Skogbrannfare og forbud mot bål

Forbudet om å gjøre opp ild utendørs gjelder fra 15. april til 15. september.

Innhold

Alle som gjør opp ild må vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele året og over alt. Er du usikker på om du bør tenne opp, la heller være. Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt. Gjøre opp ild utendørs - Follo Brannvesen IKS

Fra 15. april er det bålforbud i vårt område. Her kan du lese mer om hvor og når du kan grille og brenne bål, og hvilke forholdsregler du bør ta:

Dette må du vite før du tenner bål (frogn.kommune.no)