Tid for influensavaksine

Med lite influensavirus i omløp de siste sesongene, på grunn av smitteverntiltak i samfunnet, er immuniteten i befolkningen lavere. Det gjør at risikoen for en alvorlig influensaepidemi i Norge denne vinteren er større. Er du i en risikogruppe for alvorlig influensasykdom? Da bør du ta influensavaksine! Influensavaksine er tilgjengelig hos fastlegen fra uke 42 og bør tas i perioden oktober til november.

Innhold

Hvert år i perioden desember til april rammes befolkningen på den nordlige halvkule av sesonginfluensa. Det er to typer av influensavirus, type A og B, som er årsak til disse epidemiene. Hvert år utvikler influensavirusene nye varianter som gjør vår immunitet mot de gamle variantene utdatert. Influensavaksiner må derfor stadig tilpasses. De som er i en risikogruppe for å bli alvorlig syk av influensa bør ta influensavaksine hvert år.

Influensavaksine anbefales spesielt for:

  • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
  • Alle fra fylte 65 år
  • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
  • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
  • Barn og voksne med: kronisk lungesykdom (inkludert astma), hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), diabetes type 1 og 2, leversvikt eller nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft, nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer), svært alvorlig fedme (KMI over 40), annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted

I tillegg anbefales influensavaksine til helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie, personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte i tillegg til svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.