Kroketønna periodevis stengt i september

Kroketønna blir periodevis stengt fra 30.08. til 30.09.2022, grunnet gravearbeid ved vei i privat regi i Kroketønna 5.

Innhold

Veien blir sperret på dagtid når arbeidet utføres, og åpnes rett etter arbeidet er ferdig for dagen. Det skal være mulig å kjøre til sine eiendommer.

Utførende entreprenør: Kay Georg Bjerklund, v/Kay Bjerklund. Mobil: 900 64 625, E-post: t0mmysveen86@gmail.com