Holterveien stengt pga arbeider

Frogn kommune starter et prosjekt for å sanere/fornye vannledningen i og langs Holterveien (bak Drøbak City). Dette er påkrevet på grunn av høy lekkasjeandel og lite brannvannkapasitet. Deler av Holterveien blir derfor stengt fra 03. oktober 2022 til 30. juni 2023 grunnet rehabilitering av eksisterende vannledning (gravearbeid). Veien blir sperret. Arbeidet pågår etappevis, og åpnes fortløpende så fort grøft er lukket. Omkjøring blir gjennom parkeringsarealene til Drøbak City.

Innhold

Vi vil til enhver tid opprettholde vannforsyningen og varetransport til og fra butikkene langs veien. Midlertidige anleggsskilt kommer på plass før oppstart.

Leif Grimsrud AS utfører alt maskinarbeid, mens Frogn kommune har prosjektledelse.

Ved spørsmål kan du kontakte:

  • Abdifatah Awil, prosjektleder Frogn kommune - mobil: 915 12 278

Under ser du kart over strekningen der vannledningen skal fornyes: