Skøyteis fra 9. januar

Gladmelding: Snart skøyteis ved Skrubben, Sagajordet, Vanntårnet og Dal skole

Innhold

TDF v/ driftsavdeling på vei, park, idrett og havner har begynt arbeidet med opparbeidelse av skøyteis, men dessverre har ikke telen satt seg i bakken overalt ennå.

Snø er brøytet vekk, og vi håper å sprøyte det første islaget onsdag 7. januar 2021 på noen av de stedene vi anlegger skøyte is. Vi starter med Skrubben, Sagajordet, Vanntårnet og Dal skole.

Fint om store og små kan avvente med å gå på isen til lørdag 9. januar, slik at vi får lagt et bra lag med is. Vannbilen er ute hver dag for å sørge for god skøyteis!

Vi håper mange små og store vil bruke isen – stå på skøyter – og ha det moro!