Dagens situasjon i barnehagene

Innhold

Vi har pr i dag god kontroll over smittesituasjonen i Frogn, og vår kommune følger regjeringens vedtak om smittevernrestriksjoner.

Det vil fortsatt være en lav terskel for å holde barn hjemme ved sykdom. Å redusere smittetrykket generelt er viktig i disse tider, ikke bare for covid-19. Vi minner om de tre grunnpilarene når det gjelder smittevern:

  • Syke barn skal ikke i barnehagen
  • God hygiene
  • Redusert kontakthyppighet

Åpningstiden i kommunale barnehager er fra 07.30 til 16.30. Barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner og sårbare barn, vil få mulighet til utvidet åpningstid. Ta kontakt med barnehagens styrer og avtal åpningstid ut fra behov.

Hvis barnet ditt ikke føler seg                                                                                

Har barnet ditt symptomer påsykdom, også milde symptomer, skal dere ikke møte i barnehagen. Det er ekstra viktig nå at barna er hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie. Foreldre som har luftveissymptomer, skal ikke følge eller hente barn i barnehagen. Har foreldre eller noen andre i husstanden fått påvist sykdom med koronavirus, skal dere heller ikke møte i barnehagen. Hvis barnet blir dårlig i barnehagen, må dere hente barnet så fort det lar seg gjøre.

Ordinær foreldrebetaling for barn i barnehage og SFO fra 14.april

Regjeringen har besluttet at foreldre som mottar tilbud i barnehage og SFO skal betale for dette fra og med 14.april.

Søknadskjema redusert foreldrebetaling: https://www.frogn.kommune.no/globalassets/enheter/barnehager/spesialpedagogisk-team/skjema-redusert-foreldrebetaling-2019.pdf