Snart bedring for Drøbak Hospital

I slutten av mai starter vi med restaureringsarbeidene ved Drøbak Hospital. Arbeidene vil bestå blant annet av utbedring av vinduer og dører, utvendig maling av bygget og utbedring av råteskader i tømmerveggene rundt inngangspartiet mot kirken. Dette skal gi bygningen et nytt og bedre liv.

Drøbak Hospital er et fredet bygg (bygningen ble fredet i 1924) og selv om huset har vært gjennom flere faser med restaurering, har tidens tann satt sine spor. Den vakre bygningen ble oppført og sto ferdig i 1793, og eies i dag av Frogn kommune. Lokalene huser seniorsenteret og er også et godt brukt lokale av kirke, lag og foreninger.

Det er et nennsomt arbeid å restaurere en stor, laftet bygning. Utredningsarbeidet har tatt noe lengre tid enn først antatt, men i slutten av mai settes arbeidene i gang. Frogn kommune er ansvarlig for prosjektet og gjennomføres ved enhet eiendom. All restaurering vil skje i samarbeid med Akershus Fylkeskommunes kulturavdeling

Løpende informasjon blir lagt ut fortløpende i prosessen på kommunens hjemmeside. Det påregnes at restaureringsarbeidene vil ta ca 8 måneder.