Hummerfiske i Frogn

Fiskeridirektoratet vedtok 24.9.2021 å ta inn et område på Jeteen i Frogn og Asker kommuner i forskrift om fredningsområder for hummer. Forskriften i kraft 1.10.2021 – det vil si at det ikke blir lov å fiske på jeteen under årets hummerfiske i Drøbaksundet.

Innhold

https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Regelverk-og-reguleringer/J-meldinger/Gjeldende-J-meldinger/J-181-2021 

NMBU gjennomførte prøvefiske i september i år på samme måte som i september 2020. Det ble fisket både på Jeteen, langs land utenfor Drøbak og ved Askholmene. Det er veldig nyttig for vurdering av effekten av fredningen at vi har fått to år med prøvefiske før fredningen blei innført. 

All hummer som blei fiska opp i år ble merket og sluppet ut på samme sted som de ble fanga. Merkene er satt i den bløte delen under hummeren, slik at det ikke forsvinner når hummeren skifter skall. Dvs. at det nå går hummer med  både fjorårets og årets merker på seg i fjorden.  Torsk har også blitt fanget i teiner og ruser, merket og sluppet ut igjen.

Dersom du får merket torsk eller hummer skal du notere følgende og sende på e-post til TAG@NMBU.NO

  • dato
  • fangstested (gps-koordinater)
  • merkenummer (står på merket)
  • lengde
  • noter ev. hummer med rogn

All torsk, og hummer mindre enn 25 cm, større enn 32 cm, eller hunnhummer med rogn, skal slippes forsiktig ut.

Hummer mellom 25 cm og 32 cm og som ikke har rogn kan du ta med hjem - også dersom den skulle være merket.

Vi oppfordrer også til å sende inn samlet rapport etter at hummerfisket er ferdig. Skjema og mer info ligger her: 

https://www.frogn.kommune.no/aktuelt/fredningsomrade-for-hummer/