Meld en feil - ikke for akutte hendelser

Appen "Meld en feil" skal ikke benyttes for akutte hendelser.

Innhold

Akutte hendelser, som for eksempel plutselig forurensning eller vannlekkasje, trær over kommunal vei og lignende må meldes til vakt-telefonene våre:

  •  Vann og avløp: 982 45 579
  •  Vei og havn/park: 415 31 399 

NB!
Meldinger om feil på eiendom og kommunale bygg skal ikke meldes inn via appen, men til vakt-telefon Eiendom:

  •  415 31 333