Ekstraordinær båndtvang. Fra og med tirsdag 20. februar 2018 må alle hunder være i bånd utendørs i Frogn kommune

Fra og med tirsdag 20. februar 2018 må alle hunder være i bånd utendørs i Frogn kommune, av hensyn til viltet.

Innhold

Vi har hatt forholdsvis mye snø og kulde en lengre periode. Da blir det vanskeligere for viltet å ta seg fram og finne mat og drikke, og de bruker mye energi på å holde varmen.  Viltet er særlig utsatt for stress i denne perioden og kommunen har innført ekstraordinær båndtvang i hele kommunen av hensyn til viltet.

Forskriften om ekstraordinær båndtvang gjelder inntil videre. Vedtaket vil vurderes løpende og oppheves dersom behovet for ekstraordinær båndtvang faller bort. Hvis ikke løper det fram til 1. april 2018 og avløses av ordinær båndtvang i h.h.t hundeloven § 6.