Vann- og avløpsarbeider i Strandveien

Vann og avløp skal utbedres i Strandveien og det vil medføre graving og stengt vegbane.

Innhold

Strandveien mellom nr. 3 til nr. 24 er stengt for trafikk/gjennomkjøring fra 19. oktober 2020 til april 2021 på grunn av gravearbeider til fornyelse av vann og avløp.

Lettere kjøretøy benytter omkjøring via Jørnsebakken.

Brannvesen/utrykninger kan - hvis mulig - ringe 10 min før ankomst slik at entreprenør kan legge kjøreplater over grøft om det er behov.

 

Vi beklager eventuelle ulemper arbeidet måtte medføre.

Kontaktpersoner:

Entreprenør: Stedsansvarlig(e): Robert Andre Løkke         

E-post: robert.lokke@leifgrimsrud.no, mobil: 977 79142

 

Ansvarshavende:  Kim Andre Røsegg            

E-post: kar@leifgrimsrud.no, mobil: 934 26234

 

 

Frogn kommune/ byggherre: Eivind Smestad        

 

E-post: Eivind.Smestad@frogn.kommune.no, mobil: 415 31391