Ønsker du å bidra?

Alle har noe de kan bidra med! Er du helsepersonell? Eller ønsker du å hjelpe med andre ting? Vi vil høre fra deg!

Innhold

Hvordan hjelpe? Bli frivillig

Helsedirektoratet oppfordrer kommuner til å organisere frivilligheten og hvilke oppgaver de kan påta seg i forbindelse med situasjonen vi er i.

Frogn Frivilligsentral oppretter et register hvor vi ber om hjelp fra befolkningen til ulike funksjoner i samfunnet hvis dette skulle bli nødvendig. Fortell gjerne om hvilke kompetanse du har, om du har førerkort og disponerer bil og hvilke type oppdrag kan du bidra med. Dersom vi får behov for din hjelp vil vi ta kontakt.

Registrer deg som frivillig her (frogn.frivilligsentral.no)

Er du helsepersonell? 

Frogn kommune søker helsepersonell til beredskap i forbindelse med korona pandemien. Kanskje er du pensjonist med relevant utdanning? Kanskje er du permittert men har helsefaglig kompetanse? Vi forbereder oss på ulike scenarier i utviklingen av koronasmitten, og hvordan vi best kan sikre forsvarlige helsetjenester til våre innbyggere. En løsning er å etablere en pool med ulike helsefaglig kompetanse.

Arbeidsoppgaver

Oppgaver innenfor sykehjem, hjemmetjenesten, rus/psykisk helse, boliger mennesker med funksjonsnedsettelse.

Eksempel på kvalifikasjoner

 • Sykepleier
 • Helsesykepleier
 • Jordmor
 • Vernepleier
 • Fysioterapeut
 • Lege
 • Hjelpepleier
 • Medisinstudent
 • Sykepleiestudent
 • Andre helsefagstudenter
 • Pleie og omsorgsarbeider
 • Ufaglært med relevant erfaring fra pleie og omsorgstjenester

Personlige egenskaper

Vi søker helsepersonell for rask tiltredelse ved behov i forbindelse med vår beredskap.
Du må være fleksibel, endringsvillig og motivert for å gå inn i ulike situasjoner.

Vi tilbyr

Midlertidig engasjement med lønn i tråd med gjeldende avtaleverk.
Gyldig, oppdatert politiattest i forbindelse med ansettelse.

 

Registrer din interesse her