Driftsmeldinger

Her finner du oversikt over forskjellige driftsmeldinger, endringer i kontortider og åpningstider.

Driftsmeldinger

Publisert fre 03.07.2020
På grunn av ferieavvikling og behov for prioritering av saksbehandling vil telefontid for generell veiledning i byggesaker være stengt i uke 29 og 30. Dersom dere har spørsmål oppfordrer vi til å sende e-post til postmottak@frogn.kommune.no. Vi svarer ...
Les mer
Publisert fre 19.06.2020
Trange gater og mange besøkende gjør det vanskelig å parkere sikkert og forskriftmessig i Drøbak sentrum på varme sommerdager. Vi henstiller til at besøkende benytter våre store parkeringsarealer ved Seiersten og Rådhuset, samt Sagajordet som nå også e...
Les mer
Publisert tor 14.05.2020
Ergoterapitjenesten i Frogn kommune har for tiden redusert kapasitet og vi opplever en stor økning i nye saker og brukere. Dette har medført ventelister på tjenesten, og grunnet vår kapasitet er nå ventetiden dessverre svært lang.
Les mer
Publisert ons 01.04.2020
Gjestehavna i Drøbak Havna er åpnet. Det blir tilgang på vann fra mandag 20. april 2020, og serviceanlegget åpner 7. mai. Bobiler Septiktømming for bobiler i Vindfangerbukta er også åpnet. Offentlige toaletter Offentlige toaletter på Parrstranda,...
Les mer
Publisert ons 11.03.2020
På grunn av dagens situasjon med korona-smitte, har Frogn kommune besluttet å innføre restriksjoner for besøkende på rådhuset frem til 1. september 2020, da ny vurdering vil bli tatt.
Les mer

Vakttelefoner

Nødnummer

I Norge besvares nødnumrene av:

  • 110: Brannvesenet. Informasjon om Follo Brannvesen finner du ved deres hjemmesider.
  • 112: Politiets operasjonssentraler. Informasjon om Follo politidistrikt finner du ved deres hjemmesider.
  • 113: Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral. Nummeret til legevakten i Follo er 116 117.
    Legevakten har åpent alle dager og alle tider på døgnet.
Kommunal vei

Vakttelefon for kommunale veier er 41 53 13 99. For fylkes- og riksveier, vennligst kontakt Statens vegvesen.

Bygg og eiendom

Vakttelefon for kommunale bygg og eiendom er 41 53 13 33.

Vann og avløp

Kontakt vår driftsavdeling hvis det er hendelser som gjelder vannforsyningen, slik som brudd/stopp, forurensning o.l.

Vakttelefon for vann og avløp er 98 24 55 79.

Follo brannvesen

Søndre Follo Brannvesen slo seg sammen med Nordre Follo Brannvesen fra 1. juli 2015. Det nye brannvesenet Follo Brannvesen IKS vil ha sitt hovedkontor på Ski, med visse funksjoner lokalisert til brannstasjonen ved Korsegården, Ås. Det nye brannvesenet ha 5 brannstasjoner og dekker en region med 120 000 innbyggere i Follo-kommunene Enebakk, Oppegård, Ski, Ås, Nesodden, og Frogn.

Administrasjon (08.00-15.30):
Telefon: 64 85 10 00 Faks:
Besøksadresse: Teglveien 18B 1400 SKI
Postadresse: Postboks 364 1401 SKI

Follo politidistrikt

Telefon: 64 85 16 00
Besøksadresse: Vestveien 16, 1400 Ski
Postadresse: Postboks 3390, 1402 Ski
E-post: post.follo@politiet.no

Legevakten i Follo

Ring 116 117 for å komme i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg.  Gjelder alle dager og alle tider på døgnet. Er det akutt og står om liv, ring 113.

Frogn kommune har sin legevaktordning lokalisert til Follo Legevakt ved Ski sykehus. Dette gjelder også daglegevakt.

Hjemmesykepleien i Frogn

Vakttelefon: 64 90 64 55/ 64 90 64 57

Hjemmehjelpstjenesten i Frogn

Telefon 64 90 64 50 /55/ 57

Barneverntjenesten

Telefon 917 19615

Krise og incestsenteret i Follo

Telefon 64 97 23 00

Veterinærvakt

Veterinærvakt når du på telefon 64 96 20 88.

Follokommunene Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård og Enebakk samarbeider om "Follo veterinærvaktområde". Follo landbrukskontor har driftsansvaret.

Vakten gjelder mellom kl. 1600-0800 på hverdager og i helgene mellom kl. 1600 fredag og kl. 0800 mandag. Utenfor vakttidsrommet må man kontakte en privatpraktiserende veterinær hvis man trenger hjelp.

Vakten gjelder alle dyr, unntatt vilt. Vakten er ment som en akutthjelp til dyr som har livstruende skader, eller skader som av dyrevernsmessige årsaker ikke kan vente. Dette er ett relativt vidt begrep, så hvis man er usikker på om dyret trenger akutthjelp bør man kontakte veterinær.

Selv om vakten er honorert av kommunene er ikke behandlingen av dyrene inkludert, og må betales av dyreeieren selv.

Klikk her for mer informasjon.

Påkjørsel av vilt

Ved påkjørsel av vilt, ta direkte kontakt med politiet på 02800.

Ring direkte 112 dersom påkjørsel medfører personskade, eller dersom vilt lider og du ikke får rask nok respons på 02800.