Politiske møter

Her finner du oversikt over politiske møter, medlemmer i utvalgene og møtedokumenter.

Se direktesending og arkiv

 

Kontrollutvalget i Frogn Presentasjoner fra politiske møter Forespørsler Kommunestyreutvalg

Møtekalendre for 1. og 2. halvår 2023 finner du her:
1. halvår 2023
2. halvår 2023

Forklaring på forkortelser i møteplanen:
RPN = Rådet for personer med funksjonsnedsettelser
KFU = Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen
KU = Kontrollutvalg
HMPB = Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker
HOST = Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester
HOK = Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Admin = Administrasjonsutvalget
FSK = Formannskapet
KST = Kommunestyret

Spørsmål og innspill fra innbyggerne: Kl 18.00 i kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgsmøtene. Kl. 16.00 i møtene i eldrerådet.

Dokumenter som er unntatt offentligheten er ikke tilgjengelige. Klikk her for arkiv fra direktesendinger før februar '17.