Gratis energirådgivning til boligeiere

Gratis energirådgivning! Kampanjen i regi av Akershus fylkeskommune retter seg mot boligeiere og pågår frem til 31. desember 2019. Energirådgivningen skal bidra til at boligeiere i Akershus-kommunene bruker energi mer effektivt og i større grad bruker lokale fornybare energikilder som solenergi.

Frem til 31. desember 2019 kan du få gratis og uforpliktende ENØK-rådgivning. Dette omfatter blant annet:

• Energianalyse av din bolig på nett

• Energirådgivning på telefon og e-post

• Hjemmebesøk av energirådgiver (begrenset tilbud)

• Informasjonsmøte om smarte energitiltak

Målsettingen med kommunens satsing er å fremme kunnskap og bevisstgjøre innbyggerne om eget energibruk og gi råd om muligheter som kan bidra til lavere forbruk. – Tilbudet er en del av kommunens arbeid med klima og energi. Vi skal bidra til kunnskapsbygging og legge til rette for at innbyggere skal kunne ta klimavennlige valg, sier planleggere med samfunnsansvar og miljøansvar  i Frogn kommune, Tanja Auren og Eli Moe.

Gratis og uforpliktende energirådgivning

Energirådgivningskampanje er rettet mot husholdninger. Hensikten er å motivere husholdningene til å redusere energibruken i egen bolig gjennom bruk av energiportalen.no (på nett), tilbud om hjemmebesøk av energirådgiver og energirådgivning på telefon og e-post.

Du kan blant annet få råd om:

• Etterisolering av vegger og tak

• Bytting av vinduer og dører

• Installering av varmepumpe

• Solceller

• Fjerning av oljefyr

• Alternative energikilder

• Støtteordninger fra Enova

Energianalyse på nett: Verktøyet Energiportalen muliggjør objektiv nettbasert energianalyse av boligen din. Gå til www.energiportalen.no og søk opp din bolig. Du får veiledning til hvordan den skal brukes.

Energirådgivning på telefon og epost: Energirådgiver besvarer henvendelser på telefon og epost på mandag til og med fredag fra klokken 0900 til 1500. Boligeiere kan også bestille telefonmøte med en energirådgiver som vil hjelpe med energianalyse av boligen og råd. Det er en egen kalenderfunksjon hvor boligeier selv kan finne et tidspunkt som passer. Kalender booking: www.klimasmart.no

Rådgivning på e-post: post@energiportalen.no

Rådgivning på telefon: 466 26 000

Hjemmebesøk av energirådgiver: Du kan få en energirådgiver hjem til deg. Dette er et begrenset tilbud. Boligeiere med store rehabiliterings behov vil bli prioritert. Ring 466 26 000 for avtale.

Informasjonsmøte om smarte energitiltak

Gå til www.klimasmart.no og se oversikt over møter i løpet av høsten.   Kampanjeinformasjon og aktiviteter finner du på www.klimasmart.no Det vil ukentlig bli publisert korte energitips filmer og konkurranser på https://www.facebook.com/klimasmart.no/

Energirådgivningstjenestene er levert av Energiportalen AS og Energibygg AS. Kampanjen er i samarbeid med Akershus fylkeskommune.

Hvis du har spørsmål til kampanjen kan de rettes til: post@energiportalen.no eller ved å ringe 466 26 000.