Kontakt oss

Rådhus og Servicetorg

Du er velkommen til å besøke oss på rådhuset! Ved hovedinngangen blir du tatt i mot med kaffe av Servicetorget.

Frogn rådhus
Rådhusveien 6
1443 Drøbak

Klikk her for kart

Telefon og åpningstider

Du kan ringe servicetorget på telefon 64 90 60 00. Servicetorget er tilgjengelig i åpningstidene for rådhuset.

Åpningstider på rådhuset og servicetorget er alle hverdager fra kl. 9.00 til 14.00. Merk at åpningstiderne kan være endret ved helligdager, høytidsdager og andre merkedager.

E-post

Forespørsler til kommunen: For raskere postgang kan du merke e-posten med mottaker og evnt. enhetsnavnet eller virksomheten (skole, barnehage etc). Alle kommunens saksdokumenter er som hovedregel offentlige. Send derfor ikke e-post til kommunen med informasjon som du ikke ønsker allment kjent, i slike tilfeller skal du benytte 'eDialog' se mer informasjon om det lenger ned på siden, alternativt kan du sende tilsvarende i papirpost. 

postmottak@frogn.kommune.no

Generelle spørsmål om: F.eks: åpningstider, konktaktinformasjon osv

servicetorget@frogn.kommune.no

Brevpost

All post til kommunen, også til skoler og barnehager, skal sendes til samme adresse:

    Frogn kommune
    Navn på mottaker (hvis du vet)
    Postboks 10
    1441 Drøbak

For raskere postgang kan du merke posten med mottaker, feks enhetsnavnet eller virksomheten (skole, barnehage etc).

Sikker digital post - 'eDialog'

Henvendelser til Frogn kommune kan sendes via eDialog, når du har henvendelser eller dokumenter som har innhold som anses sensitivt.

Klikk for å sende oss sikker digital post

Om offentliggjøring av inn- og utgående post

For å legge til rette for en åpen og gjennomsiktig kommune kan du lese all inn- og utgående post i postlisten. Det er noe post som er unntatt fra denne loven, slik som brev som inneholder sensitiv informasjon. Du kan lese mer om dette i Offentlighetslova.

Organisasjonsinfo

Organisasjonsnummer 963999089
Konto for skatt 63450602150
Konto for innbetaling av kommunale avgifter 16440990103
Konto DnBNor 16170702720
Kommunenr 3022
Postadresse

Postboks 1, 1441 Drøbak

Kontoradresse

Dyrløkkebakken 1, 1448 Drøbak

Epost og telefon

kirkekontoret.frogn@kirken.no

Tlf. 40 40 97 10

Telefontid: kl. 10.00-14.00

Vakttelefoner

Nødnummer

I Norge besvares nødnumrene av:

 • 110: Brannvesenet. Informasjon om Follo Brannvesen finner du ved deres hjemmesider.
 • 112: Politiets operasjonssentraler. Informasjon om Follo politidistrikt finner du ved deres hjemmesider.
 • 113: Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral. Nummeret til legevakten i Follo er 116 117.
  Legevakten har åpent alle dager og alle tider på døgnet.
Kommunal vei

Vakttelefon for kommunale veier utenom ordinær arbeidstid er 41 53 13 99. For fylkes- og riksveier, vennligst kontakt Statens vegvesen.

Kommunale bygg

Vakttelefon for kommunale bygg er 41 53 13 33.

Vann og avløp
 • Kontakt sentralbordet 64 90 60 00 i arbeidstiden (08:00 – 15:00 mandag til fredag)
 • Ved akutte hendelser som vannlekkasje, forurensning, oversvømmelse o.l. utenfor arbeidstid, ring: 982 45 579

 

Follo brannvesen

Søndre Follo Brannvesen slo seg sammen med Nordre Follo Brannvesen fra 1. juli 2015. Det nye brannvesenet Follo Brannvesen IKS vil ha sitt hovedkontor på Ski, med visse funksjoner lokalisert til brannstasjonen ved Korsegården, Ås. Det nye brannvesenet ha 5 brannstasjoner og dekker en region med 120 000 innbyggere i Follo-kommunene Enebakk, Oppegård, Ski, Ås, Nesodden, og Frogn.

Administrasjon (08.00-15.30):
Telefon: 64 85 10 00 Faks:
Besøksadresse: Teglveien 18B 1400 SKI
Postadresse: Postboks 364 1401 SKI

Follo politidistrikt

Telefon: 64 85 16 00
Besøksadresse: Vestveien 16, 1400 Ski
Postadresse: Postboks 3390, 1402 Ski
E-post: post.follo@politiet.no

Legevakten i Follo

Ring 116 117 for å komme i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg.  Gjelder alle dager og alle tider på døgnet. Er det akutt og står om liv, ring 113.

Frogn kommune har sin legevaktordning lokalisert til Follo Legevakt ved Ski sykehus. Dette gjelder også daglegevakt.

Hjemmesykepleien i Frogn

Vakttelefon: 64 90 64 55/ 64 90 64 57

Hjemmehjelpstjenesten i Frogn

Telefon 64 90 64 50 /55/ 57

Barneverntjenesten

Telefon 917 19615

Krise og incestsenteret i Follo

Telefon 64 97 23 00

Veterinærvakt

Veterinærvakt når du på telefon 64 96 20 88.

Follokommunene Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård og Enebakk samarbeider om "Follo veterinærvaktområde". Follo landbrukskontor har driftsansvaret.

Vakten gjelder mellom kl. 1600-0800 på hverdager og i helgene mellom kl. 1600 fredag og kl. 0800 mandag. Utenfor vakttidsrommet må man kontakte en privatpraktiserende veterinær hvis man trenger hjelp.

Vakten gjelder alle dyr, unntatt vilt. Vakten er ment som en akutthjelp til dyr som har livstruende skader, eller skader som av dyrevernsmessige årsaker ikke kan vente. Dette er ett relativt vidt begrep, så hvis man er usikker på om dyret trenger akutthjelp bør man kontakte veterinær.

Selv om vakten er honorert av kommunene er ikke behandlingen av dyrene inkludert, og må betales av dyreeieren selv.

Klikk her for mer informasjon.

Påkjørsel av vilt

Ved påkjørsel av vilt, ta direkte kontakt med politiet på 02800.

Ring direkte 112 dersom påkjørsel medfører personskade, eller dersom vilt lider og du ikke får rask nok respons på 02800.

Frogn kommune bruker telefonvarsling til innbyggerne. Via UMS Servicevarsling sender vi ut krise- og servicemeldinger hvis det blir endringer i vannforsyningen, hvis du må koke vannet eller det oppstår andre situasjoner hvor det er viktig å nå ut med informasjon raskt.
Abonnenter som har telefonnummer registrert på aktuell adresse vil bli varslet. Er du usikker på om ditt telefonnummer er registrert i kommunens varslingssystem kan du gå inn på følgende internettside: https://secure.ums.no/varsling365/

Beredskap Tilfluktsrom

Det er sivilforsvaret som beordrer evakuering til tilfluktsrom.
Les mer om tilfluktsrom på Sivilforsvarets nettside.
Oversikten under viser kommunens tilfluktsrom. Vi har ikke oversikt over private tilfluktsrom.

Tilfluktsrom i Frogn

Operativt nå:

 • Frognhallen. 590 plasser


Rom som må klargjøres før bruk:

 • Heer skole
 • Drøbak skole
 • Dyrløkkeåsen skole
 • Frogn rådhus

Operative innen 72 timer. Tiltenkt de som oppholder seg i bygget

 

Dekningsrom i Frogn

Må klargjøres før bruk:

 • Drøbak kino
 • Seiersten skole

Operative innen 72 timer. Tiltenkt de som oppholder seg i bygget.