Spent på Bølgen?

Innflytting for de ansatte er planlagt i desember. Frognhallen og Underhuset fritidsklubb skal kunne tas i bruk fra skolestart i januar. Arbeidene i badeanlegget og treningssenteret er mer omfattende og planen er å åpne for publikum i februar 2019. Hør mer om fremdriften for Bølgen på åpent informasjonsmøte torsdag 13. september kl. 18.30.

For å gi alle innbyggerne i Frogn mer informasjon om byggeprosjektet og aktiviteter i venteperioden inviterer Frogn kommune til åpent møte på Rådhuset torsdag 13. september kl. 18.30. Her vil det også være mulighet for å stille spørsmål.

- Det har vært viktig å få oversikt over alt som må gjøres på bygget for at det skal kunne tas i bruk. Omfanget av feil og mangler er betydelig mer omfattende enn hva som var kjent da vi hevet kontrakten med totalentreprenøren i slutten april. Det kan også dukke opp flere feil når arbeidene er satt i gang. Dette gjør ferdigstillelsesarbeidene kompliserte og tidkrevende. Prosjektorganisasjonen har i sommer jobbet iherdig med å planlegge hvordan alle feilene skal utbedres. Arbeidene på bygget vil starte om ca. tre uker. Hovedplanen er at disse arbeidene vil foregå i soner som er mest mulig uavhengig av hverandre, sier prosjektleder Bjørn Nordvik.  

Sonene er:

(1) Kontorene i tilknytning til Frognhallen

(2) Frognhallen med garderober og Underhuset fritidsklubb

(3) Utvendig bygg og utomhusanleggene

(4) Badeanlegget

(5) Treningssenteret

- De ansatte i Bølgen har i hele sommer jobbet med ulike oppgaver for innbyggerne og med treningstilbudene i Aktiv mens vi venter. Informasjonen om fremdrift og nye datoer gir oss ansatte stor motivasjon, og vi gleder oss til å jobbe videre frem mot åpningen», sier daglig leder Siv-Katrin Ramskjell.