Varsel om asfaltering - kommunen starter opp med asfaltering 13/8

Vi starter opp med asfaltering mandag 13/8 som vil pågå hele uken i følgende områder: Vestbyveien, Elleveien og Elleskjærveien. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er mulighet til parkering av biler langs veien i dette tidsrommet som asfalteringen pågår. Skilting på stedet. Noe ventetid i perioder må påregnes.

Innhold