Havnegata og asfaltering

På grunn av forsinket del-leveranse på kumlokk, må vi avvente med å legge det siste laget med asfalt i Havnegata.

Innhold

Foreløpig er forventet leveringstid estimert til 5 uker.

Vi håper alt vil være klart i november 2021.