Arbeider med ny vannledning og overvannsproblemer i Sagaveien og Batteriveien

Fra og med uke 30 (fra 20.07.2020) vil arbeidene i Batteriveien starte og arbeidet vil foregå tirsdager og torsdager fra kl. 10.30 til 20.00.

Innhold

Dette vil vare til vi er ferdige med gravearbeidene oppe i krysset Sagaveien/Batteriveien. Det er vanskelig å tidfeste hvor lenge arbeidene vil pågå, da dette er avhengig av hvilke problemer vi støter på (fjell).

Omkjøring til eiendommene blir som tidligere, via Rundtomveien for personbiltrafikk, på tirsdager og torsdager fra kl. 10.30 til 20.00.