Viktig informasjon om eFaktura

Bankene endrer løsningen for utsendelse av eFaktura.

Innhold

Nye regler rundt eFaktura stiller krav til at du må samtykke til automatisk eFaktura for å kunne fortsette å få regninger rett i nett- og mobilbanken. Automatisk eFaktura betyr at alle leverandører som tilbyr dette vil sende deg eFaktura. Du slipper å forhåndsgodkjenne hver enkelt utsteder.

Sjekk i nett- eller mobilbanken at du har aktivert automatisk eFaktura; "Ja takk til alle / Alltid eFaktura / eFaktura fra alle". Ønsker du ikke eFaktura, er det mulig å reservere seg fra å motta eFaktura fra enkelte utstedere. Sjekk dette i din nettbank, eller kontakt banken din.

Hva innebærer automatisk eFaktura?

  • Ved å samtykke får du alle eFaktura rett i nettbanken helt fra første faktura.
  • Du kan ofte spare fakturagebyr .
  • Du må fremdeles godkjenne eFakturaen i mobil- eller nettbanken som før, så du beholder full kontroll over hva du betaler.
  • eFaktura vil komme til personen som står på faktura, dette betyr at du ikke lenger kan betale eFaktura på vegne av andre i din nettbank. Bankene jobber med en fullmaktsløsning for å kunne behandle eFaktura på vegne av andre.
  • Det anbefales ikke å opprette Avtalegiro avtale på fakturaer som ikke står i ditt navn.