Vann og vannkvalitet

Vi har fått meldinger om at noen har reagert på vannet i kommunen de siste dagene. Drift har sjekket ut og har følgende kommentar:

Innhold

  • Arbeid med den nye RV23 i Røyken og Lier krevde en omlegging av hovedvannledning hos vår vannleverandør (Glitre vannverk). Som resultat måtte kommunen få reservevann fra Sætre, Hurum. Omlegging av ledningen er nå gjennomført og anlegg er i normal drift.
  • Endring i vanntilførsel i tillegg til etablering av ny ledning kan forårsake endringer på nettet da vannet har forskjellig karakter avhengig av kilde. For eksempel kan vannet fra Sætre inneholde mer partikler enn vannet fra Glitre og dermed kreve en annen behandling. I tillegg tar det litt tid før vannet fra reservekilden blir totalt fjernet fra nettet.
  • Glitre vannverk er i gang med kloring av nettet og dette kan være årsaker til at brukere opplever endringer i smak. Dette er ikke farlig og det blir jevnlig tatt prøve av vannet. Kloring gjennomføres bl.a. for å behandle vannet ved bytte av vannkilde slik at avvik på kvaliteten kan kontrolleres.
  • Når det gjelder opplevelse av partikler i vannet skyldes det som regel private nett som ikke blir spylt. Kommunen anbefaler husstandene å spyle ledningen slik at alle restpartikler blir fjernet. Dette kan gjøres ved å spyle/ tappe ut der det egner seg til klarere vann kommer ut av springen.
  • På områder nord for Drøbak mot Gylte kan årsaken være trykkendringer på nettet grunnet økt forbruk. Kommunen planlegger å rehabilitere ledningen der til en større dimensjon i år.