Forbud mot båltenning fra 15. april

Innhold

Bålbrenning og grilling er hyggelig både på tur og i egen hage. Her ser du hvor og når du kan grille og brenne bål, og hvilke forholdsregler du bør ta:

https://www.frogn.kommune.no/enheter/miljo-idrett-og-kommunalteknikk/parknaturfriluftslivfriomrader/dette-ma-du-vite-for-du-tenner-bal/

Alle som gjør opp ild må vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele året og over alt. Er du usikker på om du bør tenne opp, la heller være. Forbudet gjelder fra 15. april til 15. september.