Veiarbeid Heer

Frogn kommune starter 13. september med oppgradering av fortau og og vei på Heerveien utenfor Kiwi. Fortauet skal heves og det skal settes nye kantstein i granitt. Det etableres også nye sluk for overvann før veien skal reasfalteres. I forbindelse med dette arbeidet vil det blir noen perioder med stengt vei for gjennomkjøring. Omkjøringsveier vil bli godt merket.

Innhold