Presse

Her finner du sentrale kontaktpersoner i Frogn kommune, bilder, logoer, infobilag og mye annet.

Innhold

Kontaktinfo

Hans Kristian Raanaas

Telefon: 64 90 60 06 / mobil: 41531303

E-post: hans.kristian.raanaas@frogn.kommune.no

Pressebilde Hans Kristian Raanaas

 

Kommunedirektør

Georg Njargel Smedhus (fra 15/8-2022)

Telefon: 64 90 60 00

E-post: georg.smedhus@frogn.kommune.no

 

Kommunalsjefer

Fritz Solhaug

Telefon: 901 38967

E-post: fritz.solhaug@frogn.kommune.no

Pressebilde Fritz Solhaug

 

Olav Neander

Telefon: 456 61685

E-post: olav.neander@frogn.kommune.no

Pressebilde Olav Neander

 

Hilde Gunn  Bjelde

Telefon: 400 07424

E-post: hilde.bjelde@frogn.kommune.no

 

Trygg hjemmeside

Vi ønsker at det skal være trygt å bruke våre nettsider.
Vi benytter Google Analytics for å hente inn besøkstall og drive trafikkmålinger. Google videreformidler ikke informasjon om trafikk på våre nettsider.

Bilder og logoer

Trenger du bilder fra Frogn eller Drøbak? I vårt fotoarkiv har vi mange flotte motiver: https://frognkommune.imageshop.no

Kontakt oss om det er noe spesielt du leter etter, så kan vi hjelpe deg.

 

Ved Frogn kommunes logoarkiv finner du kommunevåpenet som JPG, AI, EPS og BMP og TIF.

Last ned Frogn kommunes logoarkiv

Om bruk av kommunevåpen

Det er knyttet retningslinjer til bruk av Frogn kommunes kommunevåpen. Man skal ikke bruke våpenet og flagget uten at å ha innhentet skriftlig tillatelse fra kommunen. For å gi slik tillatelse kan kommunen sette vilkår, blant annet for hvordan våpenet og flagget skal bli gjengitt og anvendt.

Klikk her for å lese regelverket for bruk av kommunevåpen.

 

Ny innbygger i Frogn?

Kanskje er du helt ny i Frogn, kanskje kommer du tilbake etter studier eller jobb «ute»? Eller kanskje du rett og slett fant Frogn som et attraktivt sted å bosette deg? Uansett årsak:

                     Velkommen til Frogn kommune!

Vi blir stadig flere, og beregninger viser at befolkningsveksten vil øke for hvert år. Vi skjønner selvsagt godt at mange ønsker å bosette seg i bygda vår. For på mange måter føler vi at vi har alt her i Frogn kommune og Drøbak by. Vi ligger vakkert til ved Oslofjordens østside, med alt det innebærer av flotte bademuligheter og et yrende maritimt liv. Vi har et rikt kulturliv, et nydelig sentrum, aktive idrettslag, ny, flott idrettspark, full barnehagedekning, kjøpesenter, golfbane og et spennende kulturlandskap.

Kommunen har nå nærmere 16 000 innbyggere. Kommunes organisasjon består av cirka 870 årsverk. Politikere og ansatte i kommunen har alle et mål om at Frogn kommune skal være et godt sted å bo, både for barn og unge, og for den voksne delen av befolkningen.

I tillegg til full barnehagedekning for de yngste, har vi skoler som kan vise til gode resultater over flere år. Dette kommer selvsagt ikke av seg selv, og er et produkt av godt, langsiktig arbeid over tid. Det er viktig at vi har et godt skole– og fritidstilbud  til våre barn og unge. Her spiller selvsagt kommunens egne tilbud innen kultur og frivillige organisasjoners innsats en stor og viktig rolle. Samtidig skal vi ta vare på den eldre del av befolkningen på en god og verdig måte.

I Frogn ønsker vi oss engasjerte innbyggere, og vi håper du som nå er flyttet hit vil oppleve kommunen som et godt, trygt og spennende sted å bo!

Her kan du ta en rusletur i den fine byen vår: 

 

Last ned som PDF

Verdt å vite om Frogn kommune

Servicetorget er førsteinstans for alle henvendelser fra kommunens borgere. De ansatte her kan lose deg gjennom systemet slik at dine behov kan bli ivaretatt på den raskeste og beste måten. Når du ringer 64 90 60 00 kommer du til Servicetorget på rådhuset. Rådhuset er åpent: 1. september til 31. mai fra kl. 08.00 - 16.00 1. juni til 31. august fra kl. 08.00 - 15.30 (sommertid). Andre åpningstider kan gjelde ved for eksempel helligdager.

Send oss gjerne en e-post hvis du har spørsmål. Benytter postmottak@frogn.kommune.no blir den arkivert på lik linje som vanlig post.

Dersom du har spørsmål om teknisk drift og forvaltning utenom kontortid har vi følgende vakttelefon:

  • 415 31399 (Vei)
  • 415 31333 (Bygg og eiendom)
  • 982 45579 (Vann og avløp)

 

KORT OM:

Barnehage: Frogn kommune har sju kommunale barnehager, og 12 små og store private barnehager. Oversikt finner du på kommunens hjemmeside. Vi har også åpen barnehage på følgende tidspunkt: Tirsdager kl.09.30 – 12.00 på Biblioteket i Drøbak sentrum Torsdager kl.09.30 – 13.00 i Frognhallen på Seiersten. Begge dagene med pedagogisk leder.

Skole: Frogn kommune har seks skoler. Sogsti, Drøbak, Heer og Dal er barneskoler. Seiersten er ungdomsskole, mens Dyrløkkeåsen er en 1 – 10 skole. I tillegg har Montessori både barneskole og ungdomsskole, og Frogn videregående skole i kommunen. Med unntak Seiersten, har alle de kommunale skolene tilbud om skolefritidsordning.  For mer informasjon kontakt den enkelte skole.

Helsestasjon På helsestasjonen i Frogn forsøker vi å besvare spørsmål og kan diskutere bekymringer dere har vedrørende barnet eller familiesituasjonen. Helsestasjonen gir et gratis tilbud til alle familier med barn mellom 0 -5 år. I Frogn benytter nær alle seg av tilbudet. Med foreldrenes tillatelse overføres barnets helsejournal til ny helsestasjon hvis dere flytter eller til skolen når barnet begynner der. Slik kan barnets helse best mulig følges opp videre. Helsestasjonen har åpent alle dager. Hver torsdag har vi også Åpen helsestasjon fra kl. 12.00 – 13.30. Da kan du komme uten timeavtale.

Helsestasjon for ungdom: Helsestasjonen for ungdom er et sted for deg mellom 13 og 21 år, og er et tilbud hvor du kan komme med det du opplever som helseproblemer, samliv, seksualitet, pubertet. Tilstede har vi lege, helsesøster og psykolog. Helsestasjon for ungdom er gratis og er åpen hver mandag fra klokken 16.00 – 19.00. Du behøver ikke å bestille time.

Utekontakten: Utekontakten er en hjelpetjeneste for ungdom i Frogn kommune som jobber forebyggende og driver oppsøkende sosial arbeid. Utekontakten har kontor på rådhuset, men er også å treffe på skoler, klubber og andre steder der ungdom ferdes.

Sykehustilhørighet: Akershus Universitetssykehus er lokalsykehuset til innbyggerne i hele Follo. Sykehuset ligger i Sykehuseveien 25 på Nordby¬hagen i Lørenskog kommune. Mer informasjon på www.ahus.no

Follo legevakt: Legevakten hele døgnet, alle dager: tlf. 116 117

Besøksadresse: Follo legevaktsentral Ski Sykehus, Vardåsveien 3, 1400 Ski Follo Legevaktsentral er bemannet med kvalifiserte sykepleiere som tar imot alle telefoniske henvendelser. Når du kontakter legevakten i tidsrommet 07.00-18.00 (mandag-fredag) blir du henvist til vakthavende lege i Frogn. Når du kontakter legevakten i tidsrommet 18.00-07.00 (mandag-fredag + helger og høytider) blir du henvist til Follo Legevaktsentral i Ski. Søknadskontoret helse og omsorg Kommunen er ansvarlig for å yte nødvendig helsehjelp og omsorgstjenester når behov melder seg. Det er opprettet et eget kontor for samordning av Frogn kommunes tjenester i helse- og omsorgssektoren. Alle søknader skal sendes hit og blir her vurdert og tildelt etter behov. Søknadsskjema finner du på hjemmesiden til Frogn kommune, eller du kan få den ved henvendelse til Servicetorget.

Follo politidistrikt: Frogn har ikke lenger et eget lensmannskontor, men går inn under Follo politidistrikt. Distriktet dekker Oppegård, Enebakk, Vestby, Ås, Frogn, Nesodden og Ski i Akershus, i tillegg til Trøgstad, Eidsberg, Hobøl, Skiptvet, Spydeberg og Askim i Østfold. Kontaktinformasjon: Telefon: 64 85 16 00 Besøksadresse: Vestveien 16, 1400 Ski Postadresse: Postboks 3390, 1402 Ski E-post: post.follo@politiet.no  

Søndre Follo Brannvesen IKS: Ved brann ring 110 Søndre Follo Brannvesen IKS (SFB) er et interkommunalt selskap med ansvar for brann/ulykker/redning/akutt forurensing og feiing i kommunene Nesodden, Frogn og Ås, med til sammen ca 50.000 innbyggere. SFB har hovedbrannstasjon på Korsegården i Ås kommune og har i tillegg en brannstasjon på Nesodden. Brannvesenet 35 heltidsansatte og 28 deltidsansatte. Kontaktinformasjon administrasjon i tidsrommet 08.00-15.30: Telefon: 64 85 10 00 Drøbakveien 191, 1430 Ås post@brannvesenet.com

Renovasjon: Det er Follo Ren som administrerer avtaler om innsamling, transport og behandling av avfall fra husholdningene, returpunktene og miljøstasjonene. Dette gjelder også papir innsamlingen. Follo Ren har ansvaret for kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås. Kontaktinformasjon: Follo Ren IKS Kveldroveien 4, 1407 Vinterbro post@folloren.no Telefon: 90 80 40 10                                                                                                            

Tjenesteenhetene i Frogn

  • Enhet for pleie og omsorg innebefatter ansvar for kommunens sykehjem og pasienter. Kommunen har ett sykehjem, Ullerud helsebygg
  • Enhet for rehabilitering har tjenester rettet mot voksne utviklingshemmede.
  • Enhet for hjemmebaserte tjenester tilbyr både hjemmehjelp og hjemmesykepleie til innbyggere
  • Enhet for barn, unge og familier (BUF) har ansvar for en rekke områder av forebyggende og oppfølgende karakter.
  • NAV Frogn består av tidligere Aetat, trygdekontor og kommunens sosialtjeneste, og holder til på rådhuset i Frogn. Kontaktinformasjon: Telefon: 55 55 33 33 

 

Turist? Bli med på en rundtur i Drøbak! 

Last ned som PDF

For tips om transport, parkering mm., se også:

 

https://www.visitgreateroslo.com/no/drobak-og-oscarsborg/transport/

Om Frogn kommune

Frogn kommune ligger vakkert til ved Oslofjordens østside. Byen Drøbak har kino, gjestehavn, mange hyggelige butikker og kafeer, et yrende kulturliv og fine bademuligheter. Kommunen har også et aktivt idrettslag, full dekning med barnehager, kjøpesenter, golfbane og spennende kulturlandskap. Kommunen har nærmere 16.000 innbyggere. Kommunens organisasjon består av om lag 870 årsverk. Frogn kommune kjennetegnes av velutviklede tjenester, balansert økonomi og kompetente medarbeidere.

Kommunens drift de senere årene er endret. Vi får nye oppgaver og har en befolkning i endring. Dette krever en annen måte å tenke og jobbe på for oss som organisasjon. Vår viktigste ressurs og de som leverer gode tjenester til innbyggerne hver dag er de ansatte i Frogn kommune.

 

Har du hørt det?

Har du hørt det? er Frogn kommunes månedlige informasjonsbilag som blir sendt ut til alle husstander.

Klikk her for å lese mer.

Kommunikasjonsstrategi

Klikk her for å lese vår kommunikasjonsstrategi.

Skrifttyper

Vi benytter skrifttypen Foundry Monoline til teksten Frogn kommune, samt større overskrifter.

Klikk her for å laste ned skrifttypen Foundry Monoline.