Nye parkeringsbestemmelser ved Seiersten

Ved rådhuset og på Seiersten-området innføres det nye parkeringsbestemmelser fra 1. juli.

Seiersten

Som en del av kommunens miljømål, har kommunestyret vedtatt at rådmannen skal regulere parkering for ansatte og besøkende ved alle kommunale bygg og parkeringsplasser. Vi starter nå med Seierstenområdet, der vi er i gang med skilting av området og igangsetting av parkeringsautomaten.

Ordningen skal håndheves fra 1. juli.

Elbil

Det er også vedtatt at gratis parkering for elbil avvikles. Vi opplever at flere parkerer elbilen ved ladestasjonen og står der uten å lade. Vi ønsker å gjøre alle oppmerksom på at ladestasjoner ikke er en parkeringsplass. Elbiler skal benytte seg av vanlig parkeringsplasser. På ladestasjoner er det påbud med ladning.