Rådhuset og politiske møter

Innhold

Når samfunnet nå er gjenåpnet, medfører dette at:

 • Vi ønsker kommunens innbyggere og andre interesserte velkommen til å være til stede under behandlingen av saker i råd, utvalg, formannskap og kommunestyre.

Neste møterunde starter med møter i rådene i uke 41. (11. – 12. oktober). Deretter følger hovedutvalg og formannskap i uke 42. (18.-20. oktober) før møterunden avsluttes den 25. oktober med møte i kommunestyret. Alle møter foregår på rådhuset. De fleste møter vil bli streamet, som før pandemien.

 • Rådhuset viderefører besøksrestriksjonene for besøkende inntil videre, dette mens sikkerheten for kritiske funksjoner vurderes fortløpende. Alle tjenester vil fremdeles være tilgjengelige, følg anvisninger ved inngangsdør.

 • Drop-in byggesaksveiledning tilbys fortsatt på telefon. Telefontiden er uforandret, tirsdager 09.00-14.00.

 • NAVs publikumsmottak er fortsatt stengt, og brukere må som tidligere ta kontakt pr telefon/mail til sine kontakter, ev til NAVs servicetelefon for bistand.