Forsinket postliste

Kommunens postliste fra og med 13.04.2017 vil ikke være tilgjengelig før tidligst mandag 24.04.2017 på grunn av oppgradering av vårt arkiv- og saksbehandlingssystem. Vi beklager de ulemper det måtte medføre våre innbyggere.

Innhold