Renovasjon går som normalt

Innsamling av husholdningsavfall faller under kategorien samfunnets kritiske funksjoner og vil gå som normalt.

Innhold

Follo Ren melder:

Vårt fokus vil være å ivareta vår samfunnskritiske oppgave med innsamling av husholdningsavfall. Det er nødvendig for å unngå problemer med lukt, skadedyr og mulige smitteproblemer som følge av at avfall i tilfelle ikke ville bli samlet inn og behandlet. Vi ber alle våre innbyggere om å følge de til enhver tid gjeldende råd fra Folkehelseinstituttet.

Follo Ren følger situasjonen nøye og har iverksatt interne rutiner for å sikre forsvarlig drift av husholdningsrenovasjonen.

Husholdningsrenovasjon

Drift av husholdningsrenovasjon går som normalt. Dette betyr at dine avfallsbeholdere skal bli tømt som normalt.

• Med tanke på sikkerheten til våre renovatører ber vi innbyggere om å sørge for      at avfallsposer er knytet godt igjen og at avfallsbeholderne ikke overfylles.

•Er du i karantene eller har testet positiv for covid-19 kan du fortsatt kaste      ditt husholdningsavfall som normalt.

•Vennligst ikke ta kontakt med våre renovatører. Ønsker du informasjon eller har      spørsmål kan du kontakte vår kundeservice.

Gjenvinningsstasjoner

Vi ber alle respektere karanteneregler, og utsette besøk på gjenvinningsstasjonene dersom det er mulig. Alle våre gjenvinningsstasjoner er åpne, men driften vil inntil videre være begrenset. Dette betyr at du kan kaste avfall på våre gjenvinningsstasjoner, men vi har innført noen endringer:

•Med tanke på sikkerheten til deg selv og andre kunder oppfordrer vi til bruk av bankkort med kontaktløs betaling, eller betaling via Vipps.

•Betalingsterminaler blir vasket jevnlig av våre ansatte.

•Vi vil i denne perioden ikke kunne motta kontanter som betaling.

•Våre gjenbrukscontainere lukkes inntil videre.

•Vi innfører en begrensning på antall kunder som kan befinne seg inne på      gjenvinningsstasjonen samtidig. Vennligst respekter skilting.

Miljøbilen

Miljøbilen stanses midlertidig. Det vil si at miljøbilen ikke kjører på planlagt rute. Vi henviser kunder av Miljøbilen til å levere avfall på våre gjenvinningsstasjoner.

Miljøpunkter

Våre miljøpunkter driftes som normalt.

Kundeservice Follo Ren

Kundeservice vil ikke motta kunder i Follo Rens lokaler. I åpningstiden kan du nå kundeservice på telefon 90 80 40 10, e-post: post@folloren.no, via app eller nettside.

Åpningstiden for kundeservice er hverdager 08.00-15.30.

På våre nettsider – www.folloren.no vil du til enhver tid finne oppdatert informasjon om renovasjonstjenesten din.