Smitteforebyggende tiltak ved gjenåpning av skoler og barnehager

Kommuneoverlege Merete Nordaas Hvistendahl, enhetsleder for barnehagene Ann-Ireen Jørgensen og enhetsleder for Frognskolen Frank Westby oppfordrer foreldre og foresatte til å fortsette å forebygge smitte, og kommer med gode råd for hvordan det kan la seg gjøre ved gjenåpning av skoler og barnehager.

Innhold

Dette er en side fra våren 2020, som viser status og råd ved gjenåpning av skolene etter stengingen. 

 

Oppfordring til foreldre/foresatte i forbindelse med gjenåpning av barnehager og skoler

Oppsummert: 

  • Møt lærere og barnehageansatte med smil og positivitet
  • Husk å vaske hender
  • Forsøk å ha faste voksne til å hente og levere
  • Hold avstand ved henting og levering
  • Barna bør kun leke med barn fra de faste ukentlige smågruppene 
  • Hold syke barn hjemme, selv i mild grad, og ikke følg barna på skole eller barnehage om du selv har forkjølelsessymptomer
  • Respekter karantenereglene

Les mer utfyllende informasjon under.

Brevet fra kommuneoverlege, enhetsleder for barnehagene og for Frognskolen:

Denne våren har hverdagen vår blitt preget av det globale utbruddet av koronaviruset SARS-CoV-2. Hverdagen har vært og er annerledes fordi vi alle må bidra til å begrense smitten av viruset. Ett av flere strenge tiltak vi har måttet forholde oss til, er stenging av barnehager og skoler.

Barnehagene og skolene her i Frogn planlegger en gradvis og kontrollert gjenåpning i tråd med myndighetenes anbefalinger og nasjonale veiledere for smittevern.  De ansatte i barnehagene og skolene gjør en stor innsats for å kunne gi barna et trygt og godt tilbud i en annerledes tid. Barnehage- og skolehverdagen vil tilpasses nye retningslinjer. Vi vil minne alle om at forutsetningen for at vi nå gradvis kan åpne barnehager og skoler er at vi alle fortsetter å følge smitteverntiltak både i og utenfor barnehagen og skolen. Vi ønsker derfor å komme med noen viktige oppfordringer og påminnelser.

Positivitet

Møt lærere og barnehageansatte med smil og positivitet selv om skole- og barnehagehverdagen blir annerledes og noe blir mer tungvint enn vanlig. De ansatte gjør en stor innsats, tilpasser seg og strekker seg langt for å finne gode løsninger som ivaretar smittevern samtidig som de skal bidra til at barn og foreldre får en trygg og god oppstart. Vi må alle samarbeide for å ivareta smittevernet, også utenfor barnehagene og skolene.

Hygiene

Husk å vaske hender som det første dere gjør når dere kommer på morgenen, når barn hentes og når dere skal dra fra barnehagen/skolen. Dette gjelder både voksne og barn. Minn hverandre på å alltid vaske hender som det første dere gjør når dere kommer hjem.

Henting og levering

Det er fint så langt det er mulig, om kun foreldre eller faste voksne henter og leverer barnet i barnehagen/på skolen. Hold fortsatt avstand til besteforeldre og andre i risikogrupper. Det er ikke ønskelig at besteforeldre eller andre i risikogrupper henter/leverer i barnehagen/på skolen. Hold avstand til hverandre ved henting og levering og vent på tur hvis det blir nødvendig.

Faste lekegrupper

I barnehagene gjøres en stor innsats for å dele barna inn i faste smågrupper med faste voksne for å begrense risiko for smitte mest mulig. Det er viktig at dette videreføres utenfor barnehagen. Det betyr at dersom barnet skal møte andre barn for lek utenfor barnehagen, skal de ikke møte barn fra andre grupper enn den de selv tilhører den uken. Barnehagen vil kunne informere om hvilken gruppe barn det gjelder hver uke. Det samme vil med all sannsynlighet også gjelde for skolen.

Ved sykdom og forkjølelse

Til slutt vil vi understreke betydningen av å holde syke barn hjemme. Vi må alle tenke litt annerledes i denne tiden. Dersom barnet ditt har symptomer på sykdom, selv i svært mild grad, skal barnet ikke sendes i barnehagen/på skolen. Snørr og hoste som vanligvis er forenelig med en normal dag, er ikke det nå. Det er viktig at barna er hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt helt symptomfrie. Foreldre som har luftveissymptomer skal ikke følge eller hente i barnehagen/skolen. Hvis barnet, eller noen i husstanden får påvist sykdom med koronavirus, blir husstanden satt i karantene. Barnet skal da være hjemme til karantenetiden er over. Hvis barn får symptomer i barnehagen/på skolen ber vi om at de hentes så raskt som mulig.

Vi ønsker alle sammen en god oppstart i barnehager og skoler. Barnehageansatte og lærere er klare til å ønske barna velkommen og gi dem og dere en bit av hverdagen tilbake. Takk for innsatsen!