Hærverk og tagging anmeldt

Frogn kommune har mottatt mange meldinger om hærverk og tagging på søppelkasser, busskur, bygninger og skilt i områder rundt Ullerudbakken, Skorkeberg og Vanntårnet i løpet av den siste tiden. Hendelsene er registrert og vil bli anmeldt.

Innhold

Mye av skadeverket er gjort på kommunal eiendom, og noe på private bygg/skilt. 

- Dette er et gjentagende problem i området og krever mye ekstra arbeid og ressurser som kunne vært benyttet til andre bedre formål, sier en oppgitt avdelingsleder Ib Zacho. Han har mottatt flere tilbakemeldinger med tips fra publikum, og saken vil bli anmeldt til politiet.

Driftsavdelingen vil se på dette så snart værforholdene og kapasiteten tillater det. - Vi er  avhengig av vær og sesong for å gjøre arbeidet, så dette settes på planen i vår, sier Zacho.