Sykdom på hund

Vi anbefaler at man holder hundene sine i bånd og begrenser nærkontakt mellom hunder etter flere alvorlige sykdomstilfeller og dødsfall blant de firbente.

Innhold

Flere veterinærer i Oslo-området har de siste ukene fått inn hunder med alvorlig diaré. Allmenntilstanden til flere av hundene har raskt forverret seg, noen har hatt oppkast og noen av hundene har dødd.
Årsaken til sykdomstilfellene er ikke kjent, men Mattilsynet anbefaler hundeeiere å begrense nærkontakten mellom hunder og å holde hunder i bånd slik at man har kontroll på dem.
 
Mer informasjon om situasjonen finnes på hjemmesiden til Mattilsynet og Veterinærinstituttet. Informasjonen, inkl. råd til hundeeiere, vil oppdateres løpende på disse sidene. 
 
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/hund/alvorlig_sykdom_hos_hunder.36018
https://www.vetinst.no/nyheter/flere-dode-hunder-pa-ostlandet
https://www.vetinst.no/dyr/smadyr/akutt-hundesykdom-september-2019-dette-vet-vi