Sosialhjelp - søk digitalt

Innbyggere i Frogn kommune kan nå velge å søke sosialhjelp digitalt i stedet for på papirskjema. Den nye løsningen gjør at innbyggerne kan søke hjemmefra og via mobilen sin.

NAV har digitalisert flere tjenester, og fra nå er det også mulig å søke om sosialhjelp digitalt på nav.no for innbyggerne i de kommunene som har tatt i bruk den nye løsningen. For å søke sosialhjelp digitalt må man logge seg inn på «Ditt NAV» på nav.no med BankID eller andre sikkerhetsløsninger.

Trenger man hjelp til utfyllingen, kan man ringe NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33 og få veiledning over telefon. Mange kan også få hjelp på NAV-kontoret i åpningstiden. NAV Frogn har drop in i publikumsmottaket tirsdag og torsdag kl 12.00-14.00. Søkere som av ulike årsaker ikke kan eller vil benytte seg av den digitale kanalen, kan fortsatt bruke papirsøknad.