Rehabilitering og fornyelse i Badeparken

Frogn kommune starter nå opp med rehabilitering og fornyelse i Badeparken.

Innhold

 • Prosjektet med rehabilitering av Herrebadet og gjenværende badeanlegg startet opp 1. mars 2021.
 • Fornyelse av lekeplassen/bygging av ny spennende lekeplass startet opp samme dato.
 • Firmaet SL Steinlegging AS har vunnet begge anbudskonkurranser, og blir utførende entreprenør på begge entrepriser.
 • I forbindelse med rehabilitering av steinmurer og betongarealer, vil det bli noe massetransport ut og inn av Badeparken via Parrsletta. Det vil være nødvendig å avsperre et område på Parrsletta til rigg/- og omlastningsplass. Det har også vært nødvendig å avsperre veien mellom Parrsletta og Herrebadet for rigg- og kjørevei (område vist på vedlagt PDF)
 • Kommunen er i dialog med brukerne av Varmbadet, slik at de får den tilgang de har behov for.
 • Det vil bli lagt til rette for passasje mellom Kirkeparken og Gamleparken mot sør. Etter hvert som stein- og betongarbeiderne ferdigstilles, vil vi tilstrebe å redusere riggområdet slik at vi ikke sperrer av mer enn høyst nødvendig.
 • Lekeplassen og rehabiliteringen av Herrebadet skal ferdigstilles til medio juni.


Oversikt over status på alle fire prosjekter som er vedtatt utført i Badeparken:

 1. Ny spennende lekeplass. Oppstart mandag 1. mars 2021. Ferdigstillelse juni 2021
 2. Antikvarisk rehabilitering av gjenværende badeanlegg – Herrebadet. Oppstart mandag 1. mars. 2021 Ferdigstillelse juni 2021
 3. Oppgradering av scene og amfi. Byggeperiode vinteren 2021/22. Ferdigstillelse våren 2022
 4. Rehabilitering av murer og kanter mot sjøen (mellom Varmbadet og Parrstranden). Byggeperiode vinteren 2021/22. Ferdigstillelse våren 2022