Ergoterapi med redusert kapasitet

Ergoterapitjenesten i Frogn kommune har for tiden redusert kapasitet og vi opplever en stor økning i nye saker og brukere. Dette har medført ventelister på tjenesten, og grunnet vår kapasitet er nå ventetiden dessverre svært lang.

Innhold

For tiden klarer vi kun å prioritere helt nødvendige hjelpemidler som for eksempel senger, rullatorer, manuelle rullestoler og nødvendige tilrettelegginger på bad og kjøkken.
Vi beklager så mye for lang ventetid og redusert tjeneste. Til deg som venter på tjenesten – en ergoterapeut vil ta kontakt med deg så snart det er mulig.
Dersom du har spørsmål eller ønsker kontakt med oss – ring avdelingsleder Bjørg Astrid Johannessen på mobil 415 31308.