Utleie av kommunale lokaler

Viktig melding til alle lag og foreninger: kommunale lokaler åpner igjen fra høsten 2020, men ekstra smitteverntiltak vil kreve ekstra innsats.

Innhold

Kommunale lokaler åpner igjen for bruk av lag og foreninger fra høsten 2020. Dette er vurdert ut fra dagens situasjon – og vi tar forbehold om endringer som følge av situasjonen knyttet til covid – 19.

Det enkelte lag og forening er selv ansvarlig for at aktivitetene kan gjennomføres ihht sentrale og lokale føringer for smittevern. Utover kommunens renhold, vil det være behov for at aktørene utfører noe ekstra renhold og tilrettelegger for andre smittevernstiltak.

Frogn kommune vil utarbeide en egen rutine for smittevern og ber om at det enkelte lag/forening oppretter 2 smittevernansvarlige. Avstandsregelen på minst 1 meter (helst 2 meter), vil for enkelte lag/foreninger innebære at aktivitetene må tilpasses eller flyttes til andre lokaler. Kommunen vil så langt det er mulig tilrettelegge for dette, men da presset på lokaler er stort, oppfordres laget til også å se på løsninger utover kommunale lokaler.

Vi kommer tilbake med mer informasjon fra oppstart i august.