Kundeundersøkelse - bruk av kommunens kartsystemer

Follo-kommunene (Ås, Frogn, Enebakk, Nesodden og Vestby) ønsker tilbakemelding på eksisterende løsninger for kart, eiendomsdata og planinnsyn. Vi håper du vil sette av 10 minutter til å gi oss din tilbakemelding.

Innhold