Koronavirus informasjon publisert i 2020

  

Her finner du informasjon om koronavirus og vaksine publisert i 2020


Gå til samleside for korona- og vaksineinformasjon

Gå til koronavirus oppdatert informasjon 2021

 

Desember 2020

30. desember 2020: Det er i dag bekreftet et nytt tilfelle i Frogn. Dette er en nærkontakt med kjent smittekilde. Frogn kommune har nå totalt 116 tilfeller så langt i pandemien.

29. desember 2020: To nye tilfeller er i dag bekreftet i Frogn. Begge er nærkontakter som allerede var i karantene og med kjent smittekilde utenfor kommunen. De to tilfellene har ingen relasjon til hverandre. Vi er nå oppe i totalt 115 tilfeller i Frogn kommune hittil i pandemien.

27. desember 2020: Det er i dag bekreftet to nye tilfeller i Frogn. Dette er de første siden 18.12.20 og vi er nå oppe i totalt 113 tilfeller så langt i pandemien, hvorav 45 i desember. Et av tilfellene har kjent smittekilde, det andre har foreløpig ukjent smittekilde. Smittesporing er igangsatt.
Frogn kommune klare til vaksinering
I uke 1 2021 venter Frogn den første leveransen med vaksiner til kommunen, og vi vil så motta ukentlige leveringer videre fremover. Beboere på Ullerud helsebygg vaksineres først og disse skal vaksineres i uke 1 og 2 2021. De første ukene vil vi få relativt få doser med vaksiner. Fra og med uke 3 vil innbyggere over 85 år tilhørende kommunen få tilbud om vaksine. 

Frogn følger retningslinjene for prioritering gitt av FHI. Vi varsler når neste prioriteringsgruppe skal vaksineres. Det er ikke nødvendig å ringe legekontoret eller Servicetorget; fastlegene vil kalle inn de over 85 til vaksinering på legekontoret. Er du pårørende eller kjenner til eldre med dårlig digital kompetanse, oppfordrer vi deg til å hjelpe disse å følge med. Vaksinasjonsperioden vil antagelig strekke seg helt frem til over sommeren, melder helsemyndighetene.

 - Vi har rigget organisasjonen for å håndtere logistikk og vaksinering slik at dette blir gjort på en trygg og effektiv måte. Vi har en detaljert plan for gjennomføring av massevaksinering og har trent personellet på dette slik at vi kan vaksinere mange innbygger på kort tid når vi mottar store kvanta med vaksiner. I november kjørt vi en stor øvelse på massevaksinering som gav gode erfaringer for den jobben som nå skal gjøres, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. 

Vaksinen er gratis. Man må ha to doser med vaksinen, med tre ukers mellomrom, før man er vaksinert mot Covid-19. Det er derfor svært viktig at smittevernreglene følges også videre fremover. Vi oppfordrer alle til å fortsatt følge med på vår hjemmeside - se https://www.frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/

Åpningstider testsenteret i julen

Testsenteret har telefontid kl 11.00-14.00 hver dag fra 23. desember 2020 - 03. januar 2021.

Første juledag (25.12.20) og første nyttårsdag (01.01.21) er det i utgangspunktet ikke satt opp testtidspunkt, men det er alltid noen som svarer på telefon mellom kl 11.00-14.00. Dersom det av ulike grunner blir behov for testing disse dagene, får vi det til.

Ordfører og rådmann hilser god jul: 

- Sammen med varme ønsker om en god og smittefri jul, takker jeg alle innbyggere og næringsdrivende i Frogn for innsatsen under koronaepidemien, sier ordfører Hans Kristian Raanaas. Næringslivet får litt ekstra skryt:

Frogn kommune har i #dissekoronatider lagt stor vekt på veiledning og kommunikasjon for å holde fokus på godt smittevern i kommunen. Dette gjelder også overfor næringslivet i kommunen, som har opplevd jevnlig tilsyn gjennom hyppige kontroller. – Dette har virket! Folk i Frogn er flinke, fastslår en fornøyd ordfører Hans Kristian Raanaas etter helgens kontrollrunder.

- Sammen har vi klart å holde smittevernet høyt. I helgen var det flere kontroller både på utesteder og butikker i sentrum samt i matbutikker og kjøpesenter. Tilbakemeldingen fra kontrollørene var entydig positiv, sier en småstolt ordfører.   

I rapporten sies det at kontrollørene var imponerte over forholdene i Frogn også på helgens runde, mens mediene melder om flere brudd på smittevernsrestriksjonene andre steder i landet. Hyppige kontroller har virkelig lønt seg i Frogn, sier vaktselskapet som gjennomfører tilsyn på oppdrag fra kommunen.

2020 har vært et spesielt år: - Pandemien har utfordret måten vi lever, men samtidig fremmet omsorg, samhold og dugnad. Jeg vil takke alle innbyggere i Frogn for det de er og det de gjør, sier ordføreren som sender alle en julehilsen sammen med rådmann Harald K. Hermansen.

Se deres julehilsen til innbyggerne her: https://youtu.be/TVvCeqCfN60

21. desember 2020: Alle tester fra omsorgsboligen er nå konstatert negative, og boligen er tilbake i normal drift.

20. desember 2020: Frogn kommune melder at alle som kommer hjem fra Storbritannia eller har kommet derfra siste 14 dager må melde seg til testing. Kontakt Frogn kommunes testsenter på tlf. nr. 957 13 000 man–fredag kl. 08.30–11.00 og 12.30–14.00 for å avtale tid. For mer informasjon, se her: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strengere-smitteverntiltak-for-reisende-fra-storbritannia/id2819957/ 

Stans i alle direkteflygninger fra Storbritannia - Helsedirektoratet

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) - Lovdata

Frogn kommune fikk et nytt bekreftet tilfelle i går. Den smittede satt allerede i karantene, som husstandsmedlem til bekreftet tilfelle tidligere denne uken. 

Dette er status så langt i helgen, men vi venter flere prøvesvar på de som ble testet i går.

18. desember 2020: Vi fikk melding om to nye bekreftede tilfeller i går kveld. De tilhører samme husstand, og nærkontakter er varslet, satt i karantene og testet i dag. Smittesporingsteamet følger situasjonen tett, og dersom det påvises flere tilfeller vil nye nærkontakter bli varslet så fort som mulig.

Av alle tester fra omsorgsboligen som ble tatt i går, mangler nå bare et prøvesvar. Til nå har prøvene vært negative, så dette lover godt. Alle berørte nærkontakter er testet og noen ytterligere ansatte som ledd i utvidet smittesporing. Det er nå ekstra smittevernstiltak i forbindelse med at flere er i karantene. Boligen antas å være tilbake i normal drift før julaften.

- Vi vil fortsette å teste - og reteste om nødvendig - for å sikre at det ikke er flere smittede i boligen enn de to som er bekreftet. Så langt er det ingen smittede beboere; noe vi selvfølgelig er svært glade for, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

 Med de siste tilfellene er Frogn nå oppe i 110 tilfeller så langt i pandemien. 

 17. desember 2020: To nye tilfeller er bekreftet i Frogn i dag. Disse har samme smittested utenfor vår kommune, men jobber begge i kommunal omsorgsbolig her i Frogn. Det er derfor flere beboere og mange ansatte i karantene. Beboerne i boligen er ivaretatt, og nærkontakter og berørte er varslet. Som rutine ved spørsmål om mulig smitte i kommunale omsorgstjenester, gjennomføres en utvidet smittesporing med testing av flere enn bare definerte nærkontakter.

- Det jobbes iherdig med smittesporing inkludert hurtigtesting. Vi vil ha vesentlig bedre oversikt i morgen. opplyser kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. 

16. desember 2020: Frogn kommunes smittesporingsteam jobber iherdig for å stoppe smittespredningen i kommunen. De melder at det nå er sporet flere tilfeller med tilknytning til Ruters busslinjer 500 og 505, morgen- og ettermiddagsrute.

- Vi ønsker derfor å be om at de som jevnlig pendler med disse bussene skal ha spesielt lav terskel for å melde seg til testing om de opplever symptomer eller mistenker smitte, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

Vi har god kapasitet på vår teststasjon, for timebestilling ring tlf. 957 13 000.

15. desember 2020: Det er i dag bekreftet tre nye tilfeller av covid-19 i Frogn kommune. Det som gjør at vi nå er oppe i totalt 106 bekreftede tilfeller så langt i pandemien.

Et tilfelle har tilknytning til Seiersten ungdomsskole. Dette medfører at lærere og den klassen som er definert som nærkontakter, settes i karantene til 21. desember 2020. Alle de berørte varsles av skolen i dag og følges opp av smittesporingsteamet i morgen.

De to andre tilfellene er i samme husstand. De er ikke kjente nærkontakter, men mulig smittekilde er identifisert.

14. desember 2020: To nye tilfeller er meldt i kommunen i dag. Det ene er et tilfelle i samme husstand til tidligere bekreftet smittet med tilknytning til Trollberget.Det andre tilfellet har så langt ukjent smittekilde, men sannsynligvis utenfor kommunen.

Totalt er det nå bekreftet 103 tilfeller i Frogn kommune så langt i pandemien.

13. desember 2020: Vi har fått prøvesvar på nesten alle av gårsdagens tester. - Alle nærkontakter tilknyttet vår kommunale omsorgsbolig har testet negativt, dette lover godt! sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. Også andre kontakter som ble testet i går er negative. Som ekstra smitteverntiltak testes øvrige ansatte i dag. Forøvrig ingen nye smittetilfeller meldt.

11.-12. desember 2020: Vi fikk i går kveld ett nytt bekreftet tilfelle i Frogn. Dette er husstandsmedlem til tidligere bekreftet tilfelle og har tilknytning til Trollberget barnehage. Dette var et forventet prøveresultat hos en som allerede satt i karantene. 

Det er også bekreftet et smittetilfelle til, men denne oppholder seg i annen kommune og teller derfor ikke hos oss. Dette er forøvrig en kjent nærkontakt med smittekilde i annen kommune.

I dag er det videre bekreftet ett tilfelle med tilknytning til kommunal omsorgsbolig. Nærkontakter og berørte er varslet. - Som rutine ved spørsmål om mulig smitte i kommunale omsorgstjenester, gjennomføres en utvidet smittesporing med testing av flere enn bare definerte nærkontakter, opplyser kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. 

Dette betyr at vi i løpet av pandemien er oppe i totalt 101 smittetilfeller i Frogn.

9. desember 2020: Frogn kommune har mottatt to nye positive prøvesvar i dag. Det første tilfellet er nærkontakt til tidligere tilfelle som har tilknytning til utbruddet ved Trollberget barnehage, og satt allerede i karantene. Det andre tilfellet er testet og bekreftet i annen kommune og så overført oss. 

Til sammen er vi da oppe i 99 smittede totalt i løpet av pandemien.

8. desember 2020: Frogn kommune har fått 7 nye smittetilfeller bekreftet i ettermiddag. 4 av disse tilknyttet smitteutbruddet ved Trollberget, mens 2 er nærkontakter fra tidligere kjente tilfeller. Det siste tilfellet har foreløpig ukjent smittekilde. - Smittesporing iverksettes nå, rapporterer kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. 

Frogn kommune er dermed oppe i 97 tilfeller totalt, mens det i tilknytning til smitteutbruddet i barnehagen regnes 22 tilfeller.

7. desember 2020: Kommunen har fått bekreftet et nytt smittetilfelle i dag. Dette er ytterligere et tilfelle tilknyttet Trollberget barnehage. Personen var allerede i karantene, og det er ingen nye nærkontakter. Dermed er vi oppe i 90 tilfeller så langt i pandemien. 

6. desember 2020: Ytterligere fire tilfeller er bekreftet i Frogn i dag. Vi har nå totalt 89 tilfeller bekreftet så langt i pandemien.

De fire nye tilfellene har tilknytning til utbruddet i Trollberget barnehage. Det betyr at det totalt er 17 tilfeller bekreftet i forbindelse med utbruddet. Fremdeles forventer vi at det kan komme noen flere tilfeller blant husstandsmedlemmer og andre nærkontakter til dem som er bekreftet smittet via barnehagen.

- Også husstandsmedlemmer til barn som er i karantene er bedt om å være ekstra oppmerksomme på symptomer. De må ha lav terskel for å isolere og teste seg, evt. teste seg på nytt ved nye symptomer, opplyser kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl, som understreker at vi har god oversikt, men at utbruddet altså ikke er helt over ennå.

5. desember 2020: Det er nå bekreftet flere nye smittetilfeller i Frogn.

I går kveld ble det bekreftet et nytt tilfelle i kommunen. Etter smittesporing i dag er smittekilden fremdeles ukjent, men det er stadfestet flere kontakter utenfor kommunen. Den smittede er tilknyttet et kommunalt botiltak. De ansatte er satt i karantene og beboerne er ivaretatt. Lokalene vil bli vasket og desinfisert.

I dag er det videre så langt bekreftet ytterligere seks nye tilfeller, der tre av dem er tilknyttet Trollberget barnehage som direkte nærkontakter til tidligere bekreftede tilfeller. 

To tilfeller er husstandsmedlemmer til et bekreftet tilfelle tidligere denne uken, mens det siste tilfellet er nærkontakt til bekreftet tilfelle fra i går kveld.

Dette betyr at vi nå samlet er oppe i 85 tilfeller totalt under pandemien. - Fremdeles pågår analyser på Ahus av gårsdagens prøver. Det betyr at det kan komme flere i løpet av kvelden, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl, som oppfordrer til fortsatt smitteverndugnad i Frogn.

4. desember 2020: Etter at vi har mottatt svar på tilnærmet alle de siste prøvene som ble tatt i går, meldes det ikke om nye smittetilfeller i Frogn.

Det er gjennom sist uke bekreftet 10 tilfeller med tilknytning til Trollberget barnehage. For å sikre at testene av aktuelle nærkontakter tas på så riktig tidspunkt som mulig, skal ytterligere ti tester også gjennomføres i dag og i morgen. Noen av disse er re-tester.

- Når vi får svarene på disse, regner vi med å ha den kontrollen og oversikten vi trenger. Det kan komme flere tilfeller neste uke blant nærkontakter til de som er bekreftet smittet. Så lenge dette er nærkontakter i karantene så vil det gi oss bekreftelse på at smittesporingen har gitt resultater og at vi har klart å lukke dette smitteutbruddet, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

Enhet for barnehage opplyser at lokalene er rengjort og desinfisert og at barnehagen vil åpne så raskt det er driftsteknisk mulig.

Nytt om vaksinering mot covid-19

Frogn er klare for massevaksinering. Frogn kommune har klargjort planene for massevaksinasjon av befolkningen, og har også gjennomført en øvelse som viser at vi er godt rustet og klare for jobben når covid-19-vaksinene blir tilgjengelig for kommunen.

- Å få til en vellykket massevaksinering krever mye personell; ledelse, planlegging, logistikk, smittevern og sikkerhet, vaksinatører og administrativt personell. De som er tiltenkt roller ved massevaksinasjon har trent på rollene og oppgavene på øvelsen kommunen hadde 4. november. Øvelsen var en nyttig erfaring og gav oss gode læringsmomenter som vi har justert planen etter, sier beredskapskoordinator Rune Hammer.
Frogn kommune har også testet en digital løsning for booking og forbedret denne slik at innbyggere kan bestille vaksinasjon uten å måtte sitte i telefonkø. Vi vil ha en betjent løsning for de som ikke kan bestille via nett.
På massevaksinasjonssenteret kan vi vaksinere 100 innbyggere per time. Dersom det blir nødvendig kan vi ha åpent i 12 timer og vil da klare å vaksinere 1200 innbyggere i løpet av en dag. Vi venter på ytterligere føringer angående hvem som skal vaksineres og om det blir utvalgte grupper og eventuell rekkefølge. Vi vil komme tilbake med mere informasjon når dette er klarlagt.

3. desember 2020: Frogn kommune har i går kveld og i dag fått bekreftet to nye tilfeller med tilknytning til utbruddet i Trollberget barnehage. Disse  tilfellene er bekreftet etter systematisk smittesporing, og er nærkontakter til et bekreftet tilfelle i barnehagen. De er altså ikke direkte tilknyttet barnehagen. De som på grunn av smitteutbruddet i Trollberget er i karantene eller som har barn i karantene, bes være spesielt oppmerksomme på symptomer. Ved symptomer skal man isolere seg og hustandsmedlemmer skal holde karantene.

Kommunen har også registrert ytterligere ett tilfelle smittet i dag – dette er kjent nærkontakt til bekreftet tilfelle i annen kommune.

Til sammen har nå kommunen totalt 78 smittetilfeller gjennom pandemien. – Heldigvis har vi i hovedsak oversikt over smitteveiene, og kjenner smitteårsaken i så å si alle tilfellene våre. Dette gjør oss trygg på at selv om det kan forekomme, har vi ikke mye ukjent smitte hos oss. Det betyr mye i den videre utviklingen, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

2. desember 2020: Frogn kommune har i går kveld og i dag mottatt flere prøvesvar fra utbruddene i Trollberget barnehage og ved Frogn vgs. 
Det er bekreftet ytterligere tre positive tilfeller ved Trollberget. Til nå har totalt 8 tilfeller blitt bekreftet smittet i forbindelse med utbruddet. 5 av disse er tilhørende Frogn, 3 tilfeller er bosatt i andre kommuner. Alle tilfellene meldes å være stort sett i grei form. Flere prøvesvar tilknyttet utbruddet forventes utover kvelden og morgendagen.
Det er i tillegg bekreftet et tilfelle som er nærkontakt til et tilfelle i annen kommune. 
Det meldes foreløpig ikke om flere smittede ved Frogn vgs.
Alle de positive prøvesvarene som kom i dag var forventet, da de testede var nærkontakter med symptomer. 

- Vi er altså oppe i 75 bekreftede tilfeller i Frogn så langt i pandemien. Pr i dag er smittetallet pr 100 000 de siste 14 dager steget til 95,2 i kommunen. Dette skyldes smitteutbruddene, med nå kjente smitteveier. Med den jobben som gjøres av smitteteamet og andre, håper vi å moderere dette tallet ganske raskt, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

1. desember 2020: Frogn kommune er nå oppe i 72 smittetilfeller av covid-19. Vi fikk bekreftet smitte hos en nærkontakt til tilfelle tilhørende Frogn VGS, mens de resterende tilfellene er tilknyttet Trollberget barnehage.

Etter at Frogn kommune som et ekstra tiltak valgte å utvide smittesporingen med å teste alle ansatte og også barn der det var ønsket, er det i dag avdekket 4 nye smittetilfeller i Trollberget barnehage. Dette gir totalt 5 tilfeller i denne barnehagen, og gjør at dette defineres som et smitteutbrudd som er varslet til FHI og fylkesmannen.

Ett av de nye tilfellene, som ved testing var uten symptomer, tilhører en annen avdeling i barnehagen. Dermed er det nå ytterligere en avdeling som settes i karantene. Barnehagen har valgt å stenge også den siste avdelingen i dag, frem til man får svar på alle prøver og bedre oversikt over situasjonen. Smittekilde for det første tilfellet er fremdeles uavklart.

- Flere av de nye tilfellene var uten symptomer frem til i dag. Dette viser hvor utfordrende  dette viruset er, og at smitte kan bevege seg i samfunnet skjult før vi oppdager det. Det at flere får symptomer først nå, gir grunn til å håpe at vi nå får stoppet videre smitte i det disse nærkontaktene nå settes i karantene, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl, som følger situasjonen tett og fortsatt maner oss alle til god avstand og god håndhygiene.

Frogn videregående skole har hatt økning i antall smittetilfeller i dag. Det er så langt 2 bekreftede tilfeller, hvorav en bosatt i vår kommune. Tilfellene er tilknyttet samme klasse, som er satt i karantene.  - I likhet med tilfellene i Trollberget barnehage, er dette definert som et smitteutbrudd som vil bli varslet til FHI og fylkesmannen, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.  - Klassen var allerede satt i karantene og tilfellet bekreftet idag endrer ikke karantenetiden for nærkontaktene.

- Vårt smittesporingsteam jobber intenst med å definere og kontakte nærkontakter som følge av de nye tilfellene i dag. Disse vil bli oppringt og vi håper gjennom godt smittesporingsarbeid å ha mer klarhet i disse to utbruddene om noen dager, sier hun

November 2020

29. november 2020: Det er i kveld bekreftet et covid-19 tilfelle med tilknytning til Trollberget barnehage. Alle nærkontakter som er berørt av dette tilfelle er varslet i kveld og følges opp videre av smittesporerne i kommunen.

- Alle barn og ansatte med tilknytning til den aktuelle avdelingen settes i karantene t.o.m. 5. desember 2020, opplyser kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. Dette innebærer at: 

 1. Barn/voksne som er definert som nærkontakt skal være i karantene, de øvrige i husstanden trenger ikke være i karantene med mindre den som er definert som nærkontakt har symptomer. 
 2. Dersom nærkontakt har symptomer, skal denne holde seg isolert og husstanden til denne skal holde karantene til prøvesvar er klart.
 3. Dersom andre i husstanden har symptomer, ber vi om at disse melder seg til testing snarest og holder karantene til prøvesvar er klart.

- Kommunen har satt inn utvidede tiltak i barnehagen og ber om at alle ansatte i barnehagen tester seg som ledd i en utvidet smittesporing for å sikre at vi har oversikt over smittesituasjonen. Foreløpig er det ikke nødvendig med ytterligere tiltak, men kommunen vil følge utviklingen tett kommende uke og kan forsterke tiltakene dersom det dukker opp flere tilfeller, sier kommuneoverlegen, og ber alle med tilknytning til barnehagen om å være ekstra oppmerksomme på symptomer og ha lav terskel for å holde seg hjemme ved symptomer. Voksne med symptomer bes melde seg til testing, barn kan testes dersom det er ønske om det. Det er viktig at det opplyses om evt. tilknytning til Trollberget barnehage.

Nytt tilfelle bekreftet i dag - og det er tilfelle nr 67 så langt i Frogn. Dette er en mulig nærkontakt til et kjent tilfelle i annen kommune. Personen er i god form, og nå isolert hjemme. Smittesporing er iverksatt og det rapporteres om få nærkontakter.

27. november 2020: Frogn kommune har fått bekreftet tre nye smittetilfeller i dag. Dette er husstandsmedlemmer til tidligere bekreftet tilfelle. Smittesporing er igangsatt, og som følge av dette er en klasse ved Seiersten ungdomsskole berørt. Her settes elever og lærere i karantene - med hjemmeundervisning - ut neste uke.  Elevene er sendt hjem og foresatte er varslet. Det er også trolig at nærkontakter i forbindelse med fritidsaktiviteter vil bli berørt i forbindelse med de siste tilfellene. 

26. november 2020: Frogn kommune har i dag besluttet å foreløpig videreføre de forsterkede smitteverntiltakene (innført 11. november 2020 og gjeldende til 30. november 2020) frem til 8. desember 2020. Kommunen vil fortsette å følge utviklingen tett, både i egen kommune og i omkringliggende region.

PS: Vi oppfordrer alle våre innbyggere til raskt å teste seg ved symptomer. Kommunen har god kapasitet på testsenteret; kort ventetid på test og raskt svar på prøvene. 

25. november 2020: Frogn kommune har fått bekreftet et nytt smittetilfelle i dag. Den smittede er isolert i eget hjem, og i relativt god form. Smittesporing er i gang, nærkontakter er satt i karantene og vil bli testet. Smittekilden er foreløpig ukjent og det kan bekrefte det vi er bekymret for – nemlig at vi har skjult smittespredning her i Frogn.

Testene av nærkontakter som ble tatt i forbindelse med smitte ved Seiersten ungdomsskole i helgen, er nå nesten alle bekreftet negative. Nærkontaktene skal holde sin karantene tiden ut men med forsiktig optimisme ser det ut som om dette tilfellet ikke har bidratt til noen stor spredning, og det er gledelig, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

Kommunen er med dette oppe i totalt 63 tilfeller i løpet av pandemien.

22. november 2020: Smittesporingsarbeidet rundt de to smittetilfellene som ble bekreftet i Frogn kommune i går, har pågått gjennom hele helgen. Kilden til smitte er som tidligere nevnt kjent. 75 nærkontakter fra skole, fritidsaktiviteter og privat sammenheng er sporet og kontaktet.

- Noen få har vi ikke lykkes i å nå. Vi minner derfor igjen om at alle bør ta telefonen i disse tider selv om det er et ukjent nummer, påpeker kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

Alle nærkontaktene som er bosatt i Frogn vil bli testet i løpet av søndag og mandag. De øvrige er overført til sine bostedskommuner for videre oppfølging.

Som et resultat av smittesporing er flere elever og lærere ved Seiersten ungdomsskole satt i karantene. Det er totalt 9 lærere og 42 elever som er satt i karantene i 10 dager og dermed vil ha digital undervisning ut den kommende uken.

 Det andre smittetilfellet tilhører Drøbak skole, men fordi denne ikke har vært på skolen i smitteførende periode, settes ingen i karantene her. Kommuneoverlegen mener det er liten smittefare, og elever og ansatte som er symptomfrie kan derfor møte på skolen som vanlig i morgen mandag. 

- Avklaringene rundt dette er kvalitetsikret med FHI, forsikrer kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl, som likevel understreker viktigheten av lav terskel for å holde seg hjemme ved symptomer og melde seg til testing: - Vi må alle vise ekstra varsomhet nå, slik at vi kan fortsette å holde kontroll på smittesituasjonen. Et smittetilfelle kan, som i dette tilfellet, få store ringvirkninger, sier kommuneoverlegen som også kan fortelle at smitten i disse siste to tilfellene kan spores tilbake til et konkret utbrudd i en annen kommune.

PS: Smitteførende periode er perioden fra og med 48 timer før symptomene begynner og de første 5 dagene etter symptomdebut. Deretter avtar smittsomheten betydelig og 10 dager etter symptomdebut regnes man ikke lenger som smittsom. Så lenge man ikke har feber 10 dager etter symptomdebut, slipper man som smittet ut av isolering på dag 11 i eget sykdomsforløp. Litt andre regler er det likevel for dem som blir alvorlig syke. Alle disse reglene har smittesporingsteamet god kontroll på og vi oppdaterer oss fortløpende på endringer fra FHI.

21. november 2020: Frogn kommune har fått bekreftet to nye smittetilfeller i dag. Begge tilhører samme husstand og er nærkontakter til et tidligere bekreftet tilfelle.

Smittesporingsarbeidet inkluderer blant annet en fritidsaktivitet og en klasse på Seiersten, der elever og lærere er satt i karantene.

Smittesporingsteamet i Frogn kommune vil kontakte alle berørte i klassen og øvrige nærkontakter i morgen og sette de opp til covid-19 test mandag 23.11.

16. november 2020: Nytt smittetilfelle ved Frogn vgs

Ved Frogn videregående skole har en elev i dag fått påvist korona. Den smittede er ikke bosatt i Frogn. 

39 elever og 3 lærere er satt i karantene, hvorav 21 av disse er hjemmehørende i Frogn. Samtlige nærkontakter vil bli kontaktet. Skolen og smittesporingsteamet i bostedskommunen til den smittede er i full gang med denne jobben.

Smittesporingsteamet i Frogn vil ta kontakt og avtale tidspunkt for testing av berørte nærkontakter i Frogn i morgen. Forhåpentligvis får vi testet de fleste allerede i løpet av tirsdag. 

– Alle elever som har vært i nærkontakt med den smittede eleven har fått beskjed om ti dagers karantene. Undervisningen vil i denne perioden foregå digitalt, skriver skolen.

Oslo kommune har i dag innskjerpet sine smitteverntiltak. Frogn kommune har etter en helhetsvurdering kommet til at tilsvarende skjerpelser ikke innføres i Frogn. - Ut fra den lokale smittesituasjonen anses dette ikke som nødvendig nå, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

Frogn kommune følger nøye smittesituasjonen, og oppfordrer til fortsatt stor aktsomhet. Nasjonale regler og tiltak som ble innført i Frogn forrige uke skal følges.

Det oppfordres videre til fortsatt sosial distansering gjennom

 • fortsatt hjemmekontor der det er mulighet til det
 • å unngå reiser til Oslo og også på tvers i vår region med kollektivtransport (skoletransport unntatt)

- Smittetrykket blant barn og unge i Frogn har vært lite, og jeg vil berømme våre flinke ungdommer som har klart å vise fornuft gjennom denne pandemien, sier ordfører Hans Kristian Raanaas. – Det viktige nå gjelder ikke bare dem, men for oss alle: Hold deg hjemme, begrens sosial kontakt, vask hendene - og følg de påbudene som gjelder nasjonalt og i Frogn.

Her er en liten oversikt over status i Frogn pr i dag:

Bekreftet smitte totalt: 60 - der 4 er isolert pr nå.

Smitte pr 100 000 innbyggere: 44,4

Aldersfordeling:

0-10 år: 0

11-20 år: 8

21-30 år: 8

31-40 år: 3

41-50 år: 9

51-60 år: 25

61-70 år: 5

Over 70 år: 2 

Nærkontakter: Pr 16.11 er ca 18 personer i karantene Til nå har vi fulgt opp 567 nærkontakter  445 tilknyttet våre tilfeller  179 tilknyttet andre kommuner

Testing: Til nå har vi utført over 5000 tester 250 i mars 1282 i juli 1044 i oktober Ca 500 så langt i november

Etter en periode med forsinkede prøvesvar, melder Ahus at de nå er mer eller mindre ajour.

15. november 2020: Ytterligere ett tilfelle er nå bekreftet i Frogn. Det betyr at tallet på smittede totalt i pandemien nå er 60.

Dette er et forventet tilfelle, da denne er hustandsmedlem til et tidligere bekreftet tilfelle. Personen er isolert i eget hjem og smittesporing er utført. Det er ingen nye nærkontakter.

14. november 2020: Vi melder om et nytt smittetilfelle. Smittesporing er fullført og en nærkontakt er testet. Det betyr at vi til nå i pandemien har hatt 59 bekreftede tilfeller. Kommuneoverlegen påpeker at vi trolig har hatt betydelig flere tilfeller totalt sett. Slik situasjonen er nå antar man at om lag 40% av tilfellene oppdages.

Det siste tilfellet er nå isolert i eget hjem. Denne personen er bekreftet nærkontakt til annet tilfelle, utenfor Frogn. Det meldes om få nye nærkontakter i forbindelse dette tilfellet.

12. november 2020: I dag er det nå totalt bekreftet to nye tilfeller. Det vil si at vi nå er oppe i 58 tilfeller. De to siste tilfellene er begge kjente nærkontakter som er i karantene. Smittesporing for den som først ble bekreftet, resulterte ikke i nye nærkontakter. Smittesporing for siste tilfelle settes igang nå. Det forventes at det vil bli få nærkontakter også her. 

Status så langt i pandemien i Frogn viser: 

Bekreftede tilfeller:

58 totalt

-        1 død

-        2 isolerte pr nå

-        55 friskmeldt

Testede:

Til nå har vi utført over 4900 tester

-        250 i mars

-        1282 i juli

-        1044 i oktober

 Aldersfordeling:

 • 0-10år: 0
 • 11-20år: 8
 • 21-30år: 7
 • 31-40år: 3
 • 41-50år: 9
 • 51-60år: 24
 • 61-70år: 4
 • Over 70: 2

Smittested:

1. Utlandet: 13

              - Sentral Europa: 9

              - Øst Europa: 2

              - Norden: 2

2. Norge: 44

              - Frogn: 26

              - Annen kommune: 17

              - Ukjent: 1

Smittekilde:

 • Reise utland: 13
 • Familie: 17
 • Familie: 9
 • Jobb/ kolleger: 12
 • Servicenæring: 6
 • Barnehage/ skole: 0
 • Ukjent: 3

11. november 2020: Ordfører Hans Kristian Raanaas sendte i går ut følgende sms-varsling til alle våre innbyggere på registrert mobilnummer på bostedsadresse i Frogn:

Frogn kommune varsler om strengere smitteverntiltak. Jeg ber dere alle om å samarbeide for å begrense smitte; nå er det alvor. Vi klarer det ikke uten dere! Hold dere mest mulig hjemme, begrens sosial kontakt og følg de påbudene som gjelder nasjonalt og i Frogn. Ta vare på hverandre!

Fra onsdag 11. november 2020 kl 24.00 gjelder følgende restriksjoner i vår kommune: https://www.frogn.kommune.no/aktuelt/koronavirus-oppdatert-informasjon/

Hilsen ordfører Hans Kristian Raanaas

For information in different languages: https://www.frogn.kommune.no/korona/information-in-other-languages/

Fikk du ikke meldingen? Se her for registrering av ditt mobilnummer: https://www.frogn.kommune.no/felles/blir-du-varslet/

10. november 2020: Nye smittevernrestriksjoner i Frogn kommune

Norge er i starten på andre smittebølge og viruset sprer seg raskt. Frogn kommune har derfor besluttet å innføre nye forsterkede smitteverntiltak, gjeldende fra onsdag 11. november 2020 kl 24.00. Skal vi stoppe smittespredningen, må vi holde oss mest mulig hjemme og ha minst mulig sosial kontakt de nærmeste ukene.

Vedtatte tiltak om sosial nedstengning i tre uker skal bidra til nedsatt smittespredning, uten at kommunen og samfunnet for øvrig behøver å stenge ned alle tjenester. De ekstra tiltakene er vurdert ut fra nærheten til Oslo og de andre kommunene i vår region, samt smittetrykket i Frogn og gjelder frem til 30. november 2020.

Ordfører Hans Kristian Raanaas har via sms varslet alle innbyggere om de nye smitteverntiltakene i kommunen: - Jeg ber dere alle om å samarbeide for å begrense smitte; nå er det alvor! Vi gjør det vi kan for å beskytte våre innbyggere, samtidig som vi forsøker å skjerme barn og unge. Men vi klarer det ikke uten dere! Hold dere mest mulig hjemme, begrens sosial kontakt og følg de påbudene som gjelder nasjonalt og i Frogn. Ta vare på hverandre!

Her finner du de nasjonale reglene som gjelder hele landet: https://www.frogn.kommune.no/korona/rad-og-regler-i-frogn/#heading-h3-2

I tillegg har kommuner med spesiell smittesituasjon eller i samme bo- og arbeidsregion som større byer, plikt til å vurdere ekstra regler for sin kommune. Fordi vi er i randsonen til Oslo, er det nå innført ekstra strenge smittevernregler i Frogn.

7. november 2020: Frogn kommune har fått melding om ytterligere ett smittetilfelle i kveld. Dette er en test tatt på onsdag. Smittesporing er igangsatt. Smittekilde er foreløpig uavklart og antall nærkontakter er ukjent enda.

- Jeg vil understreke hvor viktig det er at de som har testet seg overholder karantenen mens de venter på prøvesvar. Det er selvfølgelig kjedelig når prøvesvar lar vente på seg, men om dette brytes, kan konsekvensene bli store. Selv om du tror du er frisk, eller syk av noe annet enn covid-19, er det problematisk om karantenen brytes. Når prøven viser seg å være positiv, blir smittesporingsjobben ekstra utfordrende - og ikke minst kan følgene bli alvorlige, understreker kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

Vi har et nytt smittetilfelle bekreftet i kommunen i formiddag. Dette er en kjent nærkontakt som allerede er i karantene. Perswonen har derfor et begrenset antall nye nærkontakter, disse settes i karantene. 

- Ahus har stort etterslep på prøver, så dette var en prøve fra tirsdag, opplyser kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. - Dette betyr at vi kan få flere tilfeller som er blitt testet denne uka; blant annet nærkontakter med symptomer - i tillegg til andre. Det er derfor all grunn til vise aktsomhet med tanke på smittevern i kommunen.

6. november 2020: Minst mulig sosial kontakt. Det er meldingen både fra nasjonale myndigheter og fra Oslo, der det innføres strenge tiltak fra midnatt natt til tirsdag. I Frogn vil kriseledelsen ha møte mandag for å ta stilling til hvilke ekstratiltak som skal innføres i vår kommune. Tiltakene vil vurderes ut fra nærheten til Oslo og de andre kommunene i vår region, samt smittetrykket i Frogn.

5. november 2020: Regjeringen har i dag innført nye nasjonale bestemmelser, se oversikt her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/-hold-dere-hjemme-ha-minst-mulig-sosial-kontakt/id2783763/ 

I tillegg er det varslet flere nye tiltak i regioner med mye smitte. Dette vil gjelde for Frogn, som randkommune til Oslo.

NB UTGÅTT: For Frogn gjelder foreløpig følgende nye bestemmelser i tillegg til lokale bestemmelser som ble innført 30. oktober:

Kollektivreiser:

Anbefaling om å unngå kollektivtransport til og fra Oslo og også på tvers i vår region. Påbud om munnbind videreføres.

Private arrangementer:

Offentlig sted: maks 20 på offentlige steder og i leide lokaler 

Uteliv Nasjonal skjenkestopp kl. 24.00. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00. Endringen iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november. (Nytt)

Karantene og reiser

 • Arbeidsreisende som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene.
 • For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden.
 • Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november. (Nytt)
 • Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt.
 • Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.
 • Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn sju dager utenfor Norge.
 • Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.
 • Personer som kommer til Norge må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan disse kravene kan innføres. Frem til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende regelverk. (Nytt)

Dette gjelder for Frogn fra 30. oktober -10.november 2020

 

Påbud om munnbind i kollektivtransporten når man ikke kan holde en meters avstand.

Påbud vedtatt i Frogn pga nærhet til Oslo

Anbefaling om å unngå kollektivtransport til og fra Oslo og også på tvers i vår region. Unngå unødvendige reiser.

Nasjonal anbefaling som også gjelder i Frogn

Påbud om å ha et system for registrering av gjester for serveringssteder med   skjenkebevilling.

Nasjonalt påbud som også gjelder i Frogn

Anbefaling om ha et system for registrering av gjester for serveringssteder uten skjenkebevilling.

Anbefaling i Frogn

Offentlig arrangement:

-          Inne maks 200 med faste sitteplasser

-          Inne maks 50 uten fast sitteplass

-          Ute maks 600 med faste sitteplasser

Nasjonalt påbud med lokal tilpasning i Frogn pga nærhet til Oslo (lokal forskrift §3a)

Privat arrangement: 

-          Privat sted: maks 5 gjester utover de som bor der*

-          Offentlig sted: maks 20 på offentlige steder og i leide lokaler 

*Med unntak for barnehage- og skolekohorter (gjelder kun på privat sted)

Anbefaling i Frogn pga nærhet til Oslo

Anbefaler bruk av hjemmekontor for innbyggere med arbeidsplass i Oslo, eller som trenger å pendle gjennom Oslo. Gjelder også arbeidsplasser i Frogn der dette er mulig.

Anbefaling i Frogn pga nærhet til Oslo

Anbefaler å være sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.

Anbefaling i Frogn pga nærhet til Oslo

 

Oktober 2020

4. november 2020: Frogn har fått et nytt smittetilfelle bekreftet i dag. Dette er en kjent nærkontakt som allerede var i karantene. - Dette viser hvor viktig det er at folk overholder karantenereglene, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. Hun opplyser at smittesporing er iverksatt og at smittekilden anses å være utenfor Frogn kommune. 

Kommunen har nå 54 tilfeller så langt i pandemien. 

Nye smitteverntiltak: Hva gjelder i Frogn?

Norge er på full fart inn i en ny smittebølge, og nå tas det ytterligere grep for å trygge innbyggerne våre. Også i Frogn innføres det ekstra smitteverntiltak. Her er det som gjelder for Frogn fra 30. oktober og i første omgang frem til 15. november 2020.

 - Vi kan ikke vente og se. Vi må gjøre det vi kan NÅ, understreker ordfører Hans Kristian Raanaas, og forklarer de nye smitteverntiltakene i vår kommune slik: – Frogn kommune er forpliktet til å følge opp de nasjonale tiltakene, men har også et eget ansvar for å vurdere om det er behov for å innføre strengere tiltak enn de nasjonale. Som randkommune til Oslo har vi mye samhandling i forbindelse med pendling og sosiale og kulturelle aktiviteter, så våre tiltak er begrunnet i lokale hensyn knyttet til arbeidet med smittebegrensning. Vi anmoder på det sterkeste om at alle våre innbyggere følger våre lokale råd og regler. 

Dette gjelder for Frogn fra 30. oktober - 15. november 2020:

 

 

Påbud om munnbind i kollektivtransporten når man ikke kan holde en meters   avstand.

Påbud vedtatt i Frogn pga nærhet til Oslo

Anbefaling om å unngå kollektivtransport til og fra Oslo. Unngå unødvendige reiser.

Nasjonal anbefaling som også gjelder i Frogn

Påbud om å ha et system for registrering av gjester for serveringssteder med   skjenkebevilling.

Nasjonalt påbud som også gjelder i Frogn

Anbefaling om ha et system for registrering av gjester for serveringssteder uten   skjenkebevilling.

Anbefaling i Frogn

Offentlig arrangement:

-          Inne maks 200 med faste sitteplasser

-          (inne maks 50 uten fast seteplass med ikrafttredelse av lokal §3a)

-          Ute maks 600 med faste sitteplasser

Nasjonalt påbud med lokal tilpasning i Frogn pga nærhet til Oslo

Privat arrangement: *

-          Privat sted: maks 5 gjester utover de som bor der

-          Offentlig sted: maks 20 uten faste sitteplasser, maks 50 med faste sitteplasser

Anbefaling i Frogn pga nærhet til Oslo

Anbefaler bruk av hjemmekontor for innbyggere med arbeidsplass i Oslo, eller   som trenger å pendle gjennom Oslo. Gjelder også arbeidsplasser i Frogn   der dette er mulig.

Anbefaling i Frogn pga nærhet til Oslo

Anbefaler å være sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og   ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.

Anbefaling i Frogn pga nærhet til Oslo

 * Bursdag og Halloween? Barn i barnehage- og barneskolealder kan feire bursdager og Halloween med sin kohort. Gjelder altså kun på barnetrinnet – og barnas foreldre er ikke inkludert i kohortene.

* Fem på besøk? I tillegg til egen husstand, kan du ha besøk av fem hjemme hos deg selv – flere om de tilhører samme husstand - men det betyr altså ikke at fem ulike husstander kan treffes samtidig.

- De fleste smittes av kjente på kjente steder. Derfor er det viktig at vi møter færre og holder avstand. Hvis vi begrenser antall mennesker vi er sammen med, begrenser vi smittespredningen, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl, som også minner om de fire viktigste huskereglene:

1. Hold en meter avstand til hverandre.

2. Hold deg hjemme hvis du er syk.

3. Hold hendene rene. 

4. Hold nede antall mennesker du møter.

29. oktober 2020: Vi har et nytt smittetilfelle i Frogn, og er da oppe i 53 tilfeller totalt siden pandemien startet her i mars. Den smittede er isolert i eget hjem og er kjent nærkontakt til bekreftet tilfelle i annen kommune.

26. oktober 2020: Nye nasjonale retningslinjer strammer inn smitteverntiltakene. Dette gjelder også i Frogn. Se oversikt her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-nasjonale-innstramminger/id2776995/

Nytt fra kultursektoren:

Regjeringen har innført en ny stimuleringsordning for kultursektoren for høsten 2020, i tillegg videreføres kompensasjonsordningen. Les mer om stimuleringsordningen og søk her: https://www.kulturradet.no/korona

Koronakrisepakke 3 for frivillige lag og organisasjoner er klar. Søknadsfristen er 15. januar 2021. Se mer her: https://lottstift.no/nb/krisepakke-3-for-frivilligheten/

21. oktober 2020: Det er i dag konstatert ytterligere et smittetilfelle i Frogn. Dette tilfellet knyttes til Dyrløkkeåsen skole. Den smittede har vært i karantene siden lørdag og er nå isolert hjemme, i god form, uten symptomer.

Smittesporing er igangsatt, og nye nærkontakter settes i karantene. Foreløpig ser det ut til at noen få av de som allerede er i karantene, vil få forlenget sin karantenetid. Dette berører kun de som har vært i nærkontakt med det nye smittetilfellet, og de vil bli kontaktet av smittesporingsteamet i kommunen.

Ifølge kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl er smittesporingsarbeidet omfattende og tidkrevende: - Denne uken er hittil 233 personer testet ved vårt testsenter (145 på mandag og tirsdag, 88 på onsdag) - og deriblant alle de 97 nærkontaktene ved Dyrløkkeåsen skole. Foreløpige svar viser altså ett nytt tilfelle. Hypotesen er at denne er smittet på skolen onsdag - men vi kan ikke være sikker på dette helt enda, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl, som maner til fokus på smittevern og ekstra varsomhet i tiden som kommer.

17. oktober 2020: Det er i dag bekreftet to nye tilfeller av covid-19. Disse har tilknytning til vårt siste tilfelle i kommunen.

Nærkontakter i forbindelse med smittesporing inkluderer to trinn ved Dyrløkkeåsen skole. Elevene på 6. og 7. trinn settes i karantene, i tillegg til noen ansatte ved skolen. Alle aktuelle elever, foresatte og ansatte som er nærkontakter varsles av skolen i dag, og smittesporingsteamet tar kontakt med alle i løpet av helgen.

- Det er viktig å merke seg at ingen bekreftet smittet har vært på skolen mens de har hatt symptomer. Smitterisikoen for nærkontakter ved skolen anses derfor som relativt liten, ifølge kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. Hun understreker likevel at det er viktig at karantenen overholdes for å være sikre på at vi begrenser evt. videre smitte.

Frogn kommune er dermed oppe i totalt 51 smittede i løpet av koronaepidemien.

15. oktober 2020: Vi har fått konstatert et nytt smittetilfelle av covid-19 i Frogn. Smittesporing er igangsatt, og mistenkt smittekilde synes å være utenfor vår kommune. Den smittede er isolert i eget hjem, og seks nærkontakter er satt i karantene.

14. oktober 2020: Midlertidig forskrift om påbud om munnbind på kollektivreiser videreføres i Frogn til 5. november 2020.

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Kommunestyret vedtok 12. oktober 2020 lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Frogn kommune, se mer informasjon her

12. oktober 2020: Tallene under viser smittesituasjonen i Frogn og status for vår kommune så langt i pandemien.

- Dette viser hvor flinke innbyggerne våre har vært til å følge opp tiltakene rundt smittevern. At innbyggerne i Frogn viser ansvarlighet rundt dette, er en investering i fremtiden, sier ordfører Hans Kristian Raanaas.

Testede:

Antall tester utført i kommunens tjenester fra 27. februar 2020 til 7.oktober 2020:

3706 tester

Bekreftede tilfeller:

Antall positive covid-19 prøver: 48

Antall døde: 1

Antall friskmeldte: 47

Av disse tilfellene er vi kjent med at det er noen få tilfeller der personen har hatt langvarige plager i etterkant av sykdomsperioden som kan skyldes covid-19.

- Tallet forteller oss ikke hvor mange som faktisk har hatt covid-19 siden februar. Til å begynne med var testkapasiteten begrenset og vi fanget derfor opp en lavere andel av de faktisk smittede enn det man gjør i dag hvor alle med symptomer kan teste seg.

Vi regner med at et sted mellom 100 og 200 personer i Frogn har hatt covid-19 frem til nå. Det innebærer også at vi har lav immunitet i befolkningen, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

Aldersfordeling:

Alder

0-10år

11-20år

21-30år

31-40år

41-50år

51-60år

61-70år

Over 70

Antall

0

5

6

2

8

22

4

1

Smittested:

Mest sannsynlig sted hvor smittesituasjonen har funnet sted i henhold til opplysninger fremkommet i smittesporingsarbeidet:

Utlandet: 13

Norge: 35

Smittekilde:

Mest sannsynlig smittekilde i henhold til opplysninger fremkommet i smittesporingsarbeidet

Kilde

Reise Utland

Familie

Venner

Jobb/

kollegaer

Servicenæringen

 

Barnehage/

skole

Ukjent

Antall

13

13

8

10

5

0

2

Summen blir høyere enn 48 da noen tilfeller tilhører mer en enn kategori

Barnehager og skoler:

Det har til nå i pandemien ikke vært noen kjente smittesituasjoner på skoler eller barnehager i Frogn foruten tilfellet ved Frogn VGS som ikke er bosatt i Frogn. Ingen av nærkontaktene til dette tilfellet bosatt i Frogn fikk påvist smitte.

Ca 35 barn har vært i karantene (bhg og grunnskole) til nå.

Helsetjenester:

Tilfellene så langt har i svært liten grad affisert helsetjenestene våre og vi har til nå ikke hatt utbrudd i noen av våre helsetjenester.

Nærkontakter:

Kommunen har fulgt opp 396 nærkontakter, herunder nærkontakter til tilfeller i egen kommune samt bekreftede tilfeller i andre kommuner.

I snitt har hvert bekreftet tilfelle i Frogn hatt 6,18 nærkontakter som er blitt satt i karantene. Antallet har variert mellom 0 og opp til 50 nærkontakter satt i karantene.

Av det vi kjenner til av bekreftede smittede fra våre tilfeller har R-tallet vært 0,22.

Veien videre:

Vi går nå inn i forkjølelses- og influensasesongen. Det er vanskelig å forutsi hvordan covid-19 epidemien i Norge vil utvikle seg, men det forventes flere tilfeller. I første omgang som spredte tilfeller, klynger og utbrudd. Deretter forventes ny smittebølge slik vi nå ser i store deler av Europa.

- Med smittevernstiltakene som vi alle følger kan vi holde smittetallene stabile og unngå ny smittebølge. Vi må holde ut litt til, sammen! oppfordrer kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

9. oktober 2020: Frogn kommune har sendt brev til alle kommunens næringsdrivende innen servering om nye retningslinjer. Den nasjonale skjenkestoppen klokken 24.00 oppheves midnatt natt til tirsdag 13. oktober 2020, samtidig innføres det påbud om registrering av besøkende på steder med skjenking.

Kommunene må vurdere behovet for lokalt å begrense skjenketiden dersom smittesituasjonen tilsier det. Samtidig med at skjenkestoppen oppheves, gis det pålegg om at serveringssteder med skjenkebevilling må holde oversikt over hvem som er til stede, ifølge våre nasjonale myndigheter. Serveringsstedene må finne egnede systemer der man registrerer alle besøkende per dag. Det er nok å registrere kontaktinformasjon til én person i hver gruppe. Disse listene kan kun benyttes av Frogn kommune til eventuell smittesporing, og listene skal oppbevares trygt og slettes etter 10 dager.

- Vi oppfordrer også til frivillig registering av kontaktinformasjon for gjester på serveringssteder uten skjenkebevilling, sier næringsrådgiver i Frogn kommune, Karianne Thomassen, som har sendt varselet til aktuelle næringsdrivende.

Kommunene har videre et kontrollansvar for alle arrangementer, både de med og uten skjenkebevilling. Det er avgjørende at kommunene øker kontrollaktiviteten sin mot arrangementer og at disse overholder smittevernreglene. - Vi er i jevnlig kontakt med nabokommuner og Oslo kommune for sammen å bidra til best mulig samkjørt smittevernsopplysning og -håndtering. Innsatsen med registering fra næringsdrivende i Frogn vil bidra til en raskere og mer effektiv smittesporing dersom vi havner i en smittesituasjon i en av våre bedrifter. Frogn kommune oppfordrer sterkt til å finne gode løsninger og systemer. Vi vil benytte anledningen til å takke alle for den ekstra innsatsen den siste tiden, og ser frem til videre godt samarbeid med våre næringsdrivende i tiden som kommer, sier kommuneoverlege Merete A. Nordaas Hvistendahl.

Se mer info her: https://www.frogn.kommune.no/enheter/helse-og-koordinering/koronavirus-viktig-informasjon/viktig-informasjon-til-naringsliv-idrett-og-kultur/

Mer informasjon fra regjeringen finner dere her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-nasjonale-smitteverntiltak-erstattes-av-lokale-tiltak-ved-smitteutbrudd/id2767070/

September 2020

30. september 2020: Påbud om munnbind på kollektivreiser fra 1. oktober 2020 

Forskrift om forebygging av koronasmitte i Frogn kommune vedtatt av rådmannen etter delegert myndighet fra kommunestyret i Frogn i sak 85/17, 30.09.20 med hjemmel i smittevernloven § 4-1.  § 1 Kollektivreiser

1. Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

2. Forskriftene trer i kraft 01.10.20 kl. 12.

3. Det gjøres en ny vurdering av forskriftene 15. oktober 2020.

29. september 2020: Frogn kommune innfører påbud om munnbind ved reiser i kollektivtrafikken, både til og fra Oslo og internt i regionen. Påbudet vil gjelde ved trengsel og der det ikke er mulig å holde en meters avstand. Iverksettelsen av påbudet vil samordnes med de øvrige Follo-kommunene.

Vi har i dialog med de andre kommunene i Follo, kommet frem til at dette påbudet bør innføres slik at det blir likhet i vår felles bo- og arbeidsregion. Frogn har gjennom hele pandemien kjørt en råd- og veiledningslinje og har samarbeidet godt med våre innbyggere,ansatte og næringsliv. Dette ønsker vi å fortsette med, sier ordfører Hans Kristian Raanaas.

Frogn kommune har, i likhet med andre nærliggende kommuner til Oslo, gått gjennom de nye tiltakene som er innført i Oslo. Her er det gjeldende fra i dag innført påbud om munnbind i kollektivtransporten og forbud mot arrangementer med mer enn 50 deltakere uten faste sitteplasser, samt begrensning på ti personer i private sammenkomster.

Frogn kommune innfører ikke samme forbud, men oppfordrer arrangører til å rådføre seg med kommunen ved slike større arrangementer fremover.

Når det gjelder registrering av gjester på skjenkesteder, oppfordrer Frogn kommune serveringsstedene til å bygge opp systemer som gjør det mulig å ha slik oversikt. - Dette kan bli viktig i smittesporingsarbeidet fremover, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl og anbefaler en gradvis innarbeidelse av slike oversikter, som ikke bryter med personvernhensyn og slettes etter 14 dager. - Ett påbud kan bli aktuelt i Frogn hvis smitten tar seg videre opp i høst, understreker kommuneoverlegen.

Til sist oppfordrer rådmann Harald K. Hermansen - som selv er største arbeidsgiver i Frogn - alle arbeidsgivere i vår kommune om fortsatt å legge til rette for hjemmekontor i tråd med den gjeldende koronaforskriften. - Mulighet for godt utstyr så man kan jobbe hjemmefra, å tilby fleksible arbeidstidsordninger, og rullere arbeidstagere i lokalene er tiltak som kan hjelpe oss å holde smittetrykket i Frogn og landet forøvrig nede. Vi er med på dugnaden!

26. september 2020: Nytt bekreftet tilfelle idag, så nå er totalt 48 tilfeller i Frogn bekreftet smittet så langt i pandemien. Av disse er en person syk nå, mens det siste tilfellet enn så lenge har vært uten symptomer. Det nye tilfellet er ikke tilknyttet tidligere tilfeller i Frogn, men er trolig nærkontakt til tilfelle i annen kommune. Smitten her er i forbindelse med arbeidsplass, som heller ikke ligger i Frogn. - Smittesporing er igang. Denne vil avdekke om det er flere enn husstandsmedlemer i Frogn som settes i karantene. Siden personen er uten symptomer, er sannsynligheten for smittespredning mindre, sier kommuneoverlege Merete N Hvistendahl.

24. september 2020: Nytt smittetilfelle i Frogn. - Det er i dag konstatert et nytt smittetilfelle i Frogn, melder kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. Personen var allerede i karantene som nærkontakt til allerede kjent tilfelle. Smittekilden er klar, og er sporet til et arrangement i annen kommune.

Vi oppfordrer til fortsatt økt aktsomhet med god håndvask og hygiene. Hold avstand og vær hjemme om du er syk.

21. september 2020: Tilsammen 10 personer er bekreftet smittet i forbindelse med utbruddet ved Follo Lokalmedisinske senter, som driftes i samarbeid mellom flere kommuner i Follo. Fire av de smittede er i kategorien ansatte og seks i kategorien pasient/pårørende. Så langt er ingen fra Frogn smittet, men våre flinke smittesporere har stilt opp for nabokommunen!

To av våre dyktige smittesporere i Frogn kommune ble hentet inn og jobbet i helgen for Nordre Follo kommune og Lokalmedisinsk senter, i jakt på smitteveier og virus. Ved rask innsats håper man å kunne stoppe smitteveiene og effektivt lukke denne smittesirkelen uten ytterligere spredning.

Døgnenhet for kommunal øyeblikkelig hjelp (KAD) og mottaksavdelingen ved Follo LMS, begge lokalisert ved lokalmedisinsk senter i Ski, er fortsatt stengt for mottak av pasienter inntil videre. All bemanning i 3. etg. er satt i karantene, i tillegg til de 8 pasientene ved avdelingen. Det er ingenting som tyder på at rutiner er brutt i forbindelse med å komme på jobb med symptomer på smitte. Antall i karantene er høyt, dette er en vurdering av kommuneoverlegen i Nordre Follo, ut fra et «føre var» prinsipp.

- Jeg vil spesielt takke Frogn som bidrar med smittesporere. Det er til stor hjelp og det er en stor fordel at vi har det samme smittesporingsprogrammet, sier Marit Janne Rød Kronborg, kommunalsjef helse og mestring i Nordre Follo.

- Dette har vært nyttig læring også for oss, istemmer Frogns kommuneoverlege, Merete N. Hvistendahl. – Ved et slikt stort smitteutbrudd er situasjonen ofte uoversiktlig og krevende. Erfaringen ved vår innsats kan dermed være svært nyttig ved et eventuelt større smitteutbrudd i Frogn.

Det er foreløpig ingen indikasjon på at legevakten i 1. og 2. etasje er berørt. Pasienter som har vært ved legevakten den siste uken trenger ikke gjøre noe utover det vanlige; holde avstand, vaske hender ofte, holde seg hjemme hvis man er syk og teste seg ved mistanke om koronavirus.

16. september 2020: Ikke test uten symptomer!

Vårt testsenter i Frogn kommune opplever stor pågang av bekymrede innbyggere som ønsker testing - selv om de ikke egentlig har symptomer… Dette bør vi unngå.

- Unødig testing er uheldig på mange måter, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. – For det første tar vi opp kapasiteten til dem som bør testes, både ved testsenteret her i kommunen, og ved de sentrale laboratoriene. Det igjen forsinker analysene og dermed også smittesporingen der det virkelig trengs. Testing uten symptomer kan også gi falsk trygghet. Testen er et øyeblikksbilde og forteller kun om man kan påvise SARS-CoV2 akkurat da testen ble tatt. I tillegg er unødig testing både dyrt og kostnadskrevende; hver test koster den norske stat rundt 1000 kroner.

Med andre ord; har du ikke symptomer, er det helt unødvendig å testes. Hold avstand og vær nøye med håndhygienen – og blir du syk, da holder du deg hjemme.   Blir du syk, og får symptomer som feber, hodepine, sår hals, tap av smak og/eller luktesans el.l. – eller av annen grunn mistenker at symptomene du har skyldes covid-19 - er det viktig at du testes. Du får som regel time dagen etter at du melder deg til vårt testsenter; ta kontakt for timebestilling på tlf. 957 13 000. For barn under 10 år kan man se an litt ved nyoppståtte symptomer før barnet meldes til testing.

Du finner mer informasjon her:

 

15. september 2020: Etter ett smittetilfelle ved Frogn vgs forrige uke, ble totalt 34 personer definert som nærkontakter og satt i karantene. 11 av dem er hjemmehørende i Frogn kommune; alle disse er nå erklært negative etter test - og dermed "friskmeldt".   

11. september 2020: I disse koronatider: Hvor forkjølet og syke må vi være for at vi skal holde oss hjemme? Og når kan vi gå tilbake på jobb igjen? Nye symptomer skal du være obs på. Da smitter vi lett andre. Litt rest-snørr og ellers i fin form er ikke sååå farlig. Er du testet negativ og føler deg frisk, kan du trygt gå tilbake på jobb.

Når skal jeg være hjemme?

Terskelen for å holde seg hjemme skal være lav; særlig voksne skal være ekstra oppmerksomme på nye symptomer; vondt i halsen, tett nese, feber, muskelverk og uggen følelse i kroppen… Ny kunnskap viser at covid-19 smitter mest i perioden fra rett før symptomene oppstår og de første dagene med symptomer – så hold deg hjemme om du kjenner at sykdom er i ferd med å bryte ut. Barn er ofte litt snørrete, særlig på høsten, og kan som regel gå i barnehagen eller på skolen i god form likevel. Men ser du at det er nyoppstått hoste og snørring i tillegg til nedsatt almenntilstand, også bare lett redusert, skal barnet være hjemme.

Viktig å teste raskt

Blir du syk, er det viktig at du testes raskt. Du får som regel time dagen etter at du melder deg til vårt testsenter; ta kontakt for timebestilling på tlf. 957 13 000. For barn under 10 år kan man se an litt ved nyoppståtte symptomer før barnet meldes til testing (se mer her:  https://www.frogn.kommune.no/enheter/helse-og-koordinering/koronavirus-viktig-informasjon/sporsmal-og-svar-om-korona-til-barnefamilier/)  Og så er det viktig å følge reglene for karantene; mens du venter på resultatet fra test skal du holde deg hjemme.

Når kan jeg gå tilbake på jobben?

Er testen positiv, blir du kontaktet av vårt smittevernsteam og får råd og veiledning fra dem. Er testen negativ – som den er for de fleste – kan du trygt gå tilbake på jobb når du føler deg frisk, selv om du kanskje har restsymptomer som litt hoste og snørr. Budskapet er enkelt og klart: Vær hjemme til du er i god form, men du er velkommen tilbake på jobb når du føler deg frisk - selv om det henger igjen litt hoste eller rennende nese. Sykehus, skoler og barnehager og andre arbeidsplasser trenger at folk er på jobb. Er du testet negativ og ikke har fått nye symptomer, kan du altså komme tilbake på jobben. Men ekstra viktig blir det selvfølgelig å holde avstand og vaske hender.

 

Ill: FHI  

Mer info?

Onsdag 9. september 2020: Kommuneoverlegen i Ås opplyser at de har seks nye korona-smittede, etter et selskap i Oslo 29. august. Den ene smittede er elev ved Frogn videregående skole.

Smittesporingsteamet i Frogn kommune kontakter nå alle de nærkontaktene som er bosatt i Frogn kommune. Ås kommune kontakter andre kommuner som har nærkontakter knyttet til den bekreftede smittede, slik at hver bostedskommune følger opp sine nærkontakter. Totalt er 34 personer definert som nærkontakter som skal i karantene, 11 av disse er hjemmehørende i Frogn kommune.

- Vårt smittevernteam er i dialog med Frogn VGS om den mulige smittesituasjonen på skolen. Jeg forstår at enkelte kan bli bekymret, men de som defineres som nærkontakter, vil bli kontaktet direkte. Andre som opplever symptomer, kan som vanlig ta kontakt med vårt testsenter på tlf. 957 13 000. De som ikke har symptomer, skal ikke testes pr nå. Hvis det blir aktuelt å teste noen uten symptomer i forbindelse med smittesporing, vil de som er aktuelle for dette bli kontaktet, opplyser kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. 

August 2020

Fredag 28. august 2020: Rådmann Harald K. Hermansen og ordfører Hans Kristian Raanaas informerer om statusen for enhetene i Frogn kommune, og planer og tiltak den nærmeste tiden.

Kommunen har fremdeles god kontroll og oversikt, og er glade for at vi i stor grad har lykkes i å trygge våre innbyggere under koronaepidemien. Alle enheter drifter tilnærmet normalt; med et koronaperspektiv på tjenestene.

Under ser du en oppdatert oversikt fra alle våre enheter. Vi følger situasjonen tett og oppfordrer alle våre innbyggere til å holde seg oppdatert på rådene fra nasjonale myndigheter for å hindre oppblomstring av viruset.

https://www.frogn.kommune.no/enheter/helse-og-koordinering/koronavirus-viktig-informasjon/status-for-enhetene-i-frogn-kommune/

Torsdag 27. august 2020: 

Frogn kommune har vært regnet som rød sone med bakgrunn i økende antall smittede over en kort tidsperiode, men kommunen har god oversikt over smittesituasjonen, og vil i løpet av et par dager defineres som gul sone. Vi har ikke påvist noen smittetilfeller den siste uken, til tross for mange tester.

Den totale smittesituasjonen i kommunen er samsvarende med gul sone ifølge nasjonale føringer. Dette innebærer at skoler og barnehager fortsatt har tiltak på gult nivå, se https://www.fhi.no/nyheter/2020/nye-veiledere-for-barnehager-og-skoler/.

Åpningstiden i de kommunale barnehagene i Frogn fortsetter å være fra 7.30 til 16.30 inntil videre. Barna må også ha med matpakke til alle måltider. 

Vi sender ut melding om endringer fortløpende.

Mandag 24. august 2020: Når skal barnehagebarn og elever holdes hjemme?

Dette spørsmålet er det kanskje mange foreldre som lurer på i disse dager, særlig hvis barnet har forkjølelsessymptomer. Her finner du rådene som gjelder for når barn skal holdes hjemme fra barnehage og skole: https://www.frogn.kommune.no/enheter/helse-og-koordinering/koronavirus-viktig-informasjon/sporsmal-og-svar-om-korona-til-barnefamilier/

Lørdag 22. august 2020: Alle prøvesvar i Frogn kommune fra onsdag 19. august er nå bekreftet negative. Fra 20.08 har vi foreløpig bare fått 12 svar, alle negative. Det meldes at det nå må forventes litt lenger svartid på de innsendte testene. 

Fredag 21. august 2020: Foreløpig er 40 av 47 prøver fra onsdag 19. august meldt negative. Vi venter fortsatt på 7 prøvesvar fra onsdag, mens 7 forsinkede svar fra tirsdag nå er bekreftet negative. 

45 ble testet på vår teststasjon i går, samme antall er ventet i dag. Vi oppdaterer status fremover kun ved positive svar.

Har du symptomer og vil testes?

Kontakt Frogn kommunes testsenter for å avtale tid for testing: ring til testsenteret på tlf. nr. 957 13 000 ved symptomer på koronavirus. Ha personnummer klart, husk også personnummer til barn dersom de skal testes, samt navn på fastlege. Telefontider til testsenter: Man – fredag kl. 08.30 – 11.00 og 12.30 – 14.00 Lør – søndag kl. 11.00 – 12.00

Testing

Møt til avtalt tid. Ta med legitimasjon med bilde. Følg instruks på skilt, anvisning fra trafikkvakt og helsepersonell. Testsenteret er lokalisert ved rådhuset, Rådhusveien 6, med innkjøring fra Grandeveien.

Etter gjennomført test vil du få utlevert et informasjonsskriv. Du skal være i karantene frem til testresultatet foreligger.

Svar på prøve

Det er inntil tre dagers ventetid før du får svar på testen. Logg deg inn på Helsenorge.no for å sjekke ditt svar https://helsenorge.no/innlogging-pa-helsenorge-no Dersom du tester positivt vil du bli oppringt av helsepersonell. Testsenteret gir ikke ut testsvar

Se mer informasjon her: https://helsenorge.no/koronavirus

Nytting informasjon: 

Spørsmål og svar om koronautviklingen i Frogn 

Hva betyr det egentlig at vi er en rød kommune? Kan barna fremdeles møtes ved skateparken og i Badeparken? Anbefaler kommunen bruk av munnbind på kollektivreiser til Oslo? Kan vi ha korpsøvelser som planlagt? Kan man teste seg bare for å ha gjort det liksom?

Disse - og en del andre spørsmål om koronautviklingen i Frogn får du svar på her.

NB! Helsedirektoratet advarer: koronasvindel

Helsedirektoratet melder at noen ringer privatpersoner med beskjed om at de kan være smittet. Personene blir deretter bedt om å oppgi kortinformasjon etc for å få tilsendt test-sett. Dette er svindel.

Testing i Norge er gratis. Kommunehelsetjenesten gjør sporing og Frogn kommune vil aldri be deg om å oppgi kortinfo om de ringer i forbindelse med smittesporing

Torsdag 20. august 2020Fra tirsdagens 72 tester mangler vi nå foreløpig kun svar på 3. Status så langt - av 69 tester - er en positiv og resten negative. Den som er bekreftet smittet i dag er husstandsmedlem til tidligere kjent smittetilfelle og er isolert hjemme og i god form. Personen var allerede i karantene i forbindelse med smittesporing.

Onsdag 19. august 2020: Testsvar fra 76 av 78 personer som ble testet mandag er mottatt. Av disse er det konstatert ett nytt smittetilfelle som kan knyttes til tidligere smitteklynge, resten er negative. Vi avventer de siste to prøvesvarene. De 9 smittetilfellene fra forrige uke er alle i bedring.

Det meldes om stor pågang til testsenteret. Så mange som 350 personer ble testet uke 33, og mange nærkontakter opplever dermed å bli satt i karantene. - Mange nærkontakter (ikke syke) blir varslet og satt i karantene. De fleste av oss vil nok komme i ulike situasjoner der vi havner i karantene i løpet av denne pandemien, sier kommuneoverlege Merete Nordaas Hvistendahl.

Totalt er det registrert 45 smittet i Frogn gjennom hele pandemien.

Mandag 17. august 2020: Alle tester gjennomført på vårt testsenter lørdag og søndag er bekreftet negative. Noen nærkontakter til smittede testes i dag, og vil kunne forventes å være positive.

Tallene for Frogn er dermed slik:

Total antall smittede i hele pandemiperioden: 44 - der 34 er friskmeldte

Antall smittede sist uke (uke 33): 9

Antall døde: 1

Søndag 16. august 2020: Kommunen har tre nye bekreftede smittetilfeller i dag. Her følger viktig info til våre innbyggere i forbindelse med smittesporingen av våre siste tilfeller. 

Det er gjennomført et omfattende smittesporingsarbeid på våre nyeste smittetilfeller, og kommuneoverlegen konkluderer foreløpig med tre smitteklynger: 

 • 3 tilfeller kan ha tilknytning til Handelshuset Gastrobar i Drøbak – her er det mistanke om mulig smittespredning søndag ettermiddag/kveld 9. august. Dette innebærer et uoversiktlig og krevende smittesporingsarbeid, og kommunen følger situasjonen tett. 
  •  Vi oppfordrer besøkende og andre som var på det aktuelle serveringsstedet denne søndagen om å følge ekstra nøye med på mulige egne symptomer frem til onsdag 19. august. De må også være ekstra påpasselige med avstand og håndhygiene. 
  • Aktuelle personer som opplever symptomer, oppfordrer vi om å la seg teste raskest mulig. De må avtale time direkte med testsenteret: telefon 957 13000 (Telefontider: Man – fredag: 08.30 – 11.00 og 12.30 – 14.00, Lør – søndag: 11.00 – 12.00). Ha alltid fødselsnummer (11 siffer) klart og oppgi fastlege. 
  • Ansatte på serveringsstedet som var på jobb denne kvelden er satt i karantene.
 • 2 husstandstilfeller der det jobbes videre for å finne smittekilde. 
 • 4 tilfeller kan ha tilknytning til Drøbak rørleggerservice – her er det pr i dag god kontroll på smittesporing og aktuelle personer i karantene.

Alle smittede er så langt i god form og isolert i eget hjem.

 - Frogn kommune følger situasjonen nøye og vil sette inn aktuelle tiltak dersom smittevernsituasjonen tilsier at dette er nødvendig, sier ordfører Hans Kristian Raanaas og kommer med følgende oppfordring til oss alle: Det er nå utrolig viktig at våre innbyggere har ekstra oppmerksomhet på de grunnleggende smittevernrådene. Ta ansvar! 

15. august 2020: To innbyggere i Frogn er bekreftet smittet med covid - 19. Begge personene er i god form og isolert i eget hjem. Smittesporing av nærkontakter er iverksatt. Smittekilder er foreløpig ukjent. Det er totalt 41 bekreftede smittetilfeller i Frogn.

13. august 2020: To innbyggere i Frogn har i dag testet positivt på covid – 19. Begge personene er i god form og isolert i eget hjem. Smittesporing av nærkontakter er i iverksatt. Smittekilder er foreløpig ukjent. Det er totalt 39 bekreftede smittetilfeller i Frogn.

12. august 2020: En innbygger i Frogn testet i dag positivt på covid – 19. Personen er i god form og isolert i eget hjem. Smittekilde er foreløpig ukjent, men antas å kunne knyttes til utenlandsopphold. Smittesporing av nærkontakter er utført. Det er totalt 37 bekreftede smittetilfeller i Frogn.

11. august 2020: En innbygger i Frogn har i dag testet positivt på covid - 19.  Personen er i god form og isolert i eget hjem. Smittekilde er foreløpig ikke kjent, men kan ikke spores til andre bekreftede smittetilfeller i Frogn. Smittesporing av nærkontakter er utført. Det er totalt 36 bekreftede smittetilfeller i Frogn.

7. august 2020: Regjeringen bremser videre gjenåpning og innfører nasjonal skjenkestopp kl. 2400 Les mer:  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/bremser-videre-gjenapning/id2724235/ 7. august 2020: Det er per nå ingen nye bekreftede smittetilfeller blant innbyggerne i Frogn. Status er totalt 35 bekreftede smittede med covid - 19. Fra starten av pandemien har Frogn kommune kontinuerlig delt informasjon om nye smittetilfeller blant våre innbyggere i våre kommunikasjonskanaler. Andre forhold som blir vurdert av betydning for smitte- og helse situasjonen i Frogn, informeres også om kontinuerlig.

Frogn er en turistdestinasjon og har i sommer mottatt mange besøkende. På bakgrunn av situasjonen med covid -19 har vi hatt jevnlige kontroller på servings – og utestedene og tilbudt opplæring i smittevern for næringsaktører.

Vi kan bekrefte at det sist lørdag kveld var en besøkende i Drøbak sentrum, bosatt i en annen kommune, som nå er bekreftet smittet av covid - 19. Vi understreker at personen ikke hadde symptomer på sykdom i perioden besøket fant sted, men har først senere fått symptomer og testet positivt på covid -19. Vedkommendes hjemstedskommune følger opp dette smittetilfellet og smittesporing er iverksatt. Aktuelle nærkontakter følges opp og det jobbes fortsatt med kartlegging for å sikre at alle blir fanget opp. Situasjonen representerer en mulighet for en smittesituasjon, men per nå er det ikke bekreftet smitte. Risikoen for at andre som var i Drøbak sentrum den aktuelle kvelden kan ha blitt smittet, er vurdert som liten. Frogn kommune følger imidlertid situasjonen nøye og vil fortsette å oppdatere etter behov.

Juli 2020

31. juli 2020: Frogn kommune har mottatt et positivt prøvesvar på covid-19. Vikarierende kommuneoverlege melder at smittesporing er igangsatt. Det er også testet to nærkontakter denne uken. Den ene nærkontakten har fått negativ test, den andre er i karantene, uten symptomer, og venter svar på test.

29. juli 2020: Frogn kommunes testsenter for covid-19 holder stengt torsdag 30. juli 2020 på grunn av flytting. Fra 31. juli 2020 vil testsenteret være lokalisert på rådhuset, inngang D fra parkeringsplass vest for rådhuset. Eget område for parkering er merket.

9. juli 2020: Enda et nytt smittetilfelle i Frogn i dag. Smittekilden er kjent, og pasienten er i god form, isolert i eget hjem. Dette gir totalt 34 bekreftede smittetilfeller i Frogn.

9. juli 2020: Fra 13. juli 2020 vil det være mulig å bli testet for Covid -19 uten rekvisisjon fra lege hvis du har symptomer.

Ta kontakt med testsenteret: telefon 957 13000

Telefontider:

Man – fredag: 08.30 – 11.00 og 12.00 – 14.00

Lør – søndag: 11.00 – 12.00

Ha alltid fødselsnummer (11 siffer) klart og oppgi fastlege.

Ved positiv prøve vil kommuneoverlegen kontakte deg, ved negativ prøve vil svar gis ut fra fastlege eller du kan logge deg inn på helsenorge.no https://helsenorge.no/innlogging-pa-helsenorge-no

Det tar mellom 24 - 48 timer før svar kommer.

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer med symptomer på covid-19 testes raskest mulig.

Les mer om testing her: https://helsenorge.no/koronavirus/smitte-og-inkubasjonstid#Hvem-b%C3%B8r-testes-for-koronavirus

Vi ber om at både fastboende og tilreisende følge rådene for å unngå å spre smitte. Det betyr at du:

 • Ikke reiser når du er syk, heller ikke til hytta
 • Har god hånd- og hostehygiene
 • Holder minst en meters avstand til andre enn dine nærmeste

Frogn kommune følger myndighetenes råd og oppfordrer besøkende som blir syke, men er i rimelig nærhet til eget hjemsted om reise hjem, hvis tilstanden tillater det. Hvis du blir syk mens du er på hytta eller på reise, bør du reise hjem, men unngå kollektivtransport i så stor grad som mulig. I egen hjemkommune kan du kontakte egen fastlege/kommunehelsetjeneste og du er nærmere eget hjem om du må i karantene eller isolasjon.

Se mer informasjon her: https://helsenorge.no/koronavirus

8. juli 2020: Nytt smittetilfelle i Frogn

Det er i dag bekreftet ett nytt smittetilfelle av covid-19 i Frogn kommune. Personen er i god form og er isolert i eget hjem. Smittested er kjent, utenfor vår kommune.

Dette betyr at vi har totalt 33 bekreftede smittetilfeller totalt i Frogn. Vi oppfordrer til fortsatt ansvarlighet med hensyn til smittevern.

Juni 2020

23. juni 2020: Frogn kommune har i dag konstatert to nye smittetilfeller med bekreftet covid-19. De to tilfellene er uavhengige av hverandre, og begge har kjente smittekilder. De to smittede er i god form og oppholder seg i isolasjon i egne hjem.

Dette er de første tilfellene kommunen har hatt siden 30. april. – Dette var likevel ikke uventet, sier kommuneoverlege Merete Nordaas Hvistendahl, som understreker at siden det fremdeles er smitte i samfunnet, er svært viktig at smittevernreglene fortsatt følges av våre innbyggere.

19. juni 2020: Smittevern får skryt i Frogn

Godt smittevern er viktig for oss alle – men er kanskje spesielt krevende for næringsvirksomheter og serveringssteder. Mange virksomheter i vårt område har måttet sette inn ekstratiltak i forbindelse med koronaepidemien. Frogn kommune har hatt jevnlige kontroller via eksterne kontrollselskaper og gleder seg over at de næringsdrivende får mye ros for arbeidet de gjør.

Skjenkekontrollørene har i tillegg til ordinære tilsynsoppgaver også hatt fokus på smittevern og har hatt god dialog om dette med skjenkestedene i Drøbak. Kontrollørene melder om tilfredsstillende tiltak som avstand mellom gjestene, plakater om smittevern, antibac og bestilling ved bordene. - Skjenkenæringen har tatt sitt ansvar og jobbet godt for å ivareta smittevernet, mener Rune Hammer, beredskapskoordinator i enhet for HR, politiske tjenester og service.

- Gjennom pandemien har det hele tiden vært kriseledelsens mål å bistå med råd, veiledning og tilrettelegging overfor næringslivet for på denne måten å slippe total nedstengning. Jeg må berømme aktørene for god dialog og samarbeid for å hindre smittespredning, roser ordfører Hans Kristian Raanaas. - Det har vært tøft for flere næringsaktører og jeg forstår bekymringer de har hatt. Det blir ekstremt viktig nå å holde fokuset på smittevern slik at vi unngår ytterligere begrensninger. Jeg ønsker derfor å takke, ønske god sesong og oppfordre våre innbyggere å støtte opp om vårt lokale næringsliv i hele Frogn, sier Raanaas.

Her istemmer kommuneoverlege Merete Nordaas Hvistendahl: - Hvis man skal ut en tur på byen så oppfordrer jeg til å støtte lokalt næringsliv som har lagt ned stor innsats for å tilpasse seg situasjonen. Nyt alkohol med måtehold til mat og sørg for å drikke nok vann i varmen. Ta ansvar for deg selv med god håndhygiene og avstand til andre. Hold deg hjemme om du lurer på om du kanskje brygger på noe. Er det fullt der du helst hadde tenkt deg, vent til det blir ledig eller kom tilbake senere. Del gjerne raust med smil og hyggelige kommentarer til alle rundt deg, oppfordrer kommuneoverlegen – og ønsker riktig god sommer til hele Frogn.

Det er mange hyggelige serveringssteder i Frogn (NB: disse bildene er tatt før korona og før smittevernrestriksjonene).

12. juni 2020: STATUS FROGN KOMMUNE

Testede: Antall testede i kommunens tjenester i perioden fra 27. februar 2020 til i dag 09.juni 2020: 621 personer

Bekreftede tilfeller: Antall positive covid-19 prøver: 30 - Smittet i utlandet: 8 - Smittet av famille/venner: 10 - Smittet i jobbsammenheng: 6 - Ukjent: 6

Antall som har vært tilsett/innlagt sykehus: 6 hvor av 3 mer enn 24t og 1 på intensiv avdeling.

Antall friske: 29

Antall døde: 1

Nærkontakter: Antall innbyggere i Frogn som har vært nærkontakt til bekreftet tilfelle og derfor vært i karantene: 81

Samlet antall nærkontakter til de bekreftede tilfellene i Frogn: 132. I snitt har hvert bekreftet tilfelle i Frogn hatt 4,4 nærkontakter som har blitt satt i karantene, medianen er 2. Antallet har variert mellom 0 og 23 nærkontakter satt i karantene (se illustrasjon). Av det vi kjenner til av bekreftede smittede fra våre tilfeller har R-tallet vært 0,26.

NB: Tilfeldig rekkefølge på figurene, den femte er ikke nødvendigvis det 5. tilfellet vi registrerte.

 • Rød prikk = bekreftet tilfelle bosatt i Frogn
 • Grønn prikk = nærkontakt bosatt i Frogn, ikke bekreftet smittet. Noen av disse har hatt symptomer uten å ha blitt testet og blitt håndtert som covid-19 – få av disse heldigvis. De fleste har ikke blitt syke.
 • Hvit prikk = Nærkontakt ikke bosatt i Frogn. Har blitt meldt til sin bostedskommune og fult opp videre der. Noen av disse har vi kjennskap til at har blitt testet men langt i fra alle. I noen av tilfellene er en av nærkontaktene en sannsynlig kilde.

Veien videre: Det forventes lavt smittetrykk gjennom sommeren og tidlig høst. Det er en reell risiko for mindre lokale utbrudd. Beredskap må derfor opprettholdes. Utover høsten er det forventet en økning i antall tilfeller i forbindelse med ny forkjølelsessesong og mulighet for en ny større smittebølge da det er svært lav immunitet i befolkningen. Dette må kommunen være rustet for. Slik det er nå legges luftveisklinikken midlertidig ned med plan for klar for rask opprettelse igjen når behovet melder seg. Testsenteret flytter fra Hestehagen 30. juni og åpner i nye lokaler på Rådhuset 1. juli.

I dagens situasjon går mesteparten av smittevernsarbeidet på å veilede ulike tjenester og aktører og sikre gode planer for håndtering av en eventuell smitteøkning Det er fortsatt ikke mulig å teste seg for om man har hatt virus eller ikke da disse testene foreløpig ikke regnes som sikre nok til å gi riktig resultat.

10. juni 2020: Frogn seniorsenter åpner dørene igjen! Etter en lang pause åpner seniorsenterets kafé mandag 15. juni.

Dette er en møteplass mange har savnet - og her er det viktig å følge smittevernregler:

 • Er du ikke i form, hoster litt eller er litt snufsete; vær så snill og hold deg hjemme til du er bra, eller kontakt fastlegen.
 • Når du kommer inn på seniorsenteret, er det viktig at du går rett inn i gangen til toalettene og vasker hendene. Døren står åpen sånn at du slipper å ta i dørhåndtaket.
 • Vi tar ikke imot sedler eller mynter, kun kort.

Vi gleder oss til å se dere igjen!

7. juni 2020: Frogn kommune oppfordrer dem som deltar på arrangementer der smittevernet ikke er ivaretatt, om å være ekstra påpasselige på egne symptomer i 14 dager etterpå og ha lav terskel for å gå i karantene/isolasjon.

Karantene for alle som deltar på demonstrasjonen el.l. er ikke anbefalt av FHI. Frogn kommune følger veiledning som gis fra helsedirektoratet og FHI. 

- Vi ber befolkningen fortsette å følge reglene om smitteverntiltak, viser ansvarlighet og tar ansvar, sier Merete Hvistendahl, kommuneoverlege i Frogn. 

Mai 2020

15. mai 2020: Vi har ingen nye smittetilfeller i kommunen sist uke, men en tidligere inkonklusiv test er konkludert positiv i etterkant. Vi har dermed 31 bekreftede tilfeller totalt. Pr nå er kun en syk og isolert i eget hjem, ingen er innlagt på sykehus. Alle andre, inkludert nærkontakter, er erklært friske.

14. mai 2020: Skal du arrangere sammenkomst i disse koronatider? Du trenger ikke "spørre om lov". Det er arrangøren sitt ansvar å sikre at arrangementet er forsvarlig. Det er ikke forbudt å ha arrangementer. Et godt gjennomtenkt opplegg vil kunne la seg gjennomføre også innenfor smittevernreglene.

Den som ønsker å invitere til samling må:

 • Sjekke siste råd og retningslinjer på helsedirektoratet og FHI og være kjent med disse
 • Gjøre en risikovurdering av arrangementet som planlegges og skriv en plan for hvordan det skal gjennomføre i henhold til reglene.
 • Tenke spesielt på hvordan man skal begrense oppmøtet til 50 personer
 • Vurdere om ditt arrangement vil samle flere enn de som er invitert? Vil det kunne tiltrekke seg publikum? Hvordan skal du som arrangør håndtere en situasjon der det samles fler enn planlagt?
 • Sørg for å informere de inviterte om at de ikke kan delta dersom de har symptomer på luftveisinfeksjon og ha et system for å sende disse hjem igjen dersom de likevel skulle møte opp.
 • Tilrettelegge for at deltagerne kan følge de personlige smittereglene
 • Og viktigst av alt: VITE HVEM ER TILSTEDE OG HVORDAN SKAL DE KONTAKTES

I alle samlinger av mennesker vil det være en risiko for smitte. Dersom dette skulle skje, må den ansvarlige arrangøren kunne overlevere lister med navn og kontaktinformasjon til de som var tilstede og bistå kommunen slik at smitteoppsporingsarbeidet blir raskt og presist.

14. mai 2020: Samfunnet er i ferd med gradvis og kontrollert gjenåpning og sentrale føringer åpner nå for utvidet aktivitet for lag og foreninger.

Dette forutsetter imidlertid forsterket renhold og at krav til at smittevernhensyn ivaretas. Situasjonen knyttet til Covid -19 krever fortsatt økt innsats og tilpasning fra oss alle. Frogn kommunes virksomhet er fortsatt i høy beredskap, noe som krever økt arbeidsinnsats og økonomiske ressurser innenfor alle våre tjenesteområder.

Frogn kommune ønsker tilrettelegge for at lag og foreninger i størst mulig grad kan gjenoppta sin virksomhet, med gradvis opptrapping og alternative løsninger for bruk av lokaler. Frogn kommune vil derfor gå i dialog med Frogn kulturråd, Frogn idrettsråd og Drøbak- Frogn idrettslag for sammen å finne hensiktsmessig løsninger under situasjonen med Covid -19, før vi kan åpne for utvidet bruk av kommunale lokaler.

12. mai 2020: Nå vil det igjen bli mulig for pårørende å besøke sine kjære ved Ullerud helsebygg.  Pasienter/beboere som er i stand til å ta imot besøk utendørs, kan treffe pårørende utenfor institusjonen. Det kan også, under visse forutsetninger, tilrettelegges for at alvorlige syke kan få besøk innendørs. Se her for regler for besøk på Ullerud helsebygg: https://www.frogn.kommune.no/enheter/helse-og-koordinering/koronavirus-viktig-informasjon/kommunens-tiltak/

8. mai 2020: Norske konsertarrangører har publisert oppdatert veileder for konserter og arrangementer. Se mer her:

https://www.konsertarrangor.no/koronaviruset/2020/smittevernveileder-for-konserter-og-arrangementer-under-covid-19-utbruddet/

8. mai 2020: Alle elever i Frogn får et skoletilbud fra mandag 11. mai

Oppstarten er planlagt nøye innenfor rammene av smittevernhensyn og følger veilederen som er gitt av myndighetene. Våre skoler er forskjellige i forhold til størrelse, bygningsmasse, antall elever per trinn osv., og tilbudet vil derfor variere fra skole til skole. Elever og foresatte vil få direkte informasjon fra den enkelte skole via Transponder og ev andre plattformer.

Se også våre hjemmesider https://www.frogn.kommune.no/enheter/skole/

Vi setter sikkerheten først, og organisering av undervisningen er krevende med de retningslinjene som er gitt. Åpningstider, innhold, omfang og f. eks. gjennomføring av spesialundervisning vil bli påvirket i større eller mindre grad. 

Vi kommer med mer detaljert informasjon så snart det er praktisk mulig, men vet allerede at vi er avhengig av et fortsatt godt samarbeid med både foresatte og elever. Barn som har symptomer på forkjølelse (også lette symptomer) må være hjemme fra skolen, og vi oppfordrer fortsatt til god håndhygiene både hjemme og i løpet av skoledagen. Husk også på avstand; minst en meter.

Vi gleder oss til å møte elevene!

7. mai 2020: Regjeringen annonserer sin plan for gjenåpning av samfunnet, se https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-plan-og-justering-av-koronatiltak/id2701493/

Frogn kommune vil så snart det er mulig komme med mer detaljert informasjon om hvordan dette skal løses i vår kommune. 

17. mai-programmet finner du her: https://www.frogn.kommune.no/aktuelt/hurra-for-en-annerledes-17.-mai/

3. mai 2020: Ytterligere to smittetilfeller ble konstatert i kommunen 1. mai, noe som gir 30 bekreftede tilfeller totalt. De siste sykdomstilfellene er i relativt god form, men en av dem er innlagt på sykehus for nærmere oppfølging. Det er ikke utført flere smittetester 1. mai eller i løpet av helgen.  

April 2020

30. april 2020: Pressemelding med nye retningslinjer: 

 • Retningslinjene om at alle skal holde 2 meters avstand endres til minst 1 meters avstand. Dette gjelder både innendørs og utendørs, også for risikogrupper. Viktigheten av smittevern (håndvask etc.) presiseres. Denne retningslinjen gjelder fra og med i dag.
 • 7. mai vil det bli åpnet for arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer, dersom det er en ansvarlig arrangør, smittevernreglene overholdes og det er minst 1 meter mellom deltakere (som ikke er i samme husstand). Bransjene skal sørge for at de har gode standarder for håndteringen av retningslinjene og smittevern. For samlinger som ikke er arrangert på offentlig sted med en ansvarlig arrangør gjelder fortsatt regelen om grupper på maks 5 personer.
 • 15. juni vil det vurderes om det skal åpnes for arrangementer for inntil 200 personer.

Nye vurderinger og anbefalinger rundt de andre retningslinjene som er innført og en plan for tiden fremover vil bli lagt frem neste uke. 

Mer informasjon blir publisert på fhi.no (Folkehelseinstituttets nettsider).

30. april 2020: Ny status for enhetene i Frogn. Rådmann Harald K. Hermansen og ordfører Hans Kristian Raanaas informerer om statusen for enhetene i Frogn kommune, og planer og tiltak den nærmeste tiden. Se statusoppdateringen her. 

30. april 2020: Ett nytt bekreftet tilfelle i dag; nærkontakt til en av de nylig bekreftede - og derfor forventet. Det betyr at vi i dag har 28 bekreftede smittetilfeller med covid-19 i Frogn. 

29. april 2020: Vi fikk som ventet fire nye bekreftede tilfeller i dag. Dermed har vi 27 smittede med covid-19 i Frogn. Det betyr at det nå sitter 8 syke isolert, 18 er friskmeldt, i tillegg til ett dødsfall. 

- Når testkriteriene nå er utvidet til å også inkludere barn og ansatte som opplever symptomer i barnehager og skoler, betyr det at flere testes. Da vil vi nødvendigvis også påvise flere tilfeller, understreker kommuneoverlege Merete Nordaas Hvistendahl. - Det er forventet at vi i tiden fremover med videre test-kriterier påviser en større andel av de som faktisk er syke med covid-19 enn det vi har gjort til nå på grunn av de strenge test-kriteriene, understreker hun.

28. april 2020: Nytt bekreftet smittetilfelle i Frogn. Vi har dermed totalt 23 personer med bekreftet covid-19 i vår kommune. Videre har fire nærkontakter av den smittede symptomer, og ble testet i går. - Vi venter på prøvesvarene, men forventer nok positive svar på disse, varsler kommuneoverlege Merete Nordaas Hvistendahl. 

24. april 2020: Nytt bekreftet smittetilfelle i Frogn. Vi har dermed totalt 22 personer med bekreftet covid-19 i vår kommune. 
24. april 2020: 
Det er nå åpnet for at korps, orkestre, kor, band og andre musikkgrupper kan gjenoppta øvelser dersom smittevernregler overholdes. Norsk musikkråd har utarbeidet en veileder for kontrollert gjenopptakelse av musikkøvelser. Frogn kommune forutsetter at kommuneoverlegen har godkjent lokal arena og plan for ivaretakelse av renhold og smittevernhensyn før øvingene kan starte opp.

Les mer her: https://www.frogn.kommune.no/aktuelt/nye-muligheter-for-musikkoving/

22. april 2020: Har du tenkt å foreta fritidsreiser? Rådene som gjelder for fritidsreiser innenlands fra 21. april kan du lese om her (fhi.no)

18. april 2020: Et nytt bekreftet tilfelle (nærkontakt til en av de nylige smittetilfellene) ble testet positiv i går. Det betyr at totalt 21 er registrert smittet med covid-19 i Frogn kommune pr nå.

17. april 2020: Helsestasjon for ungdom åpner igjen. Vi kan kontaktes på telefon 6490 6262 mandager mellom kl. 14.00-17.00. Åpen for avtaler kun ved timebestilling. Har du spørsmål? Trenger du time? Ta kontakt!

17. april 2020: Kommuneoverlege Merete Nordaas Hvistendahl, enhetsleder for barnehagene Ann-Ireen Jørgensen og enhetsleder for Frognskolen Frank Westby oppfordrer foreldre og foresatte til å fortsette å forebygge smitte, og kommer med gode råd for hvordan det kan la seg gjøre ved gjenåpning av skoler og barnehager. Les mer om oppfordringene her.

16. april 2020: Informasjon om hva som gjelder for Frogns åpning av barnehagene er publisert her.

15. april 2020: Det er i dag påvist et nytt smittetilfelle, dermed er det totalt 20 smittede med covid-19 i Frogn kommune. Det er registrert ett dødsfall. En person er fortsatt innlagt på sykehus. 14 personer er så langt erklært friske.

- For de sist bekreftede smittetilfellene er ikke smittekilde kjent. Det betyr at det er enda viktigere at man viser aktsomhet i lokalsamfunnet, sier kommuneoverlege Merete Nordaas Hvistendahl, og understreker at når man nå åpner forsiktig opp for barn i barnehage og skole, er det enda viktigere at alle forholder seg til smittevernreglene.

12. april 2020: Det er påvist totalt 19 smittede med covid-19 i Frogn kommune. Det er registrert ett dødsfall. En person er fortsatt innlagt på sykehus. 14 personer er erklært friske.

11. april 2020: Det er påvist totalt 18 smittede med covid-19 i Frogn kommune. Det er registrert ett dødsfall. En person er fortsatt innlagt på sykehus. 14 personer er erklært friske

9. april 2020: Krisepakken til idrett, kultur og frivillighet. 14. april kan frivillige lag og organisasjoner søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. Les mer om krisepakken og søknad her.

8. april 2020: I tråd med sentrale myndigheters anbefalinger og samhandling med Ahus oppretter nå Frogn kommune kohort-avdeling ved Ullerud Helsebygg. Les mer om kohort-avdelingen her.

8. april 2020: Det er påvist totalt 17 smittede med covid-19 i Frogn kommune. Det er registrert ett dødsfall. En person er fortsatt innlagt på sykehus. 14 personer er erklært friske.

Påskevettregler fra Folkehelseinstituttet 

Hvordan kan vi både ivareta behov for hygge, livskvalitet og samtidig følge smittevernrådene?

Les om rådene for hjemmepåske og smittevern her (fhi.no)

Regjeringen viderefører alle tiltak frem til 20. april. Etter 20. april lettes det på noen av tiltakene. Det er fortsatt regjeringens strategi å slå ned spredningen av viruset.

Les mer om regjeringens beslutninger her (helsedirektoratet.no)

Bruk av idrettsanleggene

Helsedirektoratet har utarbeidet veiledning og anbefalinger til hvordan forbudet mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet hvor personer fysisk møtes, skal forstås. I Frogn vil det fortsatt være slik at alle innendørsanlegg er stengt, men uteanleggene kan benyttes til organisert idrettsaktivitet så langt helsemyndighetens retningslinjer for avstand, antall personer og smittevern følges.

Vi minner om aktsomhet ovenfor gjeldende retningslinjer:

 • hold avstand på 2 meter 
 • ikke mer 5 personer samlet  
 • ivareta smittevern ved bruk av utstyr og hoste- og håndhygiene
 • foresatte må ta ansvar for barn og unge

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/veiledning-og-anbefalinger-om-idrettsaktivitet

6. april 2020: Ingen endring i smittetallene i Frogn kommune.

3. april 2020 kl 16.00: Korona-dødsfall i Frogn kommune

Frogn kommune bekrefter at det i ettermiddag 3. april døde en innbygger med påvist koronasmitte på Akershus Universitetssykehus. – Vi er dypt preget og overbringer vår varmeste medfølelse til de pårørende, sier ordfører Hans Kristian Raanaas.

- Det er med stor sorg at vi har mistet en av våre innbyggere i Frogn. Vi sender varme tanker til alle som er berørt. De pårørende skal få den nødvendige oppfølging som de har behov for i tiden som kommer, sier ordfører Hans Kristian Raanaas.

- Dødsfallet viser hvor viktig det er at vi følger retningslinjene som er gitt oss. For å redde så mange liv som mulig må vi respektere og gjennomføre de strenge restriktive tiltakene som er iverksatt for å hindre spredningen. De ansatte gjør alt de kan for å hindre flere dødsfall som følge av Covid-19. Kommunen har tilstrekkelig helsepersonell til å håndtere situasjonen. Vi må fortsette arbeidet med å følge myndighetenes råd - et ansvar hver og en av oss har nå i tiden fremover, understreker ordføreren.

Av personvernhensyn kan kommunen ikke gi nærmere informasjon rundt pasienten, men kan bekrefte at pasienten i slutten av 70-årene hadde underliggende sykdommer og var innlagt ved sykehuset den siste uken.

3. april 2020 kl 10.00:

Antall smittede i Frogn er fremdeles 16. To pasienter er fremdeles innlagt på sykehus, mens en person ble utskrevet i går til isolat i eget hjem. 11 er friskmeldt. Vi fortsetter å oppdatere fremover ved endring i tallene.

2. april 2020: Tallet på antall smittede i Frogn er fremdeles 16. Av de 10 som ble testet tirsdag, ble ingen påvist med smitte, men vi oppfordrer fremdeles til ansvarlighet med tanke på smittevern hos våre innbyggere. En person er utskrevet fra sykehuset til isolat i eget hjem, mens to fremdeles er innlagt. 11 er friskmeldt. Vi fortsetter å oppdatere fremover ved endring i tallene.

2. april 2020: Rådmann Harald K. Hermansen og ordfører Hans Kristian Raanaas informerer om statusen for enhetene i Frogn kommune, og planer og tiltak den nærmeste tiden. Les mer på siden om status for enhetene her.

1. april 2020: Tallet på antall smittede i Frogn er fremdeles 16. Av de 6 som ble testet mandag, ble ingen påvist med smitte, men vi oppfordrer fremdeles til ansvarlighet med tanke på smittevern hos våre innbyggere. 10 personer ble testet i går.

Merk: Det er viktig å være klar over at ikke alle med symptomer blir testet pga gjeldende testkriterier. Det betyr at det kan være flere innbyggere som er smittet utover de bekreftede positive tilfellene vi er kjent med.

Mars 2020

31. mars 2020: Ønsker du deg en telefonvenn? Kanskje det kunne være hyggelig å ha noen å snakke med på telefonen om løst og fast noen ganger i uken? Frogn Frivilligsentral har mange som gjerne tar en hyggelig telefonprat med våre innbyggere som ønsker det, se her for mer info om frivillig innsats i koronatider.

31. mars 2020: Det er i dag 16 innbyggere i vår kommune som er bekreftet smittede med covid-19, hvorav 15 oppholder seg i Frogn. Av disse er tre innlagt på sykehus, hvorav en får intensivbehandling. Cirka 20 personer befinner seg i isolat. Seks personer ble testet i går. Videre kan vi melde at det nå er 12 personer som er friskmeldt etter å ha hatt covid-19.

Merk: Det er viktig å være klar over at ikke alle med symptomer blir testet pga gjeldende testkriterier. Det betyr at det kan være innbyggere som er smittet ut over de bekreftede positive tilfellene vi er kjent med. Vi oppfordrer fremdeles til ansvarlighet med tanke på smittevern hos våre innbyggere.

30. mars 2020: Fastlegene oppfordrer til å ta kontakt Fastlegene erfarer at en del pasienter med symptomer, ikke kommer til legekontoret eller tar kontakt på annen måte fordi de er engstelige for smitte. Fastlegen og kommunen er bekymret for at annen alvorlig sykdom ikke blir undersøkt og behandlet. Pasienter som har luftveissymptomer følges opp med telefon/elektroniske kontaktformer og vurderes for videre undersøkelse på luftveisklinikken på Smia. Legekontorene har gode rutiner for ivaretakelse av smittevern. Trenger du legen din – ta kontakt, de er fortsatt der for å hjelpe deg!

30. mars 2020: Pr i dag er det 16 innbyggere i vår kommune som er bekreftet smittede med covid-19, hvorav 15 oppholder seg i Frogn. Av disse er tre innlagt på sykehus, hvorav en får intensivbehandling. Videre kan vi melde at 11 personer er friskmeldt etter å ha hatt covid -19. Det er også viktig å være klar over at ikke alle med symptomer blir testet pga gjeldende testkriterier. Det betyr at det kan være innbyggere som er smittet ut over de bekreftede positive tilfellene vi er kjent med.

30. mars 2020: Skjerpede anbefalinger om å holde avstand for befolkningen generelt

 • Det bør ikke være mer enn fem personer i samme gruppe. Det gjelder ikke dem som er i familie eller i samme husstand.
 • Når vi er sammen med andre, bør vi ha minst to meters avstand til hverandre. Det gjelder ikke med familie eller personer i samme husstand.
 • I lokaler der det er vanskelig å holde to meter avstand til andre, men som bør holdes åpne (som butikker og apotek), bør man ha en avstand mellom personer på minst 1 meter.

For å ivareta barns behov for lek med andre barn kan man ha 1-2 faste lekevenner og holde seg til de samme lekevennene gjennom denne perioden. Det gjelder også for ungdomGjeldende råd for barn og unge finner du her.

30. mars 2020: Oppdaterte krav til virksomheter hvor det serveres mat: 

Serveringssteder hvor det serveres mat, kan holde åpent dersom grunnleggende krav til smittevern ivaretas. At grunnleggende krav til smittevern ivaretas, innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde to meters avstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

Servering av mat skal ikke skje som buffet.

Les forskriften på lovdata.no

29. mars: Pr i dag er status uendret. Det er 16 innbyggere i vår kommune som er bekreftet smittede med covid-19, hvorav 15 oppholder seg i Frogn. Av disse er to innlagt på sykehus, hvorav en med intensivbehandling.

28. mars: Pr i dag er status uendret. Det 16 innbyggere i vår kommune som er bekreftet smittede med covid-19, hvorav 15 oppholder seg i Frogn. Av disse er to innlagt på sykehus, hvorav en med intensivbehandling.

27. mars: Pr i dag er det 16 innbyggere i vår kommune som er bekreftet smittede med covid-19, hvorav 15 oppholder seg i Frogn. Av disse er to innlagt på sykehus, hvorav en med intensivbehandling.

26. mars 2020: Koronasjekk.no er en ny nettside hvor du finner oppdaterte råd og anbefalinger. Nettsiden skal til enhver tid være i samsvar med Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratets og lokale vedtak om karantene.

26. mars 2020: Pr i dag er det 15 innbyggere i vår kommune som er bekreftet smittede med covid-19, hvorav 14 oppholder seg i Frogn. Av disse er to innlagt på sykehus, hvorav en med intensivbehandling.

25. mars 2020: Foreldre slipper å betale for kommunal barnehage og SFO som er stengt grunnet korona utbruddet Følgende vil gjelde for fakturaer og foreldrebetaling i Frogn 

25. mars 2020: Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april.  Få en oversikt over beslutningene som er tatt og tiltakene som påvirker deg her (regjeringen.no).

25. mars 2020: Pr i dag er status uendret. Det er 14 innbyggere som er bekreftet smittede med covid - 19, hvorav 13 oppholder seg i Frogn. Av disse får 1 intensivbehandling. De øvrige (12) er isolert hjemme og i god form. Svar på tester fra mandag 23.03. viser 1 inkonklusiv test og resten negative. Den inkonklusive retestes i dag.

24. mars 2020: Pr i dag er det 14 innbyggere som er bekreftet smittede med covid-19,  hvorav 13 oppholder seg i Frogn. Av disse får 1 intensivbehandling. De øvrige (12) er isolert hjemme og i god form.

24. mars 2020: Ullerud Helsebygg med restriksjoner for mottak av gaver fra pårørende. I tråd med nasjonale retningslinjer er Ullerud Helsebygg stengt for besøkende. Helsebygget tar nå ikke lenger i mot gaver o.l. fra pårørende. Dette da korona viruset overlever i ulik grad avhengig av overflate. Mottak av gaver, klær o.l. kan dermed utgjøre en risiko.

24. mars 2020: Ønsker du å komme i kontakt med noen som har tid til lytte eller gi deg råd og informasjon? Her finner du en liste over hjelpetelefoner og nettsider.

24. mars 2020: Personer i karantene etter utenlandsreise må ikke lenger isoleres dersom de utvikler feber eller luftveissymptomer. Karantenen på 14 dager skal uansett gjennomføres. FHI mener at det smittevernfaglig er riktigere å behandle disse på lik linje med andre personer med symptomer som ikke testes – nemlig at de skal være hjemme én dag til etter symptomfrihet, som beskrevet her.

23. mars 2020: Ordfører og kommuneoverlegen ut med sterk oppfordring til de næringsdrivende om å ta retningslinjene for smittevern på det største alvor. Frogn kommune mottar stadig henvendelser om brudd på helsemyndighetenes føringer for smittevern, herunder brudd på lov om smittevern ved forretninger og serveringssteder i Drøbak sentrum. Frogn kommune vil løpende vurdere om det er behov for ytterligere restriksjoner for næringens virksomhet dersom ikke denne oppfordringen straks fører til bedre etterlevelse av helsemyndighetenes føringer.

23. mars 2020: Flere enn 150 personer er foreløpig testet for korona i Frogn. Pr i dag har vi 13 konstatert smittede; en av disse ligger på sykehus, de øvrige 12 er isolert hjemme i eget bosted. Rundt 20 personer er nå i isolat, og rundt 25 personer er satt i karantene. I tillegg sitter mange i egenpålagt karantene.

23. mars 2020: Har du symptomer som kan skyldes koronavirus? Her kan du melde fra til Folkehelseinstituttet (helsenorge.no). Du får ikke kontakt med lege eller helsevesen, og du får ikke varslet personer du har vært nær gjennom denne løsningen. Men du hjelper Folkehelseinstituttet med å kartlegge hvor mange som kan være syke med koronavirus i Norge. Opplysningene kan også være aktuelle for fremtidig forskning. 

22. mars 2020: Det er bekreftet nok en smittet person med Covid-19 blant de fem prøvene som ble tatt i Frogn i går.

Det betyr at det pr i dag er 13 bekreftede tilfeller i vår kommune. Av 9 prøver tatt den 20. mars, er 8 negative og 1 inkonklusiv, som det vurderes ny prøve av.  

Av våre 13 bekreftede smittetilfeller kan 7 tilfeller spores til utenlandsopphold (5 sikre, 2 trolige), mens ytterligere 3 er smittet via personer som har oppholdt seg i utlandet (2 sikre og 1 trolig).   

Det er også viktig å være klar over at ikke alle med symptomer blir testet lenger. Det betyr at det er innbyggere som er smittet ut over de positive tilfellene vi er kjent med. Vi oppfordrer derfor til fortsatt varsomhet; vask hender og hold avstand!

21. mars: En innbygger i Frogn er innlagt på sykehus på grunn av covid-19, og ligger nå i respirator. På grunn av personvernhensyn kan vi ikke gi nærmere detaljer om dette.

Totalt 12 personer er pr nå bekreftet smittet i vår kommune.

Det er planlagt 5 tester i dag. Av 19 personer testet fredag 19. mars, er 3 meldt som inkonklusive og må testes igjen i dag. Resten av testsvarene er negative.

Fredag 20. mars ble det testet totalt 9 personer, prøvesvar er forventet i løpet av morgendagen.

Vi oppfordrer sterkt våre innbyggere til å fortsette å være ansvarlige og bidra til å hindre smittespredning!

20. mars 2020: Av mottatte prøvesvar i dag, er to meldt inn som positive. Det er dermed totalt 12 smittede i Frogn kommune. I tillegg er det en smittet med bostedadresse Frogn som ivaretas i en annen kommune.

20. mars 2020: Sammen for Frogn Er du i hjemmeisolasjon eller – karantene og har behov for innkjøp og levering av dagligvarer? Frogn kommune gir deg denne tjenesten i samarbeid med Drøbak Frogn Idrettslag og Frivilligsentralen. Registreringen skjer via appen Nyby. Les mer om fremgangsmåten for registering her. 

20. mars 2020: Bruk av idrettanleggene. Kommunen og DFI ber alle følge retningslinjene gitt av helsedirektoratet ved bruk av idrettsanleggene. Det er satt opp skilt på Høiås og Seiersten skate- og aktivitetspark. Skiltene som er satt opp lyder som følger: 

VIS ANSVARLIGHET!

Vi har alle nå et felles ansvar i å bidra på best mulig måte for å unngå smittefare. For at dette skal være forsvarlig for alle å oppholde seg her, ber vi alle overholde retningslinjene som er gitt av Helsedirektoratet. 

Frogn kommune og DFI har følgende råd:

 • Hold avstand på minst 1 meter!
 • Vær nøye med håndhygiene, ikke håndhils. 
 • Ikke vær for mange samlet. Blir dere flere her samtidig må dere heller rullere på tid i anlegget.
 • Foreldre/voksne må ta ansvar for barn og unge. 
 • Har du symptomer på forkjølelse? Hold deg hjemme og ikke bruk offentlige anlegg.
 • Ta vare på deg selv og alle rundt deg, og husk å vaske hendene! 

20. mars 2020: Regjeringen har innført hytteforbud.

Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.

Kommunene har ikke adgang til å gi dispensasjon. Det oppfordres derfor om at hyttebeboere ikke tar kontakt med kommunen for å kreve unntak. Unntakene fremkommer tydelig i forskriften. 

For personer som oppholder seg på fritidseiendom i en annen kommune fastsettes boten normalt til 15.000 kroner, subsidiært fengsel i 10 dager.

Forskriften trer i kraft straks, og gjelder til og med 3. april 2020.

Les om hytteforbudet her (regjeringen.no)

20. mars 2020: FHI presiserer testkriteriene. Det er fortsatt slik at personer uten symptomer ikke skal testes. De som skal testes er: 

De som har akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller kortpustethet og som samtidig:   

 • Har behov for innleggelse. 
 • Er pasient eller bor i en helseinstitusjon.  
 • Er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid.  (Denne gruppa kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer som har vart over 2 døgn).
 • Er over 65 år og har underliggende, kronisk sykdom (som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk).  
 • Har vært i nærkontakt med en person som har bekreftet koronavirussykdom (covid-19). (Denne gruppen kan om nødvendig nedprioriteres ved mangel på kapasitet).

Les mer her:https://www.fhi.no/nyheter/2020/presiserer-testkriteriene/

19. mars 2020: 26 tester ble tatt i går, ingen av dem positive. Det betyr at det fremdeles er 10 personer som er bekreftet smittet i Frogn. Det er kjørt 17 tester i dag.

19. mars 2020: La fritidsbåten ligge

Redningsselskapet oppfordrer hele fritidsbåtflåten til å vise ansvar og i størst mulig grad holde seg på land så lenge situasjonen er som den er. I tillegg til at redningsskøytene brukes til beredskap skriver Redningsselskapet at det tar en hel dag å sanere en redningsskøyte hvis vi må evakuere noen som er syk med covid-19 smitte og under den tiden er vår beredskap nede, noe som vil føre til enda lavere kapasitet. 

Les artikkelen med oppfordringen fra Redningsselskapet her (ntb.no)

18. mars 2020: Frogn etablerer lokal luftveisklinikk for pasienter med uavklarte luftveisinfeksjoner som trenger legetilsyn. Klinikken er kun for innbyggere i Frogn som har fått henvisning fra sin fastlege.

Gjennom klinikken øker vi beredskapen i fastlegeordningen og sikrer god ivaretagelse av våre innbyggere med uavklart luftveisinfeksjon, samtidig som vi ivaretar godt smittevern i alle legekontorene. Luftveisklinikken blir lokalisert på Smia flerbrukshus. Vi har høyt fokus på godt smittevern, og har rigget lokalene for forsvarlig smittehåndtering. Kirken, som har sin administrasjonsavdeling i Smia, er godt ivaretatt med hensyn til dette. Smia er stengt for øvrig aktivitet. Luftveisklinikken er bemannet av lege og helsepersonell.

• Dersom du er syk med symptomer fra luftveiene og trenger kontakt med lege, ta kontakt din fastlege som før. Fastlegen henviser evt. til luftveisklinikken ved behov.

• Pasienter som får henvisning vil få tildelt time ved luftveisklinikken og får instrukser ved oppmøte til timeavtale. Vi presiserer at luftveisklinikken kun er for innbyggere i Frogn med henvisning fra sin fastlege.

• Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på tlf. 116 117.

• Ved livstruende sykdom eller skade - ring 113.

- Jeg er imponert over hvor raskt og godt kommunen jobber med å tilrettelegge tjenester i en krevende tid for alle i Frogn. Vår kommuneoverlege er løsningsorientert og samarbeider tett med fastlegene for å finne tiltak for å hindre smittespredning og følge opp innbyggere med øvre luftveissymptomer på beste måte. Jeg vil presisere at tilbudet bare gjelder for innbyggere som får henvisning av fastlege. Flere av våre fastleger bruker nå videokonsultasjon, men det vil være tilfeller der det er behov for fysisk undersøkelse. Nå kan dette foregå i trygge omgivelser på Smia uten fare for smittespredning på fastlegekontorene. Jeg vil rette en takk til våre fastleger som er under stort press i disse dager. Det er viktig at vi som innbyggere strengt vurderer våre henvendelser til legen, slik at de som trenger det mest får hjelp, understreker ordfører Hans Kristian Raanaas.

18. mars 2020: Pr i dag er det registrert totalt 10 smittede i Frogn. Det testes fortsatt kun alvorlig syke med symptomer, og viktige yrkesgrupper.

17. mars 2020: Vi ber hytteeiere slutte å ringe for å be om dispensasjon fra å være på hyttene sine i Frogn kommune. Det finnes ingen dispensasjon fra oppmodingen om å reise hjem. Se mer informasjon til hytteeiere i Frogn her.

17. mars 2020: Frogn kommune følger Helsedirektoratets råd om hjemmekarantene. Lurer du om du eller noen i familien skal i karantene? Eller hva hjemmekarantene betyr? Se info om dette under "viktig informasjon om Koronaviruset" under.

16. mars 2020: Det er pr nå ingen nye bekreftede tilfeller av smitte i Frogn. Testene som ble tatt lørdag har ikke påvist smitte. MERK: Nå er det kun alvorlig syke med symptomer, og viktige yrkesgrupper, som testes. Mørketallene kan være store, fordi mange ikke testes - derfor oppfordrer vi alle til vise aktsomhet. Vær nøye med håndhygiene og følg med på myndighetenes anbefalinger!

16. mars 2020: Vedrørende utsendt faktura for SFO og barnehage i Frogn: Det vil komme en forskrift fra Kunnskapsdepartementet angående det reduserte tilbudet i mars og ev tilbakebetaling av dette. Avvent betaling av faktura for april og følg med på hjemmesiden/FaceBook-siden til kommunen for mer informasjon. 

16. mars 2020: Helsedirektoratet vedtar stenging av virksomheter. Dette gjelder virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp. Se hele listen over hvilke virksomheter det gjelder her. 

16. mars 2020: Kjenner du deg forkjølet? Dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme. Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen.

15. mars 2020: Informasjon til alle hytteeiere i Frogn. Helsedirektoratet anbefaler at alle blir hjemme og ikke reiser på hytta. Dette gjelder også i Frogn, uansett hvilken kommune du har bostedsadresse i.

15. mars 2020: Følgende varsling sendes ut til alle innbyggere fra Frogn kommune:

Tre råd til deg som er innbygger fra Frogn kommune: Korona-viruset sprer seg nå raskt, og det er viktigere enn noen gang at alle bidrar til å bremse spredningen. Fortsett å vaske hender og hold avstand til andre.

• Alle som er syke med luftveissymptomer må holde seg hjemme, selv med milde symptomer. De som er i hjemmekarantene skal ikke omgås andre utenfor husstanden, dette gjelder også barn.

• Friske folk må ikke isolere seg, men skal holde avstand til hverandre. Vi skal ikke være mange samlet samtidig. Foreldrene må bidra til at barn og unge overholder dette. I den grad man er sammen, bør det være i mindre grupper (maks 2-3 stk) og i en avstand på minst en meter.

• Vær nøye med håndhygiene og følg med på myndighetenes anbefalinger.

15. mars 2020: Vi har nå, litt forsinket, fått prøvesvar fra Ahus vedr fredagens 14 tester tatt i Frogn kommune. Av disse er det 1 bekreftet smittet og 2 inkonklusive. Disse blir testet på nytt. De øvrige 11 testene var negative.

Totalt 9 innbyggere i Frogn er da smittet så langt; alle rapporteres å være i god form og er isolert i eget hjem.

Frogn kommune fortsetter testingen i dag, søndag, etter de nye retningslinjene fra FHI: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

14. mars 2020: Alle testresultater som kom i går (vedr 12 testede fra torsdag) var negative; altså ingen flere med påvist smitte i Frogn foreløpig. 14 personer ble testet fredag. Det kjøres testing både lørdag og søndag av personer henvist fra fastlegene. Ca 30 innbyggere sitter i isolat.

13. mars 2020: 14 personer er testet i dag. Det kjøres testing både lørdag og søndag. 12 ble testet i går, og ca 30 innbyggere sitter i isolat.

13. mars 2020: Kommunestyremøtet 16. mars utsettes. Vi jobber med å tilrettelegge for gjennomføring av fjernmøter iflg departementets hasteforskrift vedrørende fjernmøter.

13. mars 2020: Ullerud helsebygg er stengt for besøkende. Bygget har hatt besøksrestriksjoner siden 11. mars. Det er innført adgangskontroll til alle helseinstitusjoner. Raskebekken dagsenter og Ressursenter for psykisk helse er stengt.

12. mars kl 21.00: En person til er bekreftet positiv, en inkonklusiv som skal testes på nytt. Det betyr totalt 8 bekreftet smittet i Frogn til nå, i tillegg til en inkonklusiv  

12. mars 2020 kl 16.00: En person er i dag bekreftet smittet i Frogn kommune. Smittesporing er iverksatt.

12. mars kl 2020 kl 14.00: Frogn kommune setter kriseledelse

12. mars 2020 kl 13.00: Frogn kommune stenger skoler og barnehager

SISTE: Regjeringen har besluttet at stengingen gjelder fra torsdag 12. mars klokken 18.00 til og med torsdag 26. mars 2020.Vedtaket gjelder: Barnehager Barneskoler Ungdomsskoler Videregående skoler Universiteter og høyskoler Andre utdanningsinstitusjoner. Noen av våre skolene og barnehagene vil være betjent og ta i mot barn av innbyggere i samfunnskritiske funksjoner. Det vil iverksettes tiltak for opplæring med tanke på digital hjemmeundervisning på hver enkelt skole i Frogn.---

12. mars 2020: Besøksrestriksjoner på rådhuset På grunn av dagens situasjon med korona-smitte, har Frogn kommune besluttet å innføre restriksjoner for besøkende på rådhuset frem til 1. april, da ny vurdering vil bli tatt. Alle tjenester vi fremdeles være tilgjengelige, men det betyr at innbyggere må ringe og avtale time med sin saksbehandler for fysisk å slippe inn på rådhuset. ---

12. mars 2020: Biblioteket og andre kommunale lokaler stenger. Ingen kommunale lokaler vil være oppe på kveldstid. Dette gjelder gymsaler, møterom, aulaer, skoler, kantiner m.m.

11. mars 2020: To personer er i dag bekreftet smittet i Frogn kommune. Smittesporing er iverksatt. De smittede er i god form, og har i likhet med tidligere smittede i kommunen vært i karantene hele tiden.

11. mars 2020: Oppdatert informasjon til alle arrangører, lag og foreninger - se mer info på https://www.frogn.kommune.no/enheter/helse-og-koordinering/koronavirus-viktig-informasjon/

11. mars 2020: Besøksrestriksjoner ved våre helseinstitusjoner Frogn kommune innfører restriksjoner ved besøke på Ullerud helsebygg, våre tilrettelagte boliger og andre helseinstistusjoner, da beboere og brukere her er ekstra sårbare. For å forebygge smitte av koronavirus, er det innført strengere regler for besøk på sykehjemmene---

Pressemelding 10. mars kl 16.30: Fire personer med påvist koronavirus i Frogn Det er i ettermiddag 10. mars 2020 påvist fire tilfeller av antatt smitte med SARS-CoV-2 (korona) i Frogn kommune. Siden 27. februar er det testet rundt 30 innbyggere. 4 av disse ble i ettermiddag konstatert smittet. Flere av disse har sammen eller hver for seg vært på reise i område med vedvarende smitte.---

10. mars 2020: Vis aktsomhet ved arrangementer! Frogn kommune har i disse dager økt bevissthet rundt faren for smittespredning. For arrangementer for spesielt sårbare grupper (eldre, syke etc) anbefaler kommunen at planlagte arrangementer avlyses. Det samme gjelder arrangementer som innebærer stor grad av nærkontakt (kontaktidretter etc) og arrangementer som innebærer internasjonal deltagelse. ---

Politiske møter: Vi anmoder om at publikum følger streaming på nett Våre politiske møter vil bli avviklet som normalt denne uken. På grunn av økt oppmerksomhet rundt smittespredning, anmoder vi interesserte innbyggere og andre om å følge direktesendt streaming av møtene på vår hjemmeside, heller enn å møte opp på rådhuset - dette for å unngå mange mennesker på ett sted og økt smittefare. ---

10. mars 2020: Vis aktsomhet ved arrangementer! Frogn kommune har i disse dager økt bevissthet rundt faren for smittespredning. For arrangementer for spesielt sårbare grupper (eldre, syke etc) anbefaler kommunen at planlagte arrangementer avlyses. Det samme gjelder arrangementer som innebærer stor grad av nærkontakt (kontaktidretter etc) og arrangementer som innebærer internasjonal deltagelse. Avbøtende tiltak som vurdering av lokaler (størrelse, ventilasjon etc) og tilgang på vaskemuligheter, håndsprit etc må også nøye vurderes. Er du i tvil, ring kommunens servicetorg på tlf 64 90 60 00 ---

8. mars 2020: Innskjerpinger i råd om hjemmekarantene: Frogn kommune forsterker tiltakene for å bremse smittespredning, og følger Helsedirektoratets innskjerpinger i råd om hjemmekarantene. For helsepersonell gjelder egne strengere regler. ---

4. mars 2020: Våre beboere på Ullerud helsebygg og andre helseinstitusjoner er ekstra sårbare. Vi oppfordrer alle besøkende og pårørende om å vise ekstra varsomhet i disse virustider. --

2. mars 2020: Koronavirus: Dette bør du vite! Korona-viruset er kommet til Norge. Lurer du på hvordan du best kan beskytte deg mot smitte, eller hva du skal gjøre om du tror du kan være syk? Frogn kommune er godt forberedt på situasjonen og samarbeider tett med nasjonale myndigheter. Her får du vite det meste om koronaviruset og hvordan du skal forholde deg i din kommune. Koronavirus: viktig informasjon:  https://www.frogn.kommune.no/enheter/helse-og-koordinering/koronavirus-viktig-informasjon/ ----

2. mars 2020: Skal du reise til utlandet? I lys av den pågående epidemien Covid 19/Coronavirus oppfordres alle som planlegger ferie til utlandet å følge Folkehelseinstituttets reiseråd. ---

Februar 2020

28. februar 2020 kl 15.15: Prøvesvarene viser at de to innbyggere i Frogn kommune som er testet for SARS-CoV-2 (koronavirus) ikke er smittet av viruset.  - Vi fortsetter å følge med på situasjonen lokalt i samråd med rådene fra nasjonale myndigheter, sier kommuneoverlege Merete Nordaas Hvistendahl. ---

28. februar 2020 kl 13.00: To innbyggere i Frogn kommune er satt i hjemmekarantene og testet for SARS-CoV-2 (koronavirus). Kommuneoverlegen avventer nå svar på prøvene fra Ahus, men melder at de to er i fysisk god form, og mest sannsynlig har en annen infeksjon. Opphold i områder med smitteutbrudd gjorde imidlertid at man ønsket å teste disse to enkelttilfellene nærmere. Nødvendige tiltak vurderes fortløpende etter hvordan utbruddet utvikler seg. Dersom noen tester positivt, vil smittesporing bli igangsatt. Svar på prøvene vil foreligge fredag ettermiddag.---

27. februar: Dette bør du vite om Korona-viruset. Korona-viruset er kommet til Norge. Kommuneoverlege i Frogn, Merete Nordaas Hvistendahl, understreker at det ikke er noe dramatikk i dette: - Kommunen er godt forberedt. Vi følger med på situasjonen og følger rådene fra nasjonale myndigheter. Kommunelegen i Frogn samarbeider tett med fastlegene og legevakten og vurderer nødvendige tiltak fortløpende etter hvordan utbruddet utvikler seg. Men anbefalingene klare: Har du symptomer og har vært i kontakt med noen som er smittet av viruset, må du ringe fastlegen din eller legevakta på 116 117. Slik kan helsepersonell ta imot deg på rett måte og forhindre smitte. ---

Januar 2020

31. januar 2020: Smittevern: Tiltak ved coronavirus For å begrense smitte og forhindre et utbrudd av coronaviruset i Norge, er det viktig å følge råd om smittevern og hygiene. ---

Se her for utfyllende informasjon om Koronaviruset: