hvor stor effekt munnbind brukt i samfunnet har på smittespredning. Det finnes dokumentasjon for at medisinske munnbind kan beskytte mot spredning av luftveisinfeksjoner i samfunnet. Samtidig viser studier at denne effekten er liten. Det finnes ingen pålitelig dokumentasjon for effekten av ikke-medisinske munnbind brukt i samfunnet, og det er sannsynligvis betydelig variasjon i effekt mellom ulike produkter.

Bruk av munnbind er et mindre inngripende tiltak enn en rekke andre tiltak vi har tatt i bruk i løpet av pandemien. Når vi har hatt mye smittespredning og det har vært behov for flere tiltak, har munnbindpåbud vært et mindre inngripende tiltak som trolig har noe effekt. Det har da vært «verdt det» å innføre dette som tiltak uten å sikkert kunne vite hvor mye effekt tiltaket i seg selv har på å redusere smittespredningen. Når det nå er så lite smitte er det ikke lenger grunnlag for å anbefale munnbind.

Det er også ulemper ved bruk av munnbind som vi ikke skal ignorere:

  • Vi mister en stor del av den mellommenneskelige kommunikasjonen
  • Når det er vanskelig å høre hva den andre sier gjennom bunnbindet så trekker vi nærmere hverandre og glemmer den viktige avstanden
  • Feilbruk og gjenbruk av engangs munnbind øker potensielt risiko for at brukeren av munnbindet selv blir smittet
  • Falsk trygghetsfølelse kan gjøre at vi blir dårligere på å holde avstand, som er et mer effektivt smittevernstiltak
  • Noen opplever pustebesvær og ubehag av munnbind

Intensjonen med munnbind brukt som tiltak i samfunnet er i praksis for å beskytte andre. Vi ikke kan regne med at folk flest bruker munnbindet helt korrekt. For de som ønsker å fortsette å bruke munnbind for å beskytte seg selv, anbefales det at man setter seg godt inn i hvordan munnbind brukes korrekt, og at det er medisinske munnbind som brukes.

  • Engangs munnbind skal brukes en gang og ikke legges tilbake i veska til bruk etterpå, eller i morgen.
  • Munnbindet skal ikke ned på haka og det skal alltid dekke også nesa.

Basert på den tilgjengelige kunnskapen vi har, er FHI sin holdning at munnbind kun anbefales, og evt. påbys i områder med mye smitte, i situasjoner der avstand ikke kan opprettholdes. Når anbefalingen om munnbind først kom så var det nettopp en betinget anbefaling om bruk av munnbind i samfunnet.

Den grunnleggende betingelsen – at det er mye smitte i samfunnet, er vi glade for at ikke lenger er situasjonen i Frogn. I situasjoner med få nye brekreftede tilfeller og kontroll på spredningen anbefaler ikke FHI, eller kommuneoverlegen i Frogn, bruk av munnbind for personer i samfunnet som ikke har symptomer på luftveisinfeksjon.

Kommer vi på nytt i en situasjon med høy eller økende antall smittetilfeller og ukontrollert spredning lokalt, så vil bruk av munnbind vurderes igjen.

Oslo kommune har fremdeles påbud om bruk av munnbind på kollektivtransport når det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand til andre reisende, så dette må man være obs på når man tar bussen til Oslo. I hovedsak skal man forholde seg til råd og regler i den kommunen man befinner seg i, evt. strengere regler om man kommer fra en kommune med høyt smittetrykk.