Kommunens tiltak og bestemmelser

Hvilke kommunale bygg holder stengt? Hvilke tiltak er gjort for å styrke beredskapen?

Innhold

Besøk ved våre helseinstitusjoner

Alle våre helseinstitusjoner er nå åpne for besøk, men med restriksjoner.

Ullerud helsebygg

 Ullerud Helsebygg følger nasjonale anbefalinger. Ansvaret for at besøk gjennomføres på en forsvarlig måte ligger hos enheten, og er avklart med kommuneoverlegen. Grunnet situasjonsbilde rundt korona, er det nå besluttet at besøk gjennomføres på følgende måte:

 • Besøk må avtales dagen i forveien via besøkstelefonen.
 • Vi fører protokoll som oppbevares i 10 dager for eventuell smittesporing
 • Du skal bli fulgt inn/ut av en ansatt
 • Én besøkende per pasient per dag på pasientrom
 • Har pasienten smitte eller symptomer på smitte vil du måtte ha på smittevernsutstyr ved besøk
 • Er du nærkontakt/smittet kan du ikke komme på besøk før karantenetiden oppheves.
 • Ikke opphold deg i fellesarealer eller bruk kjøkken
 • Hold god avstand til pasienten. Nasjonale føringer er tydelige på 2 meter avstand til sårbare grupper
 • Du har lov å ha med gaver, blomster og lignende
 • Klær kan også vaskes hjemme om ønskelig

 

For pasienter som er kritisk syke eller døende, skal besøk utover disse retningslinjene være avtalt på forhånd.


Tusen takk for at dere hjelper oss å hindre smitte.

 

Besøket bør ikke gjennomføres dersom: 

 • Du i løpet av de siste 10 dager følt deg syk med symptomer som feber, hoste, tungpust, diaré og/eller oppkast
 • Du har vært sammen med noen som er eller har vært bekreftet Covid-19-syk, eller hatt symptomer som nevnt over
 • Du har vært ute av landet de siste 10 dager eller i karantene
 • Du har opplevd plutselig tap av lukt- og smakssans de siste 10 dager

Ta kontakt med aktuell avdeling dersom du har spørsmål vedrørende besøket.

Alle besøk må avtales med avdelingen på forhånd.


Kontaktinformasjon til de ulike avdelingene ved Helsebygget

B1

Telefon: 957 12 900

B2

Bogruppe A: Telefon 957 12 915

Bogruppe B: Telefon 957 12 917

Bogruppe C: Telefon 957 12 923

Bogruppe D: Telefon 957 12 927

B3

Telefon: 957 12 935

B4

Bogruppe A/B: Telefon 957 12 941

Bogruppe C: Telefon 957 12 966

Bogruppe D: Telefon 957 12 965

A5

Dagtid: Telefon 957 12 860

Kveld: Telefon 957 12 861

Ullerud Bofelleskap

Avdeling 11/12: Telefon 957 12 881

Avdeling 13/14: Telefon 957 12 891

Varelevering

Varelevering (dagtid): 400 27 367

Kohort-avdeling ved Ullerud Helsebygg

I tråd med sentrale myndigheters anbefalinger og samhandling med Ahus, oppretter nå Frogn kommune kohort-avdeling ved Ullerud Helsebygg.

Akershus Universitetssykehus (Ahus) er gått over i gul beredskap, og det innebærer at de enkelte kommuner må forberede seg på raskt å kunne ta imot pasienter utskrevet fra sykehus. Dette vil kunne være koronasmittede innbyggere. Kommunen har derfor klargjort et eget kohort-isolat ved Ullerud Helsebygg for best mulig å kunne ta imot disse pasientene.

Allerede 13. mars fikk Ullerud Helsebygg klarsignal til å sette i stand to tomme avdelinger med tanke på mottak av pasienter fra sykehuset og/evt koronasmittede. Disse avdelingene er skilt fra resten av sykehjemmet og egner seg til kohort-isolat, med totalt 15 rom.

Ved kontrollert åpning av disse avdelingene sikres god ressursbruk av pleiepersonell, hensiktsmessig bruk av smittevernutstyr og unødig smitterisiko inn i Helsebygget.

Et kohort-isolat er et isolat for flere mennesker med samme infeksjonssykdom. Dette er en ressursbesparende måte å organisere smittede på – både med tanke på personell og smittevernutstyr. Isolatet som åpnes på Ullerud er for dem som er skrevet ut fra sykehus med bekreftet covid-19-smitte. Isolatet kan også ivareta pasienter som er blitt syke i eget hjem og som ikke vurderes å kunne nyttiggjøre seg et tilbud på sykehuset.

Det er betydelig mindre risiko for de andre beboerne når vi organiserer et isolat i en isolert del av bygget enn om disse skulle blitt isolert på det rommet de fikk tildelt, f.eks. på korttidsavdelingen eller der de bor til vanlig. Kohort enheten er adskilt fra de andre avdelingene. To vaktlag med personell tilknyttes Kohorten, disse vil ikke arbeide noen andre steder i perioden for å redusere risiko.

Helsedirektoratets veiledning: Prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19 pandemien

Frogn seniorsenter

Frogn seniorsenter åpner dørene igjen! Etter en lang pause åpner seniorsenterets kafé mandag 15. juni.

Dette er en møteplass mange har savnet - og her er det viktig å følge smittevernregler:

 • Er du ikke i form, hoster litt eller er litt snufsete; vær så snill og hold deg hjemme til du er bra, eller kontakt fastlegen.
 • Når du kommer inn på seniorsenteret, er det viktig at du går rett inn i gangen til toalettene og vasker hendene. Døren står åpen sånn at du slipper å ta i dørhåndtaket.
 • Vi tar ikke imot sedler eller mynter, kun kort.

Biblioteket og andre kommunale lokaler

Biblioteket har nå åpent for publikum. Det kan bli endringer i åpningstidene med kort varsel - følg med på bibliotekets hjemmesider eller facebooksider for aktuelle åpningstider. 

Lenke til bibliotekets hjemmeside

Besøksrestriksjoner på rådhuset

På grunn av dagens situasjon med korona-smitte, har Frogn kommune besluttet å innføre restriksjoner for besøkende på rådhuset inntil videre.

Alle tjenester vil fremdeles være tilgjengelige, men det betyr at innbyggere må ringe og avtale time med sin saksbehandler for fysisk å slippe inn på rådhuset. Dette for å hindre smitterisiko da Rådhuset drifter kritiske funksjoner. Dette innebærer at:

• drop-in byggesaksveiledning på kommunens servicetorg tirsdager 09.00 – 14.00 utgår den nærmeste tiden. Telefontiden vil imidlertid opprettholdes og publikum er velkommen til å benytte seg av veiledning per telefon. Telefontiden er uforandret, tirsdager 09.00-14.00.

•  Navs publikumsmottak stenges, og brukere må ta kontakt pr telefon/mail til sine kontakter, ev til NAVs servicetelefon for bistand.

Politiske møter

Vi anmoder om at publikum følger streaming på nett.

På grunn av økt oppmerksomhet rundt smittespredning, anmoder vi interesserte innbyggere og andre om å følge direktesendt streaming av møtene på vår hjemmeside, heller enn å møte opp på rådhuset - dette for å unngå mange mennesker på ett sted og økt smittefare.