Vanningsforbud i Drøbak

For eiendommer tilknyttet kommunal vannledning er det vanningsforbud i Drøbak, dette gjelder bruk av vannspreder og hageslange til vanning av hage i sommerhalvåret. Høyt vannforbruk kan forårsaker trykktap i vann-nettet, noe som gjør skole og sykehjem sårbare, så vel som boliger. Dette gjelder særlig ved hendelser som brann og andre situasjoner som krever  mye vann.

Sjekk følgende link: https://www.frogn.kommune.no/enheter/miljo-idrett-og-kommunalteknikk/vann-og-avlop/vanningsforbud/