Nye faktureringsrutiner for kommunale avgifter

Det er nye faktureringsrutiner for kommunale avgifter fra 1. januar 2018.

  • Slamtømming og gråvannstømming bli fakturert i sin helhet, etter faktisk utført tømming. Beløpet vil bli lagt til på første mulige terminfaktura.
  • Fastdel for vann og kloakk blir heretter fordelt på 4 terminer, i stedet for hele beløpet på 1. termin, som tidligere.
  • Feie-/tilsynsavgift vil heretter blir fakturert på 2 linjer: Feiegebyr og Tilsynsgebyr – feiing.
  • 1. termin 2018 med avregning 2017: Hvis mottatt kreditnota viser tilgodebeløp mindre enn kr 100 vil beløpet ikke bli utbetalt. Kunden kan selv trekke beløpet fra på neste terminfaktura. Tilgodebeløp over kr 100 vil bli utbetalt.