Asfaltarbeider Fugleveien/Ullerudbakken

Ferdigstillelsen av asfaltarbeider i Fugleveien og Ullerudbakken blir dessverre utsatt noen dager. Vi beklager de ulemper dette vil medføre, og anmoder folk til å kjøre svært forsiktig i forhold til alle asfaltkantene.

Innhold