Fin høringskonferanse - og en ny sjanse

Første del av høringsrundene om reguleringsplan for Gamle Drøbak ble avholdt i går - med full sal i Drøbak kino. Neste runde blir et kveldsmøte onsdag 22. januar 2020.

Innhold

 

Mange interesserte møtte opp til en dag med spennende tema i kinoen onsdag 15. januar 2020. Kjærlighet til gamle Drøbak var felles for både innledere og deltagere!

Konferansier Ola Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen, innledet presentasjonen av planen ved byantikvar/byplanlegger Mathilde Simonsen Dahl. Fra Viken fylke kom Christian Hinze Holm. Verneforeningen Gamle Drøbak ved Bror Gevelt og Frogn Næringsråd ved Sindre Sandberg hadde også innlegg før panelet svarte på spørsmål fra salen. Se bilder fra møtet under.

For dem som ikke hadde anledning til å komme, kan man se hele møtet på Amta: https://www.amta.no/nyheter/frogn/drobak-sentrum/inviterer-til-apent-mote-om-omradeplan-for-gamle-drobak/s/5-3-707561?access=granted

I tillegg blir det en ny mulighet onsdag 22. januar kl 17.30 i rådhuset:

Åpent kveldsmøte for spørsmål og avklaringer til områdeplanen

Tid: 22. januar kl 17.30-20.30

Sted: Fraunar møterom, Frogn rådhus 

Møtet har følgende agenda:

17.30-18.15: En-en spørsmål direkte til saksbehandlinger om hvordan planen berører konkrete eiendommer.

18.30-19.30: Plenum: Saksbehandler presenterer planen og hvor vi er i prosessen. Det legges så til rette for en runde spørsmål i plenum som rettes der og da, eller er kommet inn så langt i høringsperioden. Spørsmålene som tas opp i det åpne forumet skal være av allmenn interesse. Det gis ikke anledning til å diskutere enkelte eiendommer i plenum. Dersom spørsmål som vedrørende enkelteiendommer berører fellesinteresser, kan dette tas opp som mer overgripende spørsmål i forumet. 

Administrasjonen svarer på hvordan problemstillingen er ivaretatt i planen og hvilke vedtak eller planer løsningen er hjemlet i.

19.30-20.30: Tematorg: Forumet avsluttes med tid til diskusjon på bord delt inn temavis etter spørsmålene som er kommet inn. Administrasjonen er tilgjengelig for å svare på konkrete spørsmål om planen, men deltar ikke i diskusjonen.

Innspill til planen må leveres skriftlig til postmottak@frogn.kommune.no.