Betaling av barnehage og SFO

Foreldre slipper å betale for kommunal barnehage og SFO som er stengt grunnet korona utbruddet

Innhold

 

 

 


Frogn kommune viser til pressemelding nr 50-20 fra Kunnskapsdepartemenet den 17.03.20

Da Frogn kommune stengte kommunale barnehager og skole/SFO 13. mars 2020, vil følgende gjelde angående fakturaer for foreldrebetaling:

  • Utsendt faktura for mars med forfall 01.03.20 må betales i sin helhet.
  • Utsendt faktura for april med forfall 01.04.20 vil bli trukket tilbake – dette vil da dekke fratrekket for den stengte perioden. Automatiske trekk 01.04.20 vil bli stoppet, og faktura som allerede er innbetalt vil bli tilbakebetalt.
  • De som har lagt faktura til betaling på forfall, må selv slette denne betalingen i sin nettbank.

Fakturaen for mai avventes til vet om barnehager, skoler /SFO, åpner igjen etter påske    

Dette gjelder så lenge kommunale barnehager og skoler/SFO er stengt  grunnet koronautbruddet. Vi i Frogn kommune vil holde dere oppdaterte ved endringer.

Informasjon om foreldrebetaling i private barnehager:

Bortfall av foreldrebetaling i perioden 13. mars og frem til 13. april gjelder også for private barnehager.
Ordningen med hvordan de private barnehagene skal kompenseres er ikke klar, så dette venter vi avklaringer på.

Foreldrebetalingen vil bli gjennomført på følgende måte:  

  • Utsendte faktura betales.
  • Barnehagen korrigerer for perioden det ikke skal betales for på første faktura som går ut etter åpning,
    eller etter at kompensasjon er på plass.

 Dersom det er foreldre som har spørsmål knyttet til dette, ber vi dere ta kontakt med daglig leder i den barnehagen barnet går i.