Forsinket fakturering av kommunale avgifter

Fakturering av kommunale avgifter for 1. termin 2017 med avregning 2016 blir forsinket. Det forventes at utfakturering skjer i løpet av uke 11. Denne vil få forfallsdato 15.04.2017. Fakturering av 2. termin kommer som vanlig i månedsskiftet mai-juni, med forfall 30.06.2017.