Brukerundersøkelse: Hjemmetjeneste og fysio/ergotjenesten

Hjemmetjenesten og fysio- og ergoterapitjenesten har nå sendt ut brukerundersøkelser til et utvalg som har mottatt våre tjenester det siste året. Deltagelse i undersøkelsen er naturligvis frivillig, men vi håper at flest mulig som mottar undersøkelsen har lyst til å hjelpe oss å skape et bedre tjenestetilbud til innbyggerne i Frogn kommune.

Innhold

Vi ønsker å gi deg som innbygger god kvalitet på tjenestene du mottar, og det er derfor viktig for oss å høre hva du tenker. Ved å motta dine erfaringer kan vi få en oversikt over hva vi gjør bra og hva vi bør forbedre oss på. Alle svar vil bli behandlet anonymt.Brukerundersøkelsen er utarbeidet av bedrekommune.no som leverer standardiserte brukerundersøkelser for kommunene.Vi setter stor pris på din hjelp til å forbedre våre tjenester!