Trygt vann i Frogn

Vannet i Frogn kommune kommer fra Glitrevannet som ligger i Finnemarka i Buskerud, og klassifiseres som svært trygt. Kommunen tar i tillegg vannprøver hver uke fra det lokale ledningsnettet.

Innhold

Disse prøvene rulleres rundt på forskjellige steder på nettet. Alle prøvene tas i forhold til drikkevannet vi får i springen. Høydebassengene blir kontrollert en gang hvert år.  Hvis behovet er der, blir høydebassengene støvsuget. Uansett inspiseres de hvert år, helt i tråd med Mattilsynets krav.

Godt vann fra Glitre

Glitrevannverket har to vannkilder, Glitre og Røysjø, med meget god vannkvalitet. Risikoen for forurensning er liten fordi kildene er skjermet (bomveier og restriksjoner) og vannverket fører aktivt tilsyn og driver aktivt informasjonsarbeid. I tillegg er vanninntaket dypt nede i kilden. Kvaliteten på vannet som tas inn fra kilden er så god at man i praksis kunne levert råvannet ubehandlet (se nedenfor) til abonnentene uten særlig høy risiko for helseplager. Før vannet distribueres til kommunene og forbrukerne blir vannet desinfisert i ulike vannbehandlingsanlegg. Alle disse har i dag dobbel desinfeksjon som består i å tilsette klor og bestråle vannet med ultrafiolett lys. Denne behandlingen inaktiverer effektivt mikrobiologiske organismer som bakterier, parasitter og virus.

 

Oppsummert har Glitrevannverket en betryggende sikkerhet og beredskap i sin evne til å levere hygienisk betryggende drikkevann, men også her vil det følges opp med gjennomgang av planer og rutiner som naturlig følger av erfaringene fra Askøy kommune, melder ledelsen i Glitrevannverket.

Privat brønn

Mange synes de har veldig godt vann i brønnen sin, men de har aldri tatt vannprøve for å måle vannkvaliteten. Vi oppfordrer alle til å ta jevnlige vannprøver; det er ditt eget ansvar i sikre at drikkevannet fra brønnen din ikke gir risiko for sykdom eller helseplager

Se mer informasjon her: https://www.frogn.kommune.no/enheter/miljo-idrett-og-kommunalteknikk/vann-og-avlop/onsker-du-a-teste-drikkevannet-ditt/