Påbud om munnbind på kollektivtransport

Forskrift om påbud av munnbind ble vedtatt i forrige uke og gjelder for Frogn kommune fra 1. oktober kl. 12.00 og i første omgang til 15. oktober. Påbudet er et ledd i smitteforebygging for reisende i bo og arbeidsregionen rundt Oslo.

Innhold

Forskrift om forebygging av koronasmitte i Frogn kommune ble vedtatt av rådmannen etter delegert myndighet fra kommunestyret i Frogn i sak 85/17, 30.09.20 med hjemmel i smittevernloven § 4-1. § 1 Kollektivreiser.

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Forskriftene trer i kraft 01.10.20 kl. 12.00.

Det gjøres en ny vurdering av forskriftene 15. oktober 2020.

Påbudet er gjort kjent i kommunens informasjonskanaler og gjennom annonse i Amta og ØB fredag 02.10.20.

Se også oppdatert koronainformasjon her: https://www.frogn.kommune.no/aktuelt/koronavirus-oppdatert-informasjon/